VAŠINGTONAS 1958-1964 M.

-    J. Bagdono gyvenimas Vašingtone 1958 – 1964 m. (nuotraukos ir dokumentai);
-    J. Bagdono įkurta Tarptautinė šiuolaikinio meno galerija (nuotraukos, dokumentai, parodų, vykusių galerijoje katalogai).

1.    Staknienė, Alina. A Profile of an Artist Juozas Bagdonas : [straipsnis apie dailininką J. Bagdoną anglų kalba]. -  (Šaltinis ir išleidimo metai neužrašyti).
2.    -
3.    -
4.    Juozas Bagdonas Vašingtone 1960 m. savo buto balkone. [Nuotr.].
5.    J. Bagdonas šiame name gyveno 1959-1964 m. Jo studija buvo I-ame aukšte. Namo savininkas Juozas Andriušis, buvęs Nepriklausomos Lietuvos aviacijos kapitonas. Mirė sulaukęs 100 metų. [Nuotr.].
6.    Vašingtonas, 1961 m. [Nuotr.].
7.    Petrutienė su dukrele Bagdonų bute Vašingtone. [Nuotr.].
8.    Petrutienė su dukrele Bagdonų bute Vašingtone. [Nuotr.].
9.    Vašingtone, J. Bagdono namuose. [Nuotr.].
10.    J. Bagdono bute Vašingtone, iš k. į d.: Jadvyga Tubelienė, Žalkauskienė, Joana Vaičiulaitienė, 1962 m. [Nuotr.].
11.    Vašingtone, J. Bagdono namuose. [Nuotr.].
12.    Vašingtone, J. Bagdono namuose. [Nuotr.].
13.    Vašingtone, 1963 m. [Nuotr.].
14.    Vašingtone, 1963 m. [Nuotr.].
15.    Vašingtone, J. Bagdonas savo studijoje, 1961 m. [Nuotr.].
16.    Vašingtone, J. Bagdonas savo studijoje, 1961 m. [Nuotr.].
17.    Vašingtone, J. Bagdonas savo studijoje, 1961 m. [Nuotr.].
18.    Vašingtone, J. Bagdonas savo studijoje, 1961 m. [Nuotr.].
19.    Vašingtone, J. Bagdonas savo studijoje, 1961 m. [Nuotr.].
20.    Vašingtone, J. Bagdono namų studijoje svečiai iš „Voice of Amerika“. Pirmas iš deš. Labanauskas. [Nuotr.].
21.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš kairės rašytojas A. Vaičiulaitis. [Nuotr.].
22.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. J. Bagdonas su Adolfu Tyliumi. [Nuotr.].
23.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš deš. stovi Juozas Vytėnas (dirbo Voice of Amerika). [Nuotr.].
24.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš k. į d.: A. Vaičiulaitis, J. Bagdonas, Regina Vilimienė, Vilimas. [Nuotr.].
25.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš kairės rašytojas A. Vaičiulaitis. [Nuotr.].
26.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš k. į d.: R. Vilimienė, K. Tylienė, L. Kačinskas. [Nuotr.].
27.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. [Nuotr.].
28.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje, 1963 m. [Nuotr.].
29.    Vašingtone, J. Bagdono studijoje. Iš k. į d.: Aistinė, Regina Vilimienė ir Jonas Aistis. [Nuotr.].
30.    V. Bagdonienė Vašingtone, savo bute. [Nuotr.].
31.    Pulkininkas Kazys Škirpa Vašingtone, J. Bagdono bute. [Nuotr.].
32.    Vašingtone, lietuvių gegužinė. [Nuotr.].
33.    Liaugminai ir Bagdonai Vašingtone, 1960 m. [Nuotr.].
34.    Pianistė Danutė Liaugminienė su J. Bagdonu Vašingtone, 1960 m. [Nuotr.].
35.    V. Bagdonienė su Liaugminu Vašingtone. [Nuotr.].
36.    V. Bagdonienė su Liaugminiene Vašingtone. [Nuotr.].
37.    D. Liaugminienė su J. Bagdonu Vašingtone, J. Bagdono namuose. [Nuotr. atvirukas].
38.    Vašingtono vaizdai. [Nuotr. atvirukas].
39.    Lincoln Memorial, Vašingtonas. [Nuotr.].

Tarptautinė šiuolaikinio meno galerija
International gallery of modern art (1960 – 1963)

40.    Vašingtonas, Tarpautinė šiuolaikinio meno galerija (A.B.A.) J. Bagdonas šios galerijos direktorius. [Nuotr.].
41.    Another new gallery opens here: art in Washington  // The Washington Post. – 1960, liep. 31.  [2 nuotr. laikraštyje].
