Lietuvoje 1911-1945

-  J. Bagdono tėvų ir šeimos nuotraukos;
-  J. Bagdono žmonos bei jos tėvų, senelių nuotraukos;
-  J. Bagdono ir jo žmonos asmens dokumentai ir nuotraukos ( gimimo metrikai, pasai, sutuoktuvių liudijimas, Dailininkų sąjungos, Dailiųjų amatų mokyklos dokumentai ir nuotraukos).

 
1.    Juozas Bagdonas [J. Bagdono biografija, mašinraštis].
2.    Juozas Bagdonas [J. Bagdono biografija].
3.    Juozo Bagdono gimtasis namas Antrųjų Vydeikių kaime [Nuotr.].
4.    Dailininkas Juozas Bagdonas: [straipsnis su svarbiausiomis gyvenimo datomis] // Žemaičių saulutė. – 1999, gruod. 10. – P. 7.
5.    <Dail. J. Bagdonas...> [straipsnis apie Juozą Bagdoną. Šaltinis neaiškus].
6.    Juozo Bagdono tėvo laidotuvės. Iš k. į d.: J. Bagdonas, jo mama Barbora Bagdonavičienė, kunigas, Juozo sesuo Zuzana Bagdonavičiūtė ir Juozo žmona Viktorija Bagdonienė. Kaunas, 1940 m. gegužės 22 d. [Nuotr.].
7.    Juozo Bagdonavičiaus (J. Bagdono tėvo) kapas. Gimė 1877 m. sausio 4 d. Mirė 1940 m. gegužės 22 d. [Nuotr.].
8.    Juozo Bagdono mama Barbora Bagdonienė Kaune apie 1950 m. [Nuotr.].
9.    Juozo Bagdono mama Barbora Bagdonienė Kaune apie 1950 m. [Nuotr.].
10.    Juozo Bagdono mama Barbora Bagdonienė Kaune apie 1950 m. [Nuotr.].
11.    Juozo Bagdono mama Barbora Bagdonienė Kaune apie 1950 m. [Nuotr.].
12.    Laiškas J. Bagdonui iš Lietuvos į New York, kuriame rašoma apie jo motinos mirtį.
13.    <Barbora Bagdonienė – Žakaitė...> : [žinutė apie tai, kad mirė J. Bagdono mama] // Darbininkas. – 1972, saus. 5.
14.    J. Bagdono mamos Barboros Bagdonienės laidotuvės 1971 m. [Nuotr.].
15.    J. Bagdono mamos Barboros Bagdonienės laidotuvės 1971 m. [Nuotr.].
16.    J. Bagdono mamos Barboros Bagdonienės laidotuvės 1971 m.  Prie karsto jos dukra (J. Bagdono sesuo) Zuzana. [Nuotr.].
17.    J. Bagdono mamos Barboros Bagdonienės laidotuvės 1971 m. Prie karsto jos dukra (J. Bagdono sesuo) Zuzana ir jos šeimos draugas Algis. [Nuotr.].
18.     J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m.[Nuotr.].
19.    J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m. [Nuotr.].
20.    J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m. Prie karsto kita sesuo Ona Buloteinė (Kaunas). [Nuotr.].
21.    J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m. Prie karsto Balys Bulota, sesers Onos vyras (Kaunas). [Nuotr.].
22.    J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m. Prie karsto Aldona (sesers Onos dukra) su šeima. [Nuotr.].
23.    J. Bagdono sesers Zuzanos Bagdonavičiūtės laidotuvės 1979 m. Prie karsto sesuo Ona Bulotienė su šeima. [Nuotr.].
24.    J. Bagdono sesers Onos Bulotienės vyro Balio Bulotos laidotuvės 1980 m. Prie karsto jo žmona Ona ir dukros. [Nuotr.].
25.    J. Bagdono sesers Onos Bulotienės vyro Balio Bulotos laidotuvės 1980 m. Prie karsto jo duktė Aldona su šeima. [Nuotr.].
26.    J. Bagdono pusbrolio, (Tėvo sesers sūnaus) Klišausko laidotuvės Lietuvoje, Akmenskinės kaime, (prie Medingėnų) 1968 m. [Nuotr.].
27.    Metrikos ištrauka [Juozo Bagdono. Iš Alsėdžių dekanato Žlibinų bažnyčios 1911 metų gimimo – krikšto metrikų knygos.].
28.     Juozo Bagdono pasas išduotas 1929 m. lapkričio 4 d.
