SUGRĮŽUS Į LIETUVĄ

-    J. Bagdono kelionės, ekskursijos po Lietuvą ( po 1992 m.;
-    J. Bagdono gimtasis namas Antruosiuose Vydeikiuose (1992 m.);
-    J. Bagdono giminaičių (Rimkevičių) namas, kuriame 1999-2005 m. gyveno J. Bagdonas;
-    J. Bagdono tėvų, seserų ir žmonos kapas Kaune, Žaliakalnyje;
-    J. Bagdono giminės, jų laiškai;
-    J. Bagdono kelionės, ekskursijos po Lietuvą (po 1992 m. );
-    Sutartis dėl J. Bagdono asmeninio archyvo perdavimo Plungės viešajai bibliotekai;
-    J. Bagdonas Plungės viešojoje bibliotekoje;
-    Nekrologas.


1.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų. [Nuotr.]  
2.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų su giminėmis ir svečiais. Susitikimą filmuoja A. Bakanauskas. [Nuotr.]
3.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų su giminėmis ir svečiais. Susitikimą filmuoja A. Bakanauskas. [Nuotr.]
4.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų. Svečių ir giminių sveikinimai. Susitikimą filmuoja A. Bakanauskas. [Nuotr.]
5.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų. Svečių ir giminių sveikinimai. Susitikimą filmuoja A. Bakanauskas. [Nuotr.]
6.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime su giminėmis ir svečiais. [Nuotr.]
7.    J. Bagdonas Antrųjų Vydeikių kaime prie savo gimtųjų namų su giminėmis ir svečiais. Susitikimą filmuoja A. Bakanauskas. [Nuotr.]
8.    Vida Turskytė J. Bagdono gimtųjų  namų sodyboje Antruosiuose Vydeikiuose. [Nuotr.]
9.    Juozas Bagdonas prie Rimkevičių namų kuriuose jis gyveno paskutiniais savo gyvenimo metais. Plungė, Beržoro 8. [Nuotr.]
10.     Rimkevičių namas, kuriuose paskutiniais savo gyvenimo metais gyveno J. Bagdonas. [Nuotr.]
11.     Juozo Bagdono autoportretas pradėtas piešti Ravensburge (Vokietija) ir baigtas grįžus į Plungę. [Nuotr.]
12.     Kašauskas, Raimondas. Maestro gyvena Plungėje : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimą Plungėje] // Žemaitis. – 2001, gruodžio 6. – P .1.
13.     Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Juozo Bagdono spalvų ir erdvių vizijos : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybą] //  Ūkininko patarėjas. – 2003, spalio 23.
14.     Bartkutė, Donata. Tėvynės ilgesio paviliotas : [straipsnis apie J. Bagdono grįžimą į gimtinę, šaltinis nenurodytas] .
15.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. [Nuotr.]
16.     J. Bagdonas šalia Rimkevičių namo su Rūta-Rimkevičiene. [Nuotr.].
17.     J. Bagdonas Rimkevičių namuose su Mažeikių muziejaus direktore. [Nuotr.]
18.     J. Bagdono gimtadienis Rimkevičių namuose. Juozas Bagdonas kartu su  Svajūnu Rimkevičiumi. [Nuotr.]
19.     J. Bagdono gimtadienis Rimkevičių namuose. Juozas Bagdonas kartu su  Rimkevičių šeima. [Nuotr.]
20.     J. Bagdono gimtadienis Rimkevičių namuose. [Nuotr.]
21.     J. Bagdono gimtadienis Rimkevičių namuose. J. Bagdonas su Svajūnu Rimkevičiumi ir Ieva Jankute. [Nuotr.]
22.     J. Bagdonas savo kūrybos studijoje Rimkevičių namuose. [Nuotr.]
23.     J. Bagdonas savo kūrybos studijoje Rimkevičių namuose. [Nuotr.]
24.     J. Bagdonas su Edmundu Rimkevičiumi prie savo kuriamos skulptūros. Jau uždėtas gruntas, kuris apsaugo nuo rūdžių. Paruošta uždėjimui spalvų ir blizgesio. E. Rimkevičius padėjo daryti šią skulptūrą iš metalo. Buvo daroma jo kieme, prie namų. [Nuotr.]
25.     J. Bagdonas šalia savo skulptūros prie giminaičių Rimkevičių namų. [Nuotr.]
26.     J. Bagdonas šalia savo skulptūros. [Nuotr.]
27.     J. Bagdonas šalia savo skulptūros prie giminaičių Rimkevičių namų. [Nuotr.]
28.     J. Bagdonas šalia savo skulptūros prie namų, kuriuose gyveno. [Nuotr.]
29.     J. Bagdonas šalia savo skulptūros prie namų, kuriuose gyveno. [Nuotr.]
30.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. [Nuotr.]
31.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. Sėdi prie stalo su Svajūnu Rimkevičiumi. [Nuotr.]
32.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. Kartu su Rimkevičių vaikais. [Nuotr.]
33.     Rimkevičių šeima prie savo namo, kuriuose gyveno J. Bagdonas. [Nuotr.]
34.     Rimkevičių vaikai. [Nuotr,]
35.     J. Bagdonas gyveno giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. Su Svajūnu Rimkevičiumi. [Nuotr.]
36.     Rimkevičiūtė prie savo namo, kuriuose gyveno J. Bagdonas. [Nuotr.]
37.     Rimkevičiūtė prie savo namo, kuriuose gyveno J. Bagdonas. [Nuotr.]
38.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. [Nuotr.]
39.     J. Bagdonas gyvena giminaičių Rimkevičių namuose Plungėje. [Nuotr.]
40.     J. Bagdonas pas gimines Stalgėnuose. [Nuotr.]
41.     J. Bagdonas su giminėmis Stalgėnuose. [Nuotr.]
42.     J. Bagdono giminaičio Svajūno krikštynos. [Nuotr.]
43.     J. Bagdono giminaičio Svajūno krikštynos. [Nuotr.]
44.     J. Bagdono giminaičio Svajūno krikštynos. [Nuotr.]

