PARODOS LIETUVOJE 1992-2002 M.

-    Lietuvos dailės muziejuje, Vilniuje 1992 m. (straipsniai, nuotraukos, dokumentai);
-    Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Žilinsko galerijoje, Kaune – 1995 m. (nuotraukos, straipsniai, dokumentai);
-    Klaipėdoje, Paveikslų galerijoje – 1995 m. (straipsniai, nuotraukos);
-    Mažeikiuose, Paveikslų galerijoje – 1997 m. (nuotraukos, dokumentai, straipsniai);
-    Kretingos muziejuje – 2000 m. (kvietimas, nuotraukos, lankstinukai, straipsniai);
-    Jurbarko „Mažojoje galerijoje“ (skelbimai);
-    Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje – 2002 m. (nuotraukos);

Kiti dokumentai
-    Oficialus Lietuvos dailininkų sąjungos raštas, kuriuo Juozui Bagdonui suteikiamas Lietuvos dailininkų sąjungos garbės nario vardas.
-    Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus padėka J. Bagdonui už universitetui dovanotus paveikslus.
-    Straipsnis laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ apie tai, kad J. Bagdonas Žemaičių „Alkos“ muziejui padovanojo 33 savo paveikslus.
-    Juozo Bagdono susitikimas su mažaisiais skaitytojais Tauragės viešojoje bibliotekoje (nuotraukos).

Paroda Lietuvos dailės muziejuje, 1992 birželis1.    Įgaliojimas : [Dail. Juozas Bagdonas įgalioja Liudviką Žeruolytę tvarkyti jo parodos organizavimą M. K. Čiurlionio dailės muziejuje], 1992, liep. 13.
2.    Lietuvos dailės muziejaus laiškas padėka J. Bagdonui už suteiktus darbus parodai. Pasirašo direktorius Romualdas Budrys.
3.    Ruošiama J. Bagdono kūrybos paroda Vilniaus dailės muziejuje. J. Bagdonas su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu. [Nuotr.].
4.    Ruošiama J. Bagdono kūrybos paroda Vilniaus dailės muziejuje. [Nuotr.].
5.    Ruošiama J. Bagdono kūrybos paroda Vilniaus dailės muziejuje. [Nuotr.].
6.    [Kvietimas į J. Bagdono kūrybos parodą Lietuvos dailės muziejuje], 1992, birž. 18.
7.    Mušinskienė J. Namie po ilgos kelionės : [straipsnis] // Gimtasis kraštas. – 1992, birž. 18-24.
8.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d., Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
9.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje skelbimas, 1992 m., Vilnius. [Nuotr.].
10.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje skelbimas, 1992 m., Vilnius. Šalia skelbimo stovi Alina Staknienė. [Nuotr.].
11.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. J. Bagdonas su meno istorike, Lietuvos dailės instituto istorijos skyriaus darbuotoja Liudvika Žeruolyte.
Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
12.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Pirmas iš kairės R. Kašauskas. J. Bagdoną sveikina prof. Vanda Zaborskaitė. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
13.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvoje dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Pirma iš kairės L. Žeruolytė. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
14.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Pirma iš dešinės Žeruolienė, trečia  –   L. Žeruolytė. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
15.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
16.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvoje dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
17.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
18.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Antras iš dešinės – Vytautas Didžiulis. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
19.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Atidaryme grojo Jonas Srėbalius (stovi šalia J. Bagdono). Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
20.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvoje dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Stovi R. Budrys ir J. Bagdonas. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
21.    Jonas Srėbalius sveikina J. Bagdoną parodos atidaryme, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
22.    Jonas Srėbalius sveikina J. Bagdoną parodos atidaryme, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
23.    Jonas Srėbalius J. Bagdonui įteikia Žemaičio pasą. [Nuotr.].
24.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvoje dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Su savo senais draugais – Vytautu ir Jadvyga Didžiuliais. [Nuotr.].
25.    J. Bagdono kūrybos parodos Lietuvos dailės muziejuje atidarymas, 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Su menotyrininku Viktoru Liutkumi. [Nuotr.].
26.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. J. Bagdonas su Edvardu Stakniu. [Nuotr.].
27.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Viduryje stovi Alina Staknienė iš deš. E. Staknys. [Nuotr.].