29.    J. Bagdono mamos gimtajame kaime, Judrėnuose (prie Telšių Masčio ežero) apie 1933 – 1935 m. Iš k. į d.: mama, jos vyriausia sesuo ir Juozas Bagdonas, priekyje berniukas iš Žakų šeimos. [Nuotr.].
30.    J. Bagdonas – puskarininkis. Gaidžiūnų poligone 1936 m. atliekant karinę prievolę. [Nuotr.].
31.    Juozas Bagdonas Kaune, 1932 m. [Nuotr.].
32.    J. Bagdono sesuo Zuzana. Kaunas, 1938 m. [Nuotr.].
33.    J. Bagdono sesuo Ona Bulotienė su šeima, 1957 m. [Nuotr.].
34.     Juozo Bagdono žmona – Viktorija Salomėja Terelevičiūtė-BAGDONIENĖ [vizitinė kortelė].
35.    Gimimo – krikšto metrikos ištrauka [Viktorija Salomėja Terelevičiūtė].
36.    Viktorijos Salomėjos Terelevičiūtės pasas išduotas 1924 m. liepos 16 d.
37.    Jungtuvių metrikų išrašas [Juozapas Bagdonas ir Viktorija Salomėja Terelevičiūtė].
38.    Juozapo Bagdono ir Viktorijos Salomėjos Terelevičiūtės jungtuvės. [Nuotr.].
39.    1931 m. gruodžio 31 d., Kaunas. [Nuotr.].
40.    1914 m. laiškas [tekstas rusiškas, parašas neįskaitomas.].
41.    1914 m. [išrašas iš metrikacijos knygos, rusiškas tekstas].
42.    Viktorijos Terelevičiūtės senelis. [Nuotr.].
43.    Viktorijos Terelevičiūtės senelė. [Nuotr.].
44.    Viktorijos Terelevičiūtės senelė ir mama. [Nuotr.].
45.    Viktorijos Terelevičiūtės tėvai. [Nuotr.].
46.    Viktorijos Terelevičiūtės mama. [Nuotr.].
47.    Viktorija su tėčiu. [Nuotr.].
48.    Kelmės lietuvių gimnazija, kurioje mokėsi Viktorija Terelevičiūtė. 1923 m. ekskursijos metu ant Pilinkų kalno. [Nuotr.].
49.    V. Bagdonienė Palangoje. [Nuotr.].
50.    V. Bagdonienė Palangoje. [Nuotr.].
51.    Viktorija Salomėja Terelevičiūtė-Bagdonienė. [Nuotr.].
52.    Viktorija Salomėja Terelevičiūtė-Bagdonienė. [Nuotr.].
53.    Viktorija Salomėja Terelevičiūtė-Bagdonienė. [Nuotr.].
54.    Vilnius, 1940 m. birželio 4 d. pirma iš kairės Viktorija Bagdonienė. [Nuotr.].
55.    1941 m. sausio mėn. 2 d. įsakymas skirti Bagdonienę Salomėją-Viktoriją – Trakų vls. buhaltere. [Tekstas vokiečių kalba].
56.    1941 m. sausio mėn. 2 d. įsakymas skirti Bagdonienę Salomėją Viktoriją – Trakų vls. Buhaltere. [Tekstas lietuvių kalba].
57.    1941 m. gruodžio 29 d. paskyrimas atleisti iš pareigų buhalterę Salomėją Viktoriją Bagdonienę. [Tekstas lietuvių ir vokiečių kalbomis.].
58.    1942 m. kovo  11 d. paskyrimas atleisti Salomėją Bagdonienę iš pareigų ir paskirti Vilniaus miesto apskrities draudimo inspekcijos buhaltere. [Tekstas lietuvių ir vokiečių kalbomis.].
59.    1941 m. gruodžio 29 d. įsakymas Salomėją Viktoriją Bagdonienę atleisti iš pareigų ir paskirti Vilniaus miesto draudimo inspekcijos buhaltere. [Tekstas lietuvių ir vokiečių kalbomis.].
60.    Viktorija Salomėja Bagdonienė [žinutė apie asmens duomenis].
61.    1942 m. kovo 9 d. įsakymas atleisti Salomėją Viktoriją Bagdonienę iš pareigų ir skirti Vilniaus miesto ir apskrities inspekcijos buhaltere. [Tekstas lietuvių ir vokiečių kalbomis.].
62.    Įmokėjimo lapas [Salomėjos Viktorijos Bagdonienės.].
63.    Pažymėjimas:  [Salomėjos Viktorijos Bagdonienės 1942 m. asm. duomenys].
64.    Pažymėjimas: [Salomėja Viktorija Bagdonienė 1942 m. apie asmens duomenis].
65.    Įsakymas: [išleisti Salomėją Viktoriją Bagdonienę atostogų].
66.    Atleidimas iš darbo: [Salomėjos Bagdonienės 1943 m. kovo 6 d.].
67.    Pažymėjimas: [Salomėjos Bagdonienės 1943 m. vasario 12 d. asm. duomenys].


