Kelionės po Vakarų Europą 1939 m. Ravensburgas (VOKIETIJA) 1945-1948 m.

 
-    kelionių po Vakarų Europą (1939) nuotraukos;
-    J. Bagdono gyvenimas ir darbas emigracijoje Ravensburge (Vokietija) 1945-1948 m.

1.    Viktorija ir Juozas Bagdonai prieškariniame Berlyne, 1939 m. [Nuotr.].
2.    Viktorija ir Juozas Bagdonai prieškariniame Berlyne, 1939 m. [Nuotr.].
3.    Viktorija ir Juozas Bagdonai prieškariniame Berlyne, 1939 m. [Nuotr.].
4.    Juozas Bagdonas prieškariniame Berlyne, 1939 m. [Nuotr.].
5.    Viktorija Bagdonienė Berlyne prie Brandenburgo vartų. [Nuotr.].
6.    V. Bagdonienė Berlyne, 1939 m. [Nuotr.].
7.    Venecija. [Nuotr.].
8.    V. Bagdonienė Venecijoje. [Nuotr.].
9.    Venecija, 1939 m. [Nuotr.].
10.  Venecija, Šv. Morkaus bažnyčia. [Nuotr.].
11.  Venecija, 1939 m. [Nuotr.].
12.  Venecija, 1939 m. Šv. Jurgio sala. [ Nuotr.].
13.  Juozas ir Viktorija Bagdonai Venecijoje, 1939 m. [Nuotr.]
14.  Juozas ir Viktorija Bagdonai Venecijoje, 1939 m. [Nuotr.]
15.  V. Bagdonienė Venecijoje, 1939 m. [Nuotr.].
16.  Venecija, 1939 m. [Nuotr.].
17.  Viktorija ir Juozas Bagdonai prie Mocarto paminklo Vienoje. Austrija, 1939 m. [Nuotr.].
18.  Juozas ir Viktorija Bagdonai Vienoje, 1939 m. [ Nuotr.].
19.  Austrija. [Nuotr.].
20.  Viena, 1939 m. [Nuotr.].
21.  Šveicarija. [Nuotr.].
22.  J. Bagdonas Šveicarijoje, 1939 m. [Nuotr.].
23.  V. Bagdonienė Šveicarijos mieste – Ženevoje, 1939 m. [Nuotr.].
24.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijoje, 1939 m. [Nuotr.].
25.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijoje, 1939 m. [Nuotr.].
26.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijoje, 1939 m. [Nuotr.].
27.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijoje, 1939 m. [Nuotr.].
28.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijos kalnuose, 1939 m. [Nuotr.].
29.  Viktorija Bagdonienė Šveicarijos kalnuose, 1939 m. [Nuotr.].
30.  Juozas Bagdonas Paryžiuje, 1939 m. [Nuotr.].
31.  Paryžiuje 1939 m. [Nuotr.].
32.  Paryžiuje, viešbutyje „Grant hotel Viktorija“ (7 aukštas) iš balkono. Šiame viešbutyje gyveno nemažai iš Lietuvos atvykusių studentų. [Nuotr.].
33.  V. Bagdonienė (antra iš kairės) Paryžiuje su draugais, 1939 m. [Nuotr.].
34.  Paryžiuje ant Eifelio bokšto iš k. į d. Žebenkienė, V. Bagdonienė ir J. Bagdonas, 1939 m. [Nuotr.].
35.  Paryžiaus Viešbučio balkone V. Bagdonienė su drauge, 1939 m. [Nuotr.].
36.  Paryžiaus Viešbučio balkone, 1939 m. [Nuotr.].
37.  Dailininkas Vaclovas Kosciuška su V. Bagdoniene ant Eifelio bokšto, 1939 m. [Nuotr.].
38.  Paryžiuje ant Eifelio bokšto iš k. į d. Žebenkienė, V. Bagdonienė ir Žebenka, 1939 m. [Nuotr.].
39.    V. Bagdonienė Paryžiuje ant Šventosios Širdies bažnyčios laiptų su Vaclovu Kosciuška, 1939 m. [Nuotr.].
40.    V. Bagdonienė Paryžiuje ant Šv. Magdalenos bažnyčios laiptų, 1939 m. [Nuotr.].
41.    V. Bagdonienė Paryžiuje su Mackevičiene, dailininko Vytauto Mackevičiaus žmona, 1939 m. [Nuotr.].
42.    V. Bagdonienė su Mackevičiene dailininko Vytauto Mackevičiaus žmona, Paryžiuje 1939 m. [Nuotr.].
43.    V. Bagdonienė su Žebenkais (iš kairės), 1939 m. foto J. Bagdono. [Nuotr.].
44.    Paryžius, 1939 m. [Nuotr.].
45.    Versalis, veidrodžių salė. [Nuotr.].
46.    Paryžius, 1939 m. [Nuotr.].
47.    Paryžius, 1939 m. [Nuotr.].

