Žymių datų kalendorius

                                                                  2019 metai


520 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1499) Karklėnai (Nausodžio sen.).
465 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1554) Keturakiai (Žlibinų sen.).
455 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1564) Kuliai.
425 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1594) Šateikiai.
375 m., kai įkurta (1644) Žemaičių Kalvarijos parapinė mokykla.
275 m., kai Plateliuose pastatyta (1744) pirmoji bažnyčia.
265 m., kai Gegrėnuose pastatyta (1754) pirmoji bažnyčia.
215 m., kai įkurta (1804) Kulių parapinė mokykla.
215 m., kai įkurta (1804) Platelių parapinė mokykla.
140 m., kai pastatyti (1879) Plungės dvaro rūmai. Pastatė kunigaikštis Mykolas Oginskis.
100 m.,kai įkurta (1919) Šateikių mokykla.
80 m., kai įkurta (1939) Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
70 m., kai įkurtas (1949) Plungės šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“.
65 m., kai įkurta (1954) Stanelių kaimo biblioteka (Paukštakių sen.). 
55 m., kai buvo įkurta (1964) Plungės Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“.
25 m., kai įkurtas (1994) Žemaičių dailės muziejus Plungėje.

                                                                          Rugsėjo mėnuo


1 d. sukanka 100 m., kai įkurta (1919) Plungės gimnazija.
2 d. sukanka 110 m., kai gimė (1909) Paulius Augius-Augustinavičius – dailininkas, grafikas. Gimė Gečaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
2 d. sukanka 95 m., kai gimė (1924) Vytautas Stasys Vardys (Žvirgždys) – JAV Lietuvių visuomenės veikėjas, politinių mokslų teoretikas, profesorius. Gimė Beržoro kaime, (Platelių sen.).
5 d. sukanka 95 m., kai gimė (1924) Leonas Brazdeikis – mokytojas, inžinierius, poetas. Gimė Žemaičių Kalvarijoje.
10 d. sukanka 85 m., kai gimė (1934) Vaclovas Lapė – Lietuvos politinis ir žemės ūkio veikėjas. 1992-1996 ir 1996-2000 m. buvo LR Seimo narys. Gimė Plungėje.
12 d. sukanka 115 m., kai gimė (1904) Adolfas Jucys – fizikas, daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas. Fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Mokėsi Plungės I-oje vidurinėje mokykloje (dabar Akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla).
20 d. sukanka 150 m., kai gimė (1869) Juozas Tumas-Vaižgantas – kunigas, rašytojas. 1898-1901m. buvo Kulių bažnyčios vikaras.
22 d. sukanka 100 m., kai gimė (1919) Jadvyga Monstvilaitė – profesorė, biomedicinos mokslų habil. daktarė ir biologijos mokslų daktarė. Gimė Plungėje.