BOGOTA 1949-1958 m.

-    J. Bagdono ir jo žmonos emigracija ir gyvenimas Kolumbijoje 1949-1958 m. (nuotraukos ir dokumentai);
-    J. Bagdono darbas Keramikos mokykloje Bogotoje (nuotraukos ir dokumentai);
-    Kolumbijos vaizdai iš J. Bagdono archyvo (atvirukai, nuotraukos, iškarpos).

1.    Juozo Bagdono ir Viktorijos Bagdonienės pasų nuotraukos darytos Bogotoje 1955 m.
2.    Laivas su kuriuo lietuviai atvyko 1949 m. į Kolumbiją, Barankilijos (Barranquilla) uostą. [Nuotr.].
3.    Grupė lietuvių atvykusių į Kolumbiją Barankilijos (Barranquilla) mieste, Saleziečių vienuolyne, 1949 m. [Nuotr.].
4.    Barankilijoje (Barranquilla). Lietuvių emigrantai ką tik iš laivo Saleziečių vienuolyne, Kolumbijos žemėje. Pirmas iš deš. stovi J. Bagdonas, pirma iš deš. sėdi V. Bagdonienė. Centre sėdi kun. Saldukas atvažiavęs pasitikti Lietuvos emigrantų. Taip pat jų pasitikti atvažiavo ir konsulas Sirutis. [Nuotr.].
5.    Barankilija (Barranquilla), 1949 m. lietuviai emigrantai valgo Saleziečių vienuolyne. [Nuotr.].
6.    Grupė lietuvių atvykusių į Kolumbiją Barankilijos (Barranquilla) mieste, Saleziečių vienuolyne, 1949 m. [Nuotr. iš laikraščio].
7.    Medeljino aerouoste, Antiochijos valstijoje, 1949 m. sausio 16 d., 8 val. ryto grupė emigrantų atvykusių iš Barankilijos (Barranquilla) ir skrendančių į Bogotą. [Nuotr.].
8.    Grupė lietuvių emigrantų atvykusių į Kolumbiją, 1949 m. sausio mėn. [Nuotr.].
9.    Grupė lietuvių emigrantų atvykusių į Kolumbiją, 1949 m. sausio mėn. [Nuotr.].
10.    1949 m. sausio 13 d. 50 lietuvių pabėgėlių su vaikais atvyko į Kolumbiją ir grupė lietuvių, kurie atvyko ir apsistojo Medeljino mieste. Juos garbingai sutiko valdžios atstovai iš miesto tarybos ir bažnyčios [2 nuotr. iš laikraščio El Colombiano. –  1949, saus. 16].
11.    [Oficialus raštas iš Kolumbijos nacionalinės ministerijos, kviečiantis J. Bagdoną dalyvauti Keramikos mokytojų susirinkime, tekstas ispanų kalba, spausdintas mašinėle, 1949].


Gyvenimas Bogotoje.  