Ravensburgas (Vokietija) 1945-1948 m.

48.    J. Bagdonas [ranka rašytas laiškas 1946 m. balandžio 10 d. J. Bagdonui].
49.    J. Bagdonas [mašinėle spausdintas tekstas 1946 m. birželio 18 d.].
50.    Juozas Bagdonas [mašinėle spausdintas tekstas vokiečių kalba 1946 m.].
51.    Juozapas Bagdonas [vokiškas tekstas, kelionės sertifikatas].
52.    Gimnazijos direktoriaus laiško J. Bagdonui (žr. 48) vokas.
53.    J. Bagdono, mokytojo tarnybos lapas.
54.    Ravensburgo lietuvių gimnazijos II-ji absolventų laida. 1947 m. kovo 19 d. [Nuotr.].
55.    J. Bagdonas Ravensburgo lietuvių gimnazijos dėstytojas, 1947 m. [Nuotr.].
56.    Ravensburgo lietuvių gimnazijos atestacija: [tuščias blankas].
57.    Prašymas – kreipimasis į Ravensburgo policiją: [dėl gyvenamosios vietos patvirtinimo Ravensburge].
58.    Ravensburgas, J. Bagdonas. [Nuotr.].
59.    Ravensburgo lietuvių gimnazijos mokytojai, 1947 m. [Nuotr.].
60.    Ravensburgas. [Nuotr.].
61.    Ravensburgas, 1948 m. lapkričio 5 d. [Nuotr.].
62.    Ravensburgas, 1948 m. [Nuotr.].
63.    Ravensburgas, 1948 m. [Nuotr.].
64.    Ravensburgas, 1948 m. [Nuotr.].
65.    Ravensburgas, 1948 m. rugsėjis. J. Bagdonas antras iš kairės, V. Bagdonienė pirma iš dešinės. [Nuotr.].
66.     Ravensburgo lietuvių gimnazija tremtyje. Mokytojų  būrelis 1948 m. vieną rudens dieną. Šią nuotrauką Juozui Bagdonui į Kolumbiją atsiuntė buvęs gimnazijos dėstytojas, J. Bagdono draugas, poetas Bernardas Brazdžionis. Nuotraukos kitoje pusėje B. Brazdžionis užrašė savo eiles.
67.    Ravensburgo lietuvių gimnazija paskutinę 1948/49 mokslo metų dieną (kovo 12) su mokiniais ir mokytojais. Šią nuotrauką Juozui Bagdonui į Kolumbiją atsiuntė buvęs gimnazijos dėstytojas, J. Bagdono draugas, poetas Bernardas Brazdžionis.
68.    Dailininkai Vokietijoje: [ranka surašytas dailininkų sąrašas.].
69.    V. Bagdonienės draugės iš Ravensburgo nuotrauka.
70.    V. Bagdonienė: [laiškas rašytas spausdinimo mašinėle].
71.    [Ranka rašytas užrašas ant J. Bagdonui dovanotos knygos]: A. Šapoka. Lithuania through the Ages. – Vokietija, 1948.
72.    Skiepų pažyma.
73.    J. Bagdono laikinas kelionės dokumentas, 1948 lapkričio 16 d. [vokiečių ir anglų kalbomis].
74.    Policijos išrašas apie V. Bagdonienės gyvenamąją vietą [vokiškas tekstas].