Juozas Bagdonas (1937-1944).


-    dailininkas,
-    Lietuvos dailininkų sąjungos sekretorius ir reikalų vedėjas,
-    Dailiųjų amatų mokyklos direktorius.


68.    Juozas Bagdonas. [Nuotr.].
69.    Juozo Bagdono tapybos paroda : straipsnis // Trimitas. - 1936, lapkr. 12, (Nr.46) p. 1110.

 
JUOZAS BAGDONAS 1937-1940 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos sekretorius ir reikalų vedėjas.

70.    J. Bagdonas 1938 m. Dailininkų Sąjungos būstinėje, Maironio g. 20, Kaune. [Nuotr.].
71.    J. Bagdonas 1939 m. Dailininkų Sąjungos būstinėje, Maironio g. 20, Kaune. [Nuotr.].
72.    Juozas Bagdonas 1939 m. Kaune. [Nuotr.]
73.    Grupė lietuvių dailininkų po parodos 1940 m.  Iš k. į d.: B. Murimas, Adomas Smetona, B. Bučas, P. Puzinas, vilnietis skulptorius, Marija Varnienė, prof. A. Varnas, A. Puzinienė, B. Pundzius, V. Bagdonienė, Vaclovas Kosciuška, J. Bagdonas. [Nuotr.].
74.    Lietuvos dailininkų sąjungos paroda Panevėžyje, 1940 m. balandžio mėn. parodos atidarymas. Šioje parodoje buvo Juozo Bagdono paveikslų. Centre prie skulptūros (atsigręžęs) stovi J. Vaitkus. [Nuotr.].
75.    Lietuvos dailininkų sąjunga: Kaunas, Maironio g. 20. [Lietuvos dailininkų sąjungos išleistas vokas.].
76.    1940 m. sausis. Lietuvos dailininkų sąjungos paroda Telšiuose. Parodos garbės komitetas ir dailininkai, kurie atvyko iš Kauno. Iš k. į d. sėdi: apskrities viršininkas, pulkininkas Šalkauskis, vyskupijos atstovas prelatas Narjauskas, dailininkas Adomas Smetona – Dailininkų Sąjungos pirmininkas, Pranas Genys – Alkos muziejaus direktorius, Plungės miesto burmistras Mylimas, daktaras Mikulskis. Stovi prie skulptūros dailininkas L. Kazolis. Stovi iš k. į d.: J. Bagdonas, dail. Aleknavičius, 7-as – dail. I. Vilimas. [Nuotr.].
77.    Lietuvos dailininkų sąjungos paroda Panevėžyje, 1940 m. balandžio mėn. parodos atidarymas. Šioje parodoje buvo ir Juozo Bagdono paveikslų. Iš dešinės: dailininkas J. Bagdonas, kalba apskrities viršininkas Noakas, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, dailininkas Adomas Smetona ir Panevėžio komendantas. [Nuotr.].
78.    Parodos Panevėžyje garbės komitetas. [Nuotr.].
79.    Grupė lietuvių dailininkų Vilniuje po parodos 1940 m. Iš k. į d. – B. Murinas, Adomas Smetonas, B. Bučas, Aleknavičius, P. Puzinas, vilnietis skulptorius, Marija Varnienė, prof. A. Varnas, A. Puzinienė, B. Pundzius, Viktorija Bagdonienė, Vaclovas Kosciuška, Juozas Bagdonas. [Nuotr.].
80.    Liudijimas: [Juozas Bagdonas 1943 m. balandžio 29 d. vokiečių ir lietuvių kalbomis.].
81.    Atlyginimo pažymėjimas: [Juozo Bagdono 1943 m.  kovo 10 d.].
82.    Pažymėjimas: [Juozo Bagdono asmens duomenys lietuvių ir vokiečių kalba, 1943 m.].
83.    Vilnius, 1943 m. Dailiųjų amatų mokyklos direktorius J. Bagdonas (sėdi centre), mokytojai ir mokiniai. [Nuotr.].
84.    Vilnius, 1944 m. Dailiųjų amatų mokyklos direktorius J. Bagdonas (sėdi centre), mokytojai ir mokiniai. [Nuotr.].
85.    Dailiųjų amatų mokyklos mokytojų ekskursija Trakuose 1943 m. [Nuotr.].
86.    Dailiųjų amatų mokykla 1943 m. [Nuotr.].
87.    Vilnius, 1944 m. Dailiųjų amatų mokyklos direktorius J. Bagdonas (sėdi centre), mokytojai ir mokiniai. [Nuotr.].
88.    Centre sėdi direktorius Juozas Bagdonas ir Vilniaus dailiųjų amatų mokyklos mokytojai. Stovi vyresniųjų klasių mokiniai. [Nuotr.].
89.    Viktorijos Bagdonienės Lietuvos Respublikos užsienio pasas, išduotas 1945 m. rugsėjo 25 d.
90.    Juozapo Bagdono Lietuvos Respublikos užsienio pasas, išduotas 1945 m. rugsėjo 25 d.
91.    Juozas Bagdonas [pardavimo sutartis 1944 m. kovo 3 d., mašinraštis].
92.    Vilnius, 1944 m. gegužė. Dailiųjų amatų mokyklos direktorius J. Bagdonas (sėdi centre), mokytojai ir mokiniai. [Nuotr.].
93.    Vilnius, 1944 m. balandis. Prie keramikos dirbtuvės. [Nuotr.].
94.    Viktorija Bagdonienė [vokiškas tekstas].
95.    Išvykimo iš Lietuvos traukinio bilietai, išsaugoti Viktorijos Bagdonienės.