12.    Bogotos lietuviai. [Nuotr.].
13.    Bogotos lietuviai. [Nuotr.].
14.    J. Bagdono namuose, Bogotoje grupė lietuvių, 1956 m. [Nuotr.].
15.    Iš k į d.: J. Bagdono krikštasūnio Antano Mockaus (buvusio Bogotos mero) krikštynos, jį laiko vaiko tėvas – Alfonsas Mockus, V. Bagdonienė, Zaranka. [Nuotr.].
16.    Moterų kultūros centro direktorės kvietimas J. Bagdonui į sesijos uždarymą. [Kvietimo vokas].  [Ispanų kalba].
17.    Moterų kultūros centro direktorės kvietimas J. Bagdonui į sesijos uždarymą. [Kvietimo turinys]. [Ispanų kalba].
18.    Bogota, 1953 m. J. Bagdonas namuose. [Nuotr.].
19.    Bogota, 1953 m. J. ir V. Bagdonai namuose. [Nuotr.].
20.    Bogota, 1953 m. V. Bagdonienė namuose. [Nuotr.].
21.    Kolumbija, 1953 m. [Nuotr.].
22.    Kolumbija,1953 m., iš k. į. d. J. Bagdonas, Giedraiteinė. [Nuotr.].
23.    Bogota, 1954 m. prof. Juozas Zaranka. [Nuotr.].
24.    Bogota, iš k. į d.: daktaras Domas Giedraitis, V. Bagdonienė ir Antanas Sinkėnas [Nuotr.].
25.    Kolumbija. Kunigas Tamošiūnas. [Nuotr.].
26.    Prie bažnyčios sekmadienį. Centre stovi kun. Vaclovas Vaičiūnas. [Nuotr.].
27.    Kolumbija, 1952 m. iš k. į d. prof. A. Liaugminas, D. Liaugminienė, dailininkas
Juozas Penčyla. [Nuotr.].
28.    Kolumbijoje. Centre stovi lietuvis misionierius, viduryje – V. Bagdonienė, J. Bagdonas stovi pirmas iš kairės. [Nuotr.].
29.    Kolumbijoje. [Nuotr.].
30.    Kolumbijoje. [Nuotr.].
31.    Lietuvių kolonijos dalis Bogotoje. J. Bagdonas antras iš deš. stovi, jo žmona antra iš deš. sėdi. [Nuotr.].
32.    Bogota, 1952 m. lietuvių emigrantai švenčia vasario 16-ąją. Neša vainiką prie Kolumbijos laisvės paminklo. [Nuotr.].
33.    Bogota. Vasario 16-osios minėjimas Bogotoje prie parlamento rūmų. Kalba konsulas Stasys Sirutis. [Nuotr.].
34.    Vasarojant, Kolumbija, 1954 m. [Nuotr.].
35.    Bogotos lietuviai po pamaldų prie vienuolyno. [Nuotr.].
36.    Bogota, 1956 m. grupė lietuvių Juozo Bagdono namuose. [Nuotr.].
37.    Sąskaita faktūra J. Bagdonui už jo pirkinius. [Ispaniškas tekstas].
38.    [Raštas Bagdonui, spausdintas mašinėle].
39.    Juozo Bagdono ir Viktorijos Salomėjos Terelevičiūtės Bagdonienės santuokos pažyma. [Tekstas ispanų kalba.].
40.    Bogota, 1957 m. J. Bagdonas savo studijoje. [Nuotr.].
41.    Juozas ir Viktorija Bagdonai savo namuose Bogotoje, 1957 m. [Nuotr.].
42.    Juozas ir Viktorija Bagdonai savo namuose Bogotoje, 1957 m. [Nuotr.].
43.    J. Bagdonas. [Nuotr.].
44.    Bogota, 1958 m. birželio 5 d. per šeštines V. Bagdonienė ir dail. Nijolė Mockienė [buvusio Bogotos mero mama]. [Nuotr.].
45.    Bagdonas su savo paveikslais. [Nuotr.].
46.    Bogota, 1958 m. Viktorija Bagdonienė. [Nuotr.].
47.    Pašto siuntos pristatymo faktūra. [Ispanų kalba].
48.    Prašymas suteikti nemokamą emigranto vizą Viktorijai Salomėjai Terelevičiūtei Bagdonienei, gyvenančiai Kolumbijoje. [Tekstas ispanų kalba.].
49.   Prašymas suteikti nemokamą emigranto vizą Juozapui Bagdonui, gyvenančiam Kolumbijoje. [Tekstas ispanų kalba].
50.    Finansų ministerijos pažymos vokas. [Ispanų kalba].
51.    Finansų ministerijos pažyma,  leidžianti išvykti iš šalies. [Ispanų kalba].

