NIUJORKAS 1964-1999 M.

-    J. Bagdono ir jo žmonos Viktorijos gyvenimas Niujorke, nuo 1964 m;
-    J. Bagdonas savo studijoje Ozone Park (nuotraukos);
-    Viktorijos Bagdonienės mirties dokumentai, laidotuvių nuotraukos ir dokumentai, krematoriumo dokumentai ir nuotraukos, perlaidojimo (Lietuvoje, Kaune) dokumentai ir nuotraukos;
-    J. Bagdono – JAV pilietybės dokumentai;
-    J. Bagdono paveikslų transportavimas iš jo namų Niujorke į Lietuvą.

1.    New York [atvirukas].
2.    Dailininko Juozo Bagdono oficialios korespondencijos firminis lapas.
3.    Juozo Bagdono tapatybės kortelė, išduota Niujorke.
4.    Juozo Bagdono tapatybės kortelė, išduota Niujorke.
5.    Juozo Bagdono asmens duomenų kortelė.
6.    Viktorijos Bagdonienės asmens duomenų kortelė.
7.    Viktorijos Bagdonienės asmens duomenų kortelė.
8.    J. Bagdonas su žmonos draugėmis. Iš d. į k.: Ališauskienė, J. Bagdonas, Šimkienė, Raubienė. [Nuotr.].
9.    Niujorke, Viktorija Bagdonienė. [Nuotr.].
10.    Niujorke, 1964 m. J. Bagdonas savo studijoje. [Nuotr.].
11.    Niujorke, Viktorija Bagdonienė. [Nuotr.].
12.    Niujorke, 1964 m. pas J. Bagdoną studijoje, įkurtoje Teodoro Slapšio namuose. Iš k. į d.: Slapšienė, Teodoras Slapšys, Ališauskienė, Gruzdienė, Povilas Ališauskas ir J. Bagdonas. [Nuotr.].
13.    Niujorke, Viktorija Bagdonienė su Šimkiene, 1967 m. prie paveikslo, kuris dabar yra Žemaičių dailės muziejuje. [Nuotr.].
14.    Dail. Juozas Bagdonas savo studijoje Ozone Park. [Nuotr.] // Darbininkas. – 1964, rugp. 21.
15.    Viktorijos Bagdonienės kosmetologijos sertifikatas, 1965.
16.    Niujorke, Juozas Bagdonas. [Nuotr.].
17.    Niujorke, J. Bagdono žmona Viktorija Bagdonienė. [Nuotr.].
21.    [Dail. Juozo Bagdono nuotrauka su trumpa biografija jo 70 metų proga] // Darbininkas. – 1981, gruod. 11.