42.    Dail. J. Bagdonas atidarė meno galeriją Vašingtone : [straipsnis su dail. J. Bagdono piešiniu] // Draugas. – 1960 m. rugpj. 13.
43.    Pasirodo, kad visi šie... : [straipsnis-žinutė] // Draugas. - 1960 m. rugpj. 13.
44.    International gallery of modern art : [Juozo Bagdono ir Shulamite Yagen Hochstein laiškas draugams apie tai, kad atidaryta Tarptautinė šiuolaikinio meno galerija, anglų kalba].
45.    International gallery of modern art : [oficialus įstaigos vokas].
46.    Certificate of occupancy : [Juozo Bagdono asmens duomenys ir mokėjimo kvitas, 1960 m.].
47.    Sąskaitos kvitas, 1959 m. [anglų kalba].
48.    J. Bagdono pasirašytas dokumentas apie gautus kūrinius į Tarptautinę šiuolaikinio meno galeriją, vadovaujamą J. Bagdono iš Pan American Union, 1960 m.].
49.    The Cleveland museum of art : [laiškas skirtas muziejaus direktoriui J. Bagdonui, pasirašo Hary S. Francis, 1960 m.].
50.    J. Bagdono pasirašytas dokumentas apie gautus kūrinius į Tarptautinę šiuolaikinę meno galeriją, vadovaujamą J. Bagdono, anglų kalba, 1960 m.].
51.    Angelskin Gallery: [laiškas skirtas muziejaus direktoriui J. Bagdonui, 1960 m.].
52.    Nordness Gallery: [Juozo Bagdono medžiagų užsakymas, 1960 m.].
53.    Juozo Bagdono A.B.A. : [oficialus Tarptautinės šiuolaikinio meno galerijos vokas].
54.    Original graphics : [laiškas adresuotas Tarptautinės šiuolaikinio meno galerijos administratoriui, 1960 m.].
55.    Juozo Bagdono rašytas laiškas dėl korėjiečių menininko Lee Go-Am parodos Tarptautinėje šiuolaikinio meno galerijoje, 1960 m.
56.    Juozo Bagdono rašytas laiškas Ung No-Lee dėl parodos Tarptautinėje šiuolaikinio meno galerijoje.
57.    Juozo Bagdono rašytas laiškas Ung No-Lee dėl parodos.
58.    San Francisko dailininkų asociacijos laiškas dėl parodos Tarptautinei šiuolaikinio meno galerijai, pasirašo sekretorius Fred Martin, 1960].
59.    The Society of Washington Artists 1960-1961 m. (Vašingtono dailininkų draugijos narių sąrašas) 6 lap.
60.    Tarptautinės šiuolaikinio meno galerijos dokumentas, 1960 m. 4 lap.
61.    The art institute of Chicago laiškas į Tarptautinę šiuolaikinio meno galeriją p. Shulamite Hochstein, dėl parodos, pasirašo Frederick A. Sweet, 1960 m.].
