Žymių datų kalendorius

                                                                  2019 metai


520 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1499) Karklėnai (Nausodžio sen.).
465 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1554) Keturakiai (Žlibinų sen.).
455 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1564) Kuliai.
425 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1594) Šateikiai.
375 m., kai įkurta (1644) Žemaičių Kalvarijos parapinė mokykla.
275 m., kai Plateliuose pastatyta (1744) pirmoji bažnyčia.
265 m., kai Gegrėnuose pastatyta (1754) pirmoji bažnyčia.
215 m., kai įkurta (1804) Kulių parapinė mokykla.
215 m., kai įkurta (1804) Platelių parapinė mokykla.
140 m., kai pastatyti (1879) Plungės dvaro rūmai. Pastatė kunigaikštis Mykolas Oginskis.
100 m.,kai įkurta (1919) Šateikių mokykla.
80 m., kai įkurta (1939) Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
70 m., kai įkurtas (1949) Plungės šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“.
65 m., kai įkurta (1954) Stanelių kaimo biblioteka (Paukštakių sen.). 
55 m., kai buvo įkurta (1964) Plungės Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“.
25 m., kai įkurtas (1994) Žemaičių dailės muziejus Plungėje.

                                                                          Lapkričio mėnuo

1 d. sukanka 105 m., kai gimė (1914) Borisas Efrosas – medicinos mokslų daktaras, nusipelnęs gydytojas, širdies chirurgijos pradininkas, padaręs pirmąją širdies operaciją (1958) Lietuvoje. Gimė Plungėje.
3 d. sukanka 115 m., kai gimė (1904) Rapolas Serapinas – pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).
10 d. sukanka 35 m., kai mirė (1984) Juozas Mickevičius – muziejininkas, istorikas, kraštotyrinin-kas. Gimė Mačiukių kaime (Platelių valsčius).
13 d. sukanka 115 m., kai gimė (1904) Stanislovas Riauba – liaudies menininkas, medžio drožėjas, skulptorius. Gyveno Godelių kaime (Šateikių sen.). 
13 d. sukanka 150 m., kai gimė (1869) Jonas Senkus – kunigas marijonas, filosofijos mokslų daktaras, imperatoriško-sios gvardijos kapelionas. Plungės gimnazijos įkūrėjas. Gimė Irkinių kaime (Alsėdžių sen.).
25 d. sukanka 80 m., kai mirė (1939) Vincentas Jarulaitis – kunigas. 1893 m. – Kulių klebonas, 1900-1910 m. – Plungės klebonas. 1906 m. prie Babrungo upės padėjo įrengti Lurdą.