28.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Iš dešinės Raimondo Kašausko žmona. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
29.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. J. Bagdonas su buvusiu Kauno meno mokyklos klasės draugu, dabar grafiku Vytautu Jurkūnu. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
30.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. J. Bagdonas su dailininku A. Petruliu. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
31.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. J. Bagdonas su Ona Osmolskiene, dailininko Povilo Osmolskio našle. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
32.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
33.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
34.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
35.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
36.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
37.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
38.    Kaune, 1995 m. po parodos Žilinsko galerijoje su giminėmis. [Nuotr.].
39.    J. Bagdono Kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje, po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Iš k. į d.: A. Paulavičiūtė, J. Bagdonas, Aldona Paulavičienė, A. Paulavičius. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
40.    J. Bagdono Kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje, po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
41.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje. 1992 m. birželio 18 d. Vilnius. Vilniuje, po parodos atidarymo kavinėje su artimaisiais. Foto O. Pajėdaitės. [Nuotr.].
42.    Juozo Bagdono tapybos darbų sąrašas Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje.
43.    Aukštaitytė     N. Iš užjūrio sugrįžus... : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono parodą] // Lietuvos aidas. – 1992, birž. 20. – P. 1.
44.    Strikulis D. Iš už jūrų sugrįžus : [straipsnis apie J.Bagdoną] // Tiesa. – 1992. birž. 23. – P. 5.    
45.    Dar vienas sugrįžimas : [straipsnis ir nuotrauka apie J. Bagdono kūrybos parodą Vilniaus dailės muziejuje] // Tiesa. – 1992, birž. 19. – P. 1.
46.    Godunavičienė J. Tik į laisvą Lietuvą : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono tapybos parodą] // Vakarinės naujienos. – 1992, birž. 23. – P. 5.
47.    Dailininko Juozo Bagdono Paroda Vilniuje : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono parodą Vilniuje] // Darbininkas. 1992, rugp. 21. – P. 7.
48.    „Eik, Adomai, iš rojaus ir pažink prakaitą artojaus...“ : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Literatūra ir menas. – 1992,  liepos. 11. – P. 8.
49.     Dail. Juozas Bagdonas (centre) savo kūrybos parodoje Vilniuje tarp dviejų dailininkų žemaičių: kairėje – Vytautas Valius, dešinėje  – Algimantas Švažas. Nuotr. O. Pajėdaitės
50.     Dail. Juozas Bagdonas (centre) savo kūrybos parodoje Vilniuje tarp dviejų dailininkų žemaičių: kairėje  – Vytautas Valius, dešinėje – Algimantas Švažas. Nuotr. O. Pajėdaitės // Darbininkas. 1992, rugp. 21. – P. 7.
51.    Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko laiškas J. Bagdonui apie tai, kad jam suteiktas Lietuvos dailininkų sąjungos garbės nario vardas. Pasirašo A. Biguzas.
52.    J. K. Juozo Bagdono pastebėjimai : [straipsnis ir nuotrauka apie parodą Plungėje] // Gimtasis kraštas. – 1993, liepos. 22-28. – P. 7.
53.    Paroda M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, Žilinsko galerijoje 1995, birž. [Nuotr.].
54.    J. Bagdonas Kaune prie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Žilinsko galerijos 1995 m. vasarą. Nuotr. V. Kapočiaus.
55.    J. Bagdonas Kaune prie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Žilinsko galerijos 1995 m. vasarą. Nuotr. V. Kapočiaus.
56.    J. Bagdonas Kaune prie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Žilinsko galerijos 1995m. vasarą. Nuotr. V. Kapočiaus
57.    Kaune, 1995 m. Žilinsko galerijoje J. Bagdono parodos lankytojai. Nuotr.
58.    Kaune, Laisvės alėjoje su giminėmis. Nuotr.
59.    M. Žilinsko dailės galerijoje – J. Bagdono kūryba : [straipsnis apie J.Bagdono kūryba] // Lietuvos aidas . – 1995, birž. 23.
60.    Jacevičiūtė, Violeta. Dangoraižiai neužstojo kelio į Lietuvą : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono parodą] // Literatūros menas. – 1995, birž. 24. – P. 13.
61.    Juozas Bagdonas dovanoja savo kūrinius Lietuvai : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybą] // Noriu. – 1995, birž. 27 – liep. 3.
62.    Aleksiejūnas, Leonardas. Pėsčias išėjęs, grįžtąs su kūriniais : [straipsnis su nuotrauka apie  J. Bagdono gyvenimo istoriją ir kūrybos parodą] // Gimtasis kraštas. – 1995, birž. 29 – liep. 5.