62.    Lee Nordness laiškas skirtas J. Bagdonui į Tarptautinę šiuolaikinio meno galeriją, 1960 m.].
63.    The Cleveland museum of art : [oficialus įstaigos vokas].
64.    Laiškas rašytas J. Bagdonui į Tarptautinę šiuolaikinio meno galeriją nuo Ung No Lee, 1961 m.
65.    J. Bagdonas A.B.A. galerijoje. [Nuotr.].
66.    Vašingtonas, A.B.A. galerijoje ruošiama paroda. [Nuotr.].
67.    Vašingtonas. J. Bagdonas savo A.B.A. (International Gallery of Modern Art) eksponuoja savo paveikslus. [Nuotr.].
68.    Tarptautinė šiuolaikinio meno galerija. Vašingtonas. [Nuotr.].
69.    Vašingtone, A.B.A. galerijoje. [Nuotr.].
70.    Vašingtone, A.B.A. galerijoje. [Nuotr.].
71.    Vašingtone, A.B.A. galerijoje. [Nuotr.].
72.    Vašingtone, A.B.A. galerijoje. [Nuotr.].
73.    Pirmoji paroda A.B.A., galerijos atidarymas : [dailininkų sąrašas ir trumpas jų piešimo stiliaus aprašymas, anglų kalba].
74.    J. Bray, C. Griffin, R. Jonsdott ir, H. Joseph... in... A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, 1960 m. liep. 28 – rugpj. 18].
75.    Peggy Holloway :  A.B.A. International Gallery of Modern Art [lankstinukas].
76.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, 1960 m. rugpj. 25 – rugs. 15].
77.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į Galerijos atidarymą 1960 m. spalio 13 d. – lapkričio 10 d.]
78.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į dailininko Sophie Taxel (Suomija) paveikslų ekspoziciją].
79.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į dailininkų paveikslų ekspoziciją].
80.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į dailininkų paveikslų ekspoziciją].
81.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į dailininko paveikslų ekspoziciją].
82.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į dailininkų paveikslų ekspoziciją].
83.    A.B.A. : [dailininkų Beth Fiske, Peggy Holloway, Linda Robertson ir Ann Taylor ir jų kūrinių stiliaus aprašymai]. [Anglų kalba].
84.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [dailininkų kūrinių pardavimo kainos]. [Anglų kalba].
85.    J. Bagdono Galerijos patalpų nuomos sutarties dokumentas, 1961 m. [Anglų kalba].
86.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, kuriame aprašoma trumpa dailininko Mary Shand Rule biografija ir jo kūrinių sąrašas, 1961m.].
87.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, kuriame kviečiama į prancūzo dailininko parodą, 1961 m.].
88.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, kuriame trumpai aprašoma dailininkų Helen Joseph ir Johane M. Bray biografija ir kūryba, anglų kalba].
89.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [kai kurių dailininkų ir jų kūrinių stiliaus aprašymai].
90.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į parodą. 1962.]
91.    Pardavimo mokesčių kvitas 1962, kovo 28. [Anglų kalba].
92.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [ kvitas, 1962, kovo, 23].
93.    Monthly Art Calendar : [A.B.A. International Gallery of Modern Art  ir kitų meno galerijų adresai ir jų pavadinimai. Iškarpa iš laikraščio.]. – The Washington post. – 1962, balandis.
94.    Sergio Castillo : [lankstinukas. Šio autoriaus trumpa charakteristika ir jo skulpūrų sąrašas.]. [Anglų kalba].
95.    Jorge De La Vega. - 1963 : [lankstinukas. Šio autoriaus darbų sąrašas ir trumpa biografija]. [Anglų kalba].
96.    Oscar Capristo : [lankstinukas anglų kalba].
97.    Ramod Vergara Gres : [lankstinukas anglų kalba].
98.    Constancia Calderon : [lankstinuka anglų kalba].
99.    Ahander, Leslie Judd. Ashan Art at Library of Congress, Atrt in Washington : [iškarpa iš laikraščio, straipsnyje paminėtas J. Bagdonas ir jo galerija A.B.A. International Gallery of Modern Art]. – Washington Post. – b.m.
100.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas – kvietimas į parodą.].
101.    Raquel : [lankstinukas, apie dailininkę ir jos darbų eksponavimą A.B.A. International Gallery of Modern Art].  
102.    Raquel : [lankstinukas, apie dailininkę ir jos darbų eksponavimą A.B.A. International Gallery of Modern Art].  
103.    A.B.A. International Gallery of Modern Art : [lankstinukas, reklamuojantis Peggy Holloway darbus ir jų eksponavimą galerijoje].
104.    Beth Fiske, Peggy Holloway, Linda Robertson, Ann Taylor... in ... A.B.A. International Gallery of Modern Art : [reklaminis lankstinukas, 1961 m.].