Kelionės po Kolumbiją.
 52.    Bogota, 1951 m. [Nuotr.].
53.    Lietuviai Bogotos parke. J. Bagdonas pirmas iš kairės. [Nuotr.].
54.    Bogotos parke J. ir V. Bagdonai su Liaugminų šeima. [Nuotr.].
55.    Bogotos parke. [Nuotr.].
56.    Bogota. J. Bagdonas pirmas iš kairės. [Nuotr.].
57.    J. Bagdonas su Liaugminų sūnumi. [Nuotr.].
58.    Bogota. [Nuotr.].
59.    Bogota. iš k. į d.: Danutė Liaugminienė, jos sūnus, V. Bagdonienė. [Nuotr.].
60.    Kolumbija, atostogų metu vasarvietėje. Iš k. į d.: J. Bagdonas, D. Liaugminienė ir V. Bagdonienė. [Nuotr.].
61.    V. Bagdonienė. [Nuotr.].
62.    Kolumbija, 1955 m. Bagdonai su Liaugminų sūnumi  Andų kalnynų kelyje. [Nuotr.].
63.    Kolumbijos kalnuose, 1952 m. [Nuotr.].
64.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
65.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
66.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
67.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
68.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
69.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
70.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].
71.    Kolumbija, kelionės laivu, 1954, spalis. [Nuotr.].