63.    Jacevičiūtė, Violeta. Realaus ir ir abstraktaus pasaulio sandūroje : [straipsnis apie J.Bagdono parodas] // Kauno diena. – 1995, liep. 8.
64.    Burba V. Dirbau kaip žemaitiška prigimtis liepė : [straipsnis apie J. Bagdono parodą M. Žilinsko paveikslų galerijoje] // Kauno laikas. – 1995, liep. 8. – P. 6.
65.    Pranckūnas V. Pasirinkęs abstrakcijas : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimo istoriją] // Meno dienos. – 1996, gruod. 13. – P. 9.
66.    Savičiūnaitė V. Pirmasis išeivių abstrakcionistas : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono parodas ir gyvenimo istorija] // Lietuvos rytas. - 1995. birž. 16. – P. 35.
67.    J. Bagdono kūrybos paroda Lietuvos dailės muziejuje.1992 m. birželio 18 d., Vilnius. Nuotraukoje J. Bagdonas su rašytoju R. Kašausku.
68.    Litvinavičius V. Juozas Bagdonas vėl susitinka su Lietuva : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono kūrybos parodą] // XXI amžius. – 1995, birž. 28.
69.    Petrauskaitė Ž. Juozas Bagdonas. Likimo vingiai : nuo Kauno iki Niujorko : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono gyvenimo istorija] // Kauno diena. – 1995, birž. 24.

J. Bagdono dovanoti paveikslai M. K. Čiurlionio muziejui.
70.    Nuotrauka J. Bagdono paveikslo, kuris buvo eksponuojamas 1936 m. parodoje, Kaune, Lietuvių prancūzų draugijos salėje. Jį nupirko Lietuvos kultūros muziejus. Šiuo metu paveikslas tebėra tame pačiame muziejuje, tik muziejaus pavadinimas pasikeitęs į – M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
71.    Su M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriumi Osvaldu Daugeliu muziejuje tapybos skyriuje. [Nuotr.].
72.    Osvaldas Daugelis dėkoja laišku J. Bagdonui už  100 dailininko paveikslų skirtų M. K. Čiurlionio dailės muziejui, 1995 vas. 9.
73.    Dokumentas kuriame pažymima, kad J. Bagdonas dovanoja M. K. Čiurlionio dailės muziejui įvairia tapybos technika atliktų paveikslų. Pasirašo dr. Alfonsas Eidintas.
74.    Melinskaitė, Rita. Šis tas apie muziejinių vertybių  įsigijimas : [straipsnis apie J. Bagdono kūrinių parodą ] // XXI amžius. – 1995, rugs. 6.
75.    Uždavinys, Algis. Gaivalingas fantazijų spalvų šėlsmas : [straipsnis apie J. Bagdono ekspozicija Kaune M. Žilinsko galerijoje] // Lietuvos rytas. – 1995, birž.16. – P. 37.
76.    Sveikinimo atvirukas su artėjančiom kalėdom, nuo bičiulių iš Čiurlionio dailės muziejaus. Kaunas 1995 12 12 [laiškas].
77.    Sveikinimo atvirukas su 85 metų gyvenimo ir 60 metų kūrybos sukaktimi iš M.K. Čiurlionio dailės muziejaus. Kaunas 1996.
78.    J. Bagdono laiškas Ritai Melinskaitei dėl parodos Jurbarke  pakeitimų.
79.    J. Bagdono laiškas Ritai Melinskaitei ir kitiems M. K. Čiurlionio dailės muziejaus tapybos departamento darbuotojams apie jo parodą Baltimorėje.1997 11 10.  
80.    J. Bagdono paveikslo Kompozicija nuotrauka,1969.
81.    J. Bagdono laiškas Ritai Melinskaitei.1998. 03. 1.
82.    Pašytė, Danguolė. Laivai visuomet sugrįžta į savo gimtąjį uostą : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono gyvenimo istoriją] // Lietuvos rytas. – 1996, birž. 28. – P. 37.
83.    Pilaitienė, Aušra. Niujorke gyvenančio  žemaičio abstrakcijos : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybos parodą Klaipėdos paveikslų galerijoje] // Lietuvos rytas. – 1995, liep. 19. – P. 17.
84.    Kristina Jokubavičienė. Juozo Bagdono  kūryba : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybą] // Klaipėda. –1995, liep. 13. – P. 7.