Viktorijos Bagdonienės mirtis Njujorke, 1988 m.
22.    Mirė Viktorija Bagdonienė : [straipsnis su nuotrauka ir artimųjų užuojautomis] // Darbininkas. – 1988, kovas 18.; Dirva. – 1988, kovo 31.; Darbininkas. – 1988, bal. 1.
23.    [Užuojautos J. Bagdonui  mirus jo žmonai] // Dirva. – 1988,  kovo 17; Dirva. –1988, kovo 19.; Dirva. – 1988, kovo 24.
24.    Viktorijos Bagdonienės mirties dokumentas [tekstas anglų kalba].
25.    Niujorke, 1988 m. šarvojimo salėje prie Viktorijos Bagdonienės karsto budi draugai ir artimieji. [Nuotr.].
26.    Niujorke, 1988 m. šarvojimo salėje prie Viktorijos Bagdonienės karsto budi draugai ir artimieji. [Nuotr.].
27.    Niujorke, 1988 m. J. Bagdonas prie žmonos karsto. [Nuotr.].
28.    Niujorke, 1988 m. šarvojimo salėje prie Viktorijos Bagdonienės karsto budi draugai ir artimieji. [Nuotr.].
29.    Niujorke, 1988 m. šarvojimo salėje prie Viktorijos Bagdonienės karsto budi draugai ir artimieji. Iš d. į k. kun Poetas Leonardas Andriekus. [Nuotr.].
30.    Niujorke, 1988 m. kovo 10 d. prie Apreiškimo parapijos bažnyčios J. Bagdono žmonos Viktorijos laidotuvės. [Nuotr.].
31.    Niujorke, 1988 m. kovo 10 d. prie Apreiškimo parapijos bažnyčios J. Bagdono žmonos Viktorijos laidotuvės. [Nuotr.].
32.    Niujorke mauzoliejus, kuriame iki 2000 m. buvo urna su Viktorijos Bagdonienės kremuotais palaikais. [Nuotr.].
33.    Niujorke mauzoliejuje esanti urna su kremuotojais V. Bagdonienės palaikais. [Nuotr.].
34.    Niujorke, 1992 m. J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
35.    Niujorke, J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
36.    Niujorke, J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
37.    Niujorke, J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
38.    Niujorke, J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
39.    Niujorke, J. Bagdonas mauzoliejuje, kuriame yra urna su jo žmonos Viktorijos kremuotais palaikais. [Nuotr.].
40.    Niujorke, prie įėjimo į mauzoliejų. [Nuotr.].
41.    Fresh Pond Crematory : [krematoriumo dokumentas, anglų kalba].
42.    Fresh Pond Crematory : [krematoriumo dokumentas, anglų kalba].
43.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
44.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
45.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
46.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
47.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
48.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
49.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
50.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
51.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
52.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
53.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
54.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
55.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
56.    Mokesčių laiškas J. Bagdonui.
57.    Saskaita J. Bagdonui už žmonos Viktorijos laidotuves.
58.    Laiškas J. Bagdonui iš United States Columbarium Co.
59.    Žurnale News Items žinutė apie Viktorijos Bagdonienės mirtį.
60.    Viktorijos Bagdonienės mirties dokumentas.
61.    Viktorijos Bagdonienės mirties dokumentas.
62.    Columbia Federal Saving Bank : [Juozo Bagdono banko kvitas].
63.    Columbia Federal Saving Bank : [Juozo Bagdono banko kvitas].
64.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
65.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
66.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
67.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
68.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
69.    Banko informacinis dokumentas Juozui Bagdonui.
70.    Banko sąskaita.
71.    Oficialus dokumentas skirtas J. Bagdonui iš Jungtinių valstijų krematoriumo [anglų kalba].
72.    Dokumentas iš krematoriumo.
73.    Oficialus dokumentas skirtas J. Bagdonui. 1989 m. kovo 24 d. iš Jungtinių valstijų kolumbariumo [anglų kalba].
74.    Rašytinis paveldėjimo patvirtinimas [anglų kalba].
75.    Rašytinis paveldėjimo patvirtinimas [vertimas].
76.    Prašymas perkelti kremuotus palaikus [vertimas].
77.    Juozo Bagdono išrašas apie jo žmonos V. Bagdonienės mirtį [anglų kalba].
78.    V. Bagdonienės mirties dokumentas.
79.    Dokumentas iš kremetoriumo [anglų kalba].
80.    Prašymas leist išvežti žmonos V. Bagdonienės kremuotus palaikus į Lietuvą [anglų kalba].
81.    Pažyma Generaliniam konsului Niujorke, 2000 m. birž. 22 d.dėl V. Bagdonienės palaikų perkėlimo į Lietuvą. Pasirašo Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ direktorius V. Olšauskas.
82.    Leidimas mirusiojo palaikams pervežti urnoje, 2000 liep. 5 d.
83.    Sertifikatas, kad Viktorija Bagdonienė buvo kremuota Fresh Pond Crematory.
84.    Dokumentas, kad Viktorija Bagdonienė buvo kremuota Fresh Pond Crematory.
85.    Kaune, 2000 m. liepos 10 d. laidojimo namuose perlaidojami Viktorijos Bagdonienės kremuoti palaikai (urna). Prieš pamaldas Vytauto Didžiojo bažnyčioje. [Nuotr.].
86.    Kaune, 2000 m. liepos 10 d. laidojimo namuose perlaidojami Viktorijos Bagdonienės kremuoti palaikai. Urna ir J. Bagdonas su giminėmis šalia jos. Prieš pamaldas Vytauto Didžiojo bažnyčioje. [Nuotr.].
87.    Viktorijos Bagdonienės perlaidojimas. Kaune, 2000 m. liepos 10 d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje [Nuotr.].
88.    Viktorijos Bagdonienės perlaidojimas. Kaune, 2000 m. liepos 12 d. Eigulių kapinėse.
89.    Viktorijos Bagdonienės perlaidojimas. Kaune, 2000 m. liepos 12 d. Eigulių kapinėse.
90.    Juozo Bagdono Lietuvos Respublikos užsienio pasas. Išduotas 1992 m. balandžio 9 d.
91.    Juozo Bagdono Žemaičio pasas išduotas 1991 m. birželio mėn. 19d. Kitas Žemaičio pasas, kuris išduotas Juozui Bagdonui 1997 m. rugpjūčio 22 d.
92.    Columbia Federal Saving Bank [taupomoji kortelė].
93.    Columbia Federal Saving Bank [taupomoji kortelė].
94.    J. Bagdono JAV pilietybės dokumentas.
95.    J. Bagdono JAV pilietybės dokumentas.
96.    Lietuvos Generalinis konsulatas. Niujorkas J. Bagdono JAV pilietybės dokumentas [3 lap.].
97.    Juozo Bagdono asmens duomenys.
98.    Natūralizacijai reikalindų dokumentų sąrašas.
99.    Natūralizacijos proceso aprašymas.
100.    Juozo Bagdono JAV paso atsiėmimo informacija.
101.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
102.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
103.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
104.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
105.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
106.    J. Bagdono paveikslai iš Niujorko (per Bostoną) išvežami į Lietuvą. [Nuotr.].
107.    J. Bagdonas iš savo namų Niujorke, išvyksta gyventi į Lietuvą. [Nuotr.].