Keramikos mokykla

72.    Keramikos mokyklos mokytojo, keramiko Juozo Bagdono, vizitinė kortelė. [Ispanų kalba].
73.    Keramikos mokyklos mokytojo, keramiko Juozo Bagdono, vizitinė kortelė. [Ispanų kalba].
74.    Bogota. Keramikos mokykla. [Nuotr.].
75.    J. Bagdonas Bogotoje, Keramikos mokykloje. [Nuotr.].
76.    J. Bagdonui laiško rašyto iš Kolumbijos nacionalinės švietimo ministerijos vokas (laiškas-dokumentas Nr. 77). [Ispanų kalba].
77.    Dokumentas rodantis, kad J. Bagdonas užima mokytojo pareigas Keramikos mokykloje : [mašinraštis, ispanų kalba].
78.    Dokumentas apie susirinkimą ir diskusiją mokykloje : [mašinraštis, ispanų kalba].
79.    Sąskaita faktūra, įrodanti J. Bagdono pinigų įnašą į banką. [Ispanų kalba].
80.    Dokumentas rodantis, jog J. Bagdonas dirba mokytoju. [Ispanų kalba].
81.    Dokumentas rodantis, jog J. Bagdonas dirba mokytoju. [Ispanų kalba].
82.    Pažyma apie J. Bagdono ir Viktorijos-Salomėjos Terelevičiūtės santuoką : [rankraštis].
83.    Valstybinis dokumentas apie J. Bagdono pajamas. [Ispanų kalba].
84.    Kvietimas aplankyti meno parodą, kurios rengėjas J. Bagdonas. [Ispanų kalba].
85.    Kvietimas į skulptoriaus Edgar Negret parodą. [Ispanų kalba].
86.    Keramikos kursų programa. Teorija ir praktika : [mašinraštis, ispanų kalba].
87.    Pažyma, kurioje nurodoma, kad J. Bagdonas yra keramikos ir dekoratyvinės keramikos mokytojas aukštojoje mokykloje. [Ispanų kalba].
88.    Exposición de cerámica: [lankstinukas, ispanų kalba].
89.    Exposición de cerámica: [lankstinukas, ispanų kalba].
90.    Colegio Mayor de cultura Femenina de Cundinamarca: [vokas, ispanų kalba].
91.    Decoración moderna: [lankstinukas ispanų kalba].
92.    Declaración de renta y patrimonio. Ano gravable de 1952: [Juozo Bagdono metinės (1952 m.) turto deklaracijos dokumentas ispanų kalba].
93.    Registracijos sąlygos į aukštąją mergaičių mokyklą Kundinamarkoje. [Ispanų kalba].
94.     Valstybinis dokumentas apie J. Bagdono pajamas. [Ispanų kalba].
95.    J. Bagdonas paskirtas Modeliavimo ir gamybos technologijų mokytoju. [Ispanų kalba].
96.    Mokesčių mokėjimo kvitas. [Ispanų kalba].
97.    Valstybinis dokumentas apie J. Bagdono pajamas. [Ispanų kalba].
98.    J. Bagdono atlyginimas Meno mokykloje 1955 m. [Ispanų kalba].
99.    Klausimynas J. Bagdonui apie darbą Kolumbijos universitete, 1954, liepos 22. [Ispanų kalba].
100.    Vokas adresuotas J. Bagdonui iš Nacionalinio Kolumbijos universiteto (laiškas Nr. 99.).
101.    Juozo Bagdono laiškas žmonai Viktorijai į Bogotą iš Villetos  miestelio Kolumbijoje, 1955.
102.    Keramikos paroda Kundinamarkos Kolegijoje. [Ispanų kalba].
103.    Informacija apie Keramikos mokyklą Moterų kultūros salėje. [Ispanų kalba].
104.    Pamokų laikas kolegijoje. [Ispanų kalba].
105.    Dokumentas apie J. Bagdono krikštą, kurį pasirašo kapelionas V. Vaičiūnas, 1955. [Ispanų kalba].
106.    Laiškas, pripažįstantis ir dėkojantis už mokytojo J. Bagdono darbą naujaisiais metais. [Ispanų kalba].
107.    Laiškas Austrijos konsulatui prašant pažymos apie tai, kad jis gyveno Austrijoje. [Ispanų kalba].
108.    Nijole Savickas de Mockus: [Juozo Bagdono draugės dailininkės N. Savickytės (Bogotos buvusio mero mamos) parodos lankstinukas ispanų kalba].
109.    Pareikalavimo sąskaita išrašyta J. Bagdonui. [Ispanų kalba].
110.    Distrito mokytojai kviečia J. Bagdoną į susitikimą. [Ispanų kalba].
111.    Kvietimas į garbės vakarą Mokytojo dienos proga. [Ispanų kalba].
112.    Kvietimas į keramikos parodos atidarymą. [Ispanų kalba].
113.    Vokas adresuotas J. Bagdonui. [Ispanų kalba].
114.    Bogota. Colegio Mayor de Cundinamarca Escuela de Cerámica (Keramikos mokyklos mokytojai ir mokiniai). [Nuotr.].
115.    Bogota, 1956 m. specialus keramikos kursas Keramikos mokykloje. [Nuotr.].
116.    J. Bagdonas Bogotoje, Keramikos mokykloje. [Nuotr.].
117.    Keramikos mokykla Bogotoje, 1956 m. Juozas Bagdonas su kurso seniūne. [Nuotr.].
118.    Kolumbija, 1956 m. Juozas Bagdonas sveikinasi su mokyklos vedėja. [Nuotr.].
119.    Kolumbija, 1956 m. keramikos būreliai. [Nuotr.].
120.    Kolumbija, 1956 m. keramikos būreliai. [Nuotr.].
121.    Kolumbija, 1956 m. keramikos būreliai. [Nuotr.].
122.    Kolumbija, 1956 m. J. Bagdonas ir kolumbietis vairuotojas, atvežęs jį į Kolumbijos kaimą. [Nuotr.].
123.    J. Bagdono keramikos dirbinių kainos. Dokumentas siųstas parodai. [Ispanų kalba].
124.    Kvietimas į parodą keramikos mokykloje, 1957 m. [Ispanų kalba].
125.    Kvietimas į meno parodos atidarymą. [Ispanų kalba].
126.    Kvietimas į meno parodą. [Ispanų kalba].
127.    Padėkos ir įvertinimo laiškas už Juozo Bagdono darbą Keramikos mokykloje, 1957. [Ispanų kalba].
128.    J. Bagdono laiškas atsakymas apie savo meno kūrinius, 1958. [Ispanų kalba].
129.    J. Bagdono galutinis darbo nutraukimas Kundinamarkos mokykloje, 1958. [Ispanų kalba].
130.    Dokumentas (1958) atestuojantis J. Bagdoną kaip Meno mokyklos mokytoją: 1954, 1955, 1956, 1957 m. [Ispanų kalba].
131.    Meno mokyklos mokytojo J. Bagdono atlyginimo pažyma, 1958. [4lap.], [Ispanų kalba].