85.    Atidaryta žemaičio iš Niujorko paroda : [straipsnis su nuotrauka apie padovanotus eksponuojamus kūrinius Klaipėdos paveikslų galerijai] // Klaipėda. – 1995, liep. 15.
86.    1995 m. J. Bagdono kūrybos parodos atidarymas Klaipėdoje. [Nuotr.]
87.    1995 m. J. Bagdono kūrybos paroda Klaipėdoje. J. Bagdonas šoko lietuvių liaudies šokį „Ant kalno karklai siūbavo...“[Nuotr.]
88.    1995 m.  J. Bagdono kūrybos paroda Klaipėdoje. [Nuotr.]
89.    1995 m.  J. Bagdono kūrybos paroda Klaipėdoje. [Nuotr.]
90.    1995 m. J. Bagdono kūrybos parodos atidarymas Klaipėdoje. [Nuotr.]
91.    1995 m. Klaipėdoje po parodos atidarymo. [Nuotr.]
92.    J. Bagdonas Klaipėdoje, 1995 m. [Nuotr.]
93.    1995 m. Klaipėdoje po J. Bagdono parodos atidarymas Paveikslų galerijos kieme. [Nuotr.]
94.    1995 m. Klaipėdoje po J. Bagdono parodos atidarymas Paveikslų galerijoje. [Nuotr.]
95.    1995 m. Klaipėdoje po J. Bagdono parodos atidarymas Paveikslų galerijos kieme. [Nuotr.]
96.    M. K. Čiurlionio Dailės  muziejaus kvietimas J. Bagdonui į mokslinę konferenciją, 1996 gruod. 13.
97.    Melinskaitė, Rita. Juozas Bagdonas : [lankstinukas]. 1965.
98.    Jasevičiūtė, Violeta. Juozas Bagdonas: „Lietuvoje manęs laukia trys mylimosios...“  : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybą] // Kauno diena. – 1997, rugp. 2 – P. 22.
99.    M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatų laikinam saugojimui perdavimo dokumentas. 1997.08.12. – 1997 m. rugp. mėn. 12 d.
100.     J. Bagdono kūriniai siunčiami į Mažeikių paveikslų galeriją. [sąrašas]
101.     Juozas Bagdonas [straipsnis, šaltinis nenurodytas].
102.     J. Bagdono Paroda Mažeikiuose, nuotraukoje Mažeikių muziejaus pastato nuotrauka, 1997 m.
103.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. [Nuotr.]
104.     Kvietimas į J.Bagdono parodą Mažeikių muziejuje.
105.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. [Nuotr.]
106.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. Su giminaičių, pas kuriuos gyvena dukromis iš k. į d.: Dovilė, Erika ir Eglė. [Nuotr.]
107.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. [Nuotr.]
108.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. [Nuotr.]
109.     1997 m. rugpjūčio 15d., fragmentas iš J. Bagdono parodos atidarymo Mažeikiuose. [Nuotr.]
110.      1997 m. rugpjūčio 15d., fragmentas iš J. Bagdono parodos atidarymo Mažeikiuose. [Nuotr.]
111.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. [Nuotr.]
112.     1997 m. J. Bagdono parodos atidarymas Mažeikiuose. J. Bagdonas su muziejaus direktore A. Cholodinskiene.
113.     J. Bagdono paveikslų sąrašas parodai Mažeikiuose.
114.     Fotoreprodukcijos J. Bagdonui iš Mažeikių muziejaus. [Dokumentas].
115.     Juozo Bagdono kūriniai, siunčiami į Mažeikių  paveikslų galeriją. [Dokumentas].
116.     Čergelienė, Rasa. Būtybė, sukonkretinta iki Rūpintojėlio [nenurodytas straipsnio šaltinis].
117.     Čergelienė, Rasa. Tapytojas J.Bagdonas: visuomet buvau kultūrinio gyvenimo judintojas : [straipsnis su nuotrauka apie Mažeikių mieste atidaryta J. Bagdono parodą ir gyvenimo istorija] // Lietuvos rytas. – 1997, rugp. 22. – P. 1.
118.     Jurkus, Paulius. Niujorkietis dailininkas Juozas Bagdonas Lietuvoje : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono apsilankymą Lietuvoje] // Draugas. 1998 saus. 31. – P. 4.
119.     Lietuvos Respublikos Telšių rajono savivaldybės padėkos raštas J. Bagdonui, 2000, vas. 15. [Dokumentas].
120.     Butkevičienė A. “Žemaičių  tepliorius“ iš Niujorko : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimo istoriją] // XXI amžius. - 1998. rugs. 16.
