Žymių datų kalendorius

2020 metai


545 m., kai pastatyta (1475) pirmoji Alsėdžių bažnyčia.
445 m., kai rašytiniuose šaltiniuose paminėtas (1575) Šarnelės kaimas.
255 m., kai Alsėdžiuose įsteigta (1765) parapijinė mokykla.
175 m., kai Gintališkėje  pastatyta (1845) dabartinė Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
155 m., kai Gintališkėje įsteigta (1865) valdinė mokykla.
145 m., kai Šateikiuose pastatyta (1875) dabartinė Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia.
120 m., kai pastatyta (1900) dabartinė Kulių bažnyčia.
105 m., kai įsteigta (1915) Platelių vaistinė.
75 m., kai Plungėje įsteigtas (1945) vaikų lopšelis. Vadovavo A. Gūžienė
55 m., kai Bukantėje įkurtas (1965) Žemaitės muziejus.

                                                                    

Liepa

24 d. sukanka 90 m., kai mirė (1930) Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana – rašytoja, vertėja. Gimė Keturakių kaime (Žlibinų sen.).
Rugpjūtis

5 d. sukanka 35 m., kai mirė (1985) Juozas Žilevičius – kompozitorius, muzikologas. Gimė Jėrubaičių kaime (Babrungo sen.). 1904 – 1915 m. gyveno Plungėje, subūrė chorą, organizuodavo lietuviškas vakarones. 1908–1914 m. vargonininkavo Plungėje.

8 d. sukanka 60 m., kai mirė (1960) Pranas Mantvydas – filosofijos mokslų daktaras, vertėjas. Gimė Pučkorių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

27 d. sukanka 120 m., kai gimė (1900) Juozas Mickevičius – istorikas, tautosakininkas, Kretingos muziejaus direktorius. Gimė Mačiūkių kaime (Platelių sen.), paskutiniais metais gyveno Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos seniūnija).

31 d. sukanka 100 m., kai gimė (1920) Brunonas Bagužas – kunigas, politinis kalinys, dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje; rašė: prisiminimus, tris pamokslų tomus, Alsėdžių parapijos istoriją. Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.). 1970-1973 m. – buvo Stalgėnų parapijos klebonas, 1974–1977 m. Alsėdžių parapijos klebonas.