Išleistuvės iš Keramikos mokyklos.

132.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. J. Bagdonas su mokytojais mokykloje prie stalo. [Nuotr.].
133.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
134.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
135.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. J. Bagdonas su mokyklos studentėmis. [Nuotr.].
136.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. J. Bagdonas su mokyklos valytoja, kuri jam visada paruošdavo kavą. [Nuotr.].
137.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
138.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. Su kolegijos rektore. [Nuotr.].
139.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
140.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
141.    Piešinys J. Bagdono išleistuvių proga. Piešė kolumbietis dailininkas. Kitoje lapo pusėje keramikos mokyklos moksleivių mergaičių parašai. [Ispanų kalba].
142.    Atsisveikinimo eilėraščiai sukurti Juozo Bagdono išleistuvių proga. [Ispanų kalba].
143.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. Centre stovi mokyklos direktorė Vica Maroti de Guanaga. [Nuotr.].
144.    Bogota, 1958 m. J. Bagdono išleistuvės iš Keramikos mokyklos. [Nuotr.].
145.    Kvietimas į Keramikos mokinių parodą Bogotoje 1960 m. [Ispanų kalba].
146.    J. Bagdono mokesčių sąskaitos dokumentas. [Ispanų kalba].
147.    Amerikos ambasados dokumentas parūpinantis J. Bagdonui gyvenimo vizą JAV. [Anglų kalba].
148.    Amerikos ambasados dokumentas parūpinantis Viktorijai Salomėjai Bagdonienei gyvenimo vizą JAV. [Anglų kalba].
149.    Dokumentacija reikalinga vizos prašymui. [Ispanų kalba].
150.    Dokumentacija reikalinga vizos prašymui. [Ispanų kalba].
151.    Dokumentacija reikalinga vizos prašymui. [Ispanų kalba].
152.    Dokumentas susijęs su viza. J. Bagdonui. [Ispanų kalba].


Kolumbijos vaizdai.
153.    Colombia : [straipsnis apie Kolumbiją ir nuotr. iš laikraščio ir aprašymas anglų kalba; šaltinis neaiškus].
154.    [Nuotr. iš laikraščio, šaltinis neaiškus].
155.    Bogotos vaizdas su viešbučiu : [nuotr. iš laikraščio, šaltinis neaiškus].
156.    Bogota: senamiestis, Vyskupijos aikštė. [Nuotr.].
157.    Tekindamos viešbutis. J. Bagdonas šia aikšte vaikščiojo į darbą Keramikos mokykloje. [Nuotr. atvirukas].
158.    Bogota. [Nuotr. atvirukas].
159.    Bogota. [Nuotr. atvirukas].
160.    Bogota: senamiestis. [Nuotr. atvirukas].
161.    Bogota: centrinis parkas. [Nuotr. atvirukas].
162.    Nr. 162-169 [atvirukai su Bogotos nuotraukomis].
170.    Nr. 170-175 Bogota. [Nuotr.].
176.    Bogota. Prie bažnyčios Monserate 3500 m. aukštyje, Andų kalnuose. [Nuotr.].
177.    Bogota. [Nuotr.].
178.    Bogota. [Nuotr.].
179.    Už Bogotos apie 20 km. [Nuotr.].
180.    Kolumbija. [Nuotr.].
181.    J. Bagdonas ir V. Bagdonienė Kolumbijoje. [Nuotr.].
182.    Bogota [Nuotr.].
183.    Kolumbija. Santa Marta pliažas. Kolumbijos uostas į rytus nuo Barranquilla. [Nuotr.].
184.    Nr. 184-239 Kolumbijos vaizdai ir vietiniai gyventojai indėnai [Nuotr. ir atvirukai].