121.     Kūrėjas visada tarnauja kiekvienos dienos šviesai ir atradimams : [straipsnis apie J. Bagdono parodą Kretingoje] // 2000. gruod. 12.
122.     2000 m. Kretingoje, muziejuje J. Bagdono parodos atidarymas Kalba muziejaus direktorė. [Nuotr.]
123.     2000 m. Kretingoje, muziejuje J. Bagdono parodos atidarymas Kalba muziejaus direktorė. [Nuotr.]
124.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
125.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
126.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, visų svečių dalyvavusių parodos pristatyme nuotrauka.
127.     2000 m. Kretingoje, muziejuje J. Bagdono parodos atidarymas. Su Žemaičių dailės muziejaus istorike S. Beržonskaite. [Nuotr.]
128.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui.[Nuotr.]
129.     Kvietimas J. Bagdonui į jo kūrybai skirtą vakarą 2001.02.26.
130.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
131.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
132.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, visų svečių dalyvavusių parodos pristatyme nuotrauka. [Nuotr.]
133.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, pertraukėlė. [Nuotr.]
134.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
135.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
136.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
137.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
138.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, sveikinimai autoriui. [Nuotr.]
139.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, visų svečių dalyvavusių parodos pristatyme nuotrauka. [Nuotr.]
140.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J. Bagdono parodos pristatymo, pertraukėlė. [Nuotr.]
141.     2000 m. Kretingoje, muziejuje po J.Bagdono parodos pristatymo, pertraukėlė. [Nuotr.]
142.     Kuklys, Algis. Talentingų dailininkų Kalėdų parodos : [straipsnis apie J. Bagdono parodą Kretingoje] // Švyturys. - 2000. liep. 13.
143.     Juozo Bagdono menas grafo rūmuose : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Žemaitis. - 2000. gruod. 14. – P. 4.
144.     Pušienė, Audronė. Dešimt Juozo Bagdono darbų tapo muziejaus eksponatais : [straipsnis apie Kretingoje atidarytą parodą] // Pajūrio naujienos. – 2001, kovo 6.
145.     Kuklys, Algis. Išeivijos dainininko dovana Kretingos muziejui : [straipsnis apie Kretingos parodą] // Švyturys. - 2001, kovo.7.
146.     Juozas Bagdonas : lankstinukas / Sudarė Danutė Šorienė.  – Kretinga : Kretingos muziejus, [b.m.].
147.     Kvietimas į J. Bagdono kūrinių parodą [Jurbarke].
148.     Žemaitytė, Agnė. 91 metų Niujorką iškeitęs į Plungę : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimo istoriją] // Respublika. – 2002, lapkr. 12.
149.     Paroda Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniuje 2002 m. lapkritis. [Nuotr.]
150.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Algiu Didžiuliu ir jo žmona. Foto: Kristinos Paulauskaitės. [Nuotr.]
151.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Algiu Didžiuliu ir jo žmona. Foto: Kristinos Paulauskaitės. [Nuotr.]
152.     2002m. lapkričio 5d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Algiu Didžiuliu ir jo žmona. Foto: Kristinos Paulauskaitės. Nuotr.]
153.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su konsulu P. Anusu ir japonų ambasadoriumi. [Nuotr.]
154.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Plungės meru V. Jonučiu ir Žemaičių dailės muziejaus direktoriumi A. Bakanausku. [Nuotr.]
155.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J.Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Mažeikių muziejaus direktore Adele Cholodinskiene. [Nuotr.]
156.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Mažeikių muziejaus direktore Adele Cholodinskiene [Nuotr.]
157.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. [Nuotr.]
158.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J. Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu. [Nuotr.]
159.     2002 m. lapkričio 5 d., Vilnius. Dailininkas J.Bagdonas savo tapybos parodos atidaryme Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. [Nuotr.]
160.     Juozo Bagdono tapybos darbų paroda, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos rūmuose : [kvietimas]. - Vilnius, 2002.
161.     Buitkutė, Asta. Plungiškio paroda pristatyta Vilniuje : [straipsnis apie  J. Bagdono parodą Vilniuje] // Plungė. - 2002, lapkr. 8.
162.     2002 m. gruodžio 13 d. dailininkas J. Bagdonas svečiavosi Tauragės viešojoje bibliotekoje. [Nuotr.].