Artimųjų kapai:

45.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. [Nuotr.]
46.     Tik paminklas be portamento, Juozo Bagdono tėvų ir sesers. [Nuotr.]
47.     Tik paminklas be portamento, Juozo Bagdono tėvų ir sesers. [Nuotr.]
48.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. [Nuotr.]
49.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. [Nuotr.]
50.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. Prie kapo stovi Vladas Kančauskas, padaręs šį paminklą. [Nuotr.]
51.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. J. Bagdonas su Valdu Paulavičiumi. [Nuotr.]
52.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. Foto Beatričės Vasaris. [Nuotr.]
53.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. [Nuotr.]
54.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. J. Bagdonas su Aldona Paulavičiene [Nuotr.]
55.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. J. Bagdonas su Aldona Paulavičiene. [Nuotr.]
56.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai, Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. [Nuotr.]
57.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. J. Bagdonas su giminaite Aldona Paulavičiene. [Nuotr.]
58.     J. Bagdono tėvų, sesers ir žmonos kapai Kaune, Eigulių kapinėse Žaliakalnyje. J. Bagdonas su Aldona Paulavičiene. [Nuotr.]
59.     J. Bagdonas prie pusbrolio Stepono Bagdono kapo. [Nuotr.]
60.     J. Bagdonas prie giminaičio Vinco Bagdono kapo. [Nuotr.]

Giminių laiškai:

61.     Klišausko Stasio laiškas J. Bagdonui į Vašingtoną 1963 08 04, iš Šilutės rajono.
62.     Sveikinimo atvirukas J. Bagdonui iš Kauno nuo sesers Zuzanos 1977, liepos 20.
63.     Laiškas J. Bagdonui nuo giminaičių Bulotų 1978, lapkričio 13.
64.     Laiškas J. Bagdonui nuo giminaičių Bulotų su nuotrauka 1980 gruodžio14 d.
65.     J. Bagdonui laiškas į Niujorką iš Kauno nuo mamos, kurį parašė giminaitė Aldona Paulavičienė.
66.     Atvirukas su vardo diena J. Bagdonui nuo giminaičių iš Kauno. 1982, kovo.16.
67.     Laiškas J. Bagdonui nuo Genutės Rimkevičienes.
68.     Laiškas J. Bagdonui nuo Aldonos Paulavičienės.
69.     Atvirukas su naujaisiais metais J. Bagdonui nuo giminaitės Aldonos. 1997 liepos, 29.
70.     Atvirukas su Šv. Velykom J. Bagdonui nuo Erikos ir Eglutės Rimkevičiūčių.
71.     Atvirukas su Šv. Velykom J. Bagdonui nuo Rimkevičių šeimos.
72.     J. Bagdonas prie katedros Vilniuje. [Nuotr.]
73.     J. Bagdonas Vilniaus senamiestyje. [Nuotr.]
74.     J. Bagdonas Vilniaus senamiestyje. [Nuotr.]
75.     J. Bagdonas Vilniaus senamiestyje.[Nuotr.]
76.     J. Bagdonas Vilniuje su atsitiktinai, sutikusiu nusifotografuoti policininku ir A. Stakniene, pirmą kart po emigracijos atvykęs į Lietuvą 1992 m.
77.     J. Bagdonas Vilniaus senamiestyje. [Nuotr.]
78.     J. Bagdonas Vilniuje, šalia skulptoriaus Vlado Kančiausko skulptūros. [Nuotr.]
79.     J. Bagdonas menininkų rūmų restorane dabar prezidentūra. [Nuotr.]
80.     J. Bagdonas Vilniuje, muziejuje. [Nuotr.]
81.     J. Bagdonas Kaune 1992 m. [Nuotr.]
82.     J. Bagdonas Kaune su giminėmis 1992 m. [Nuotr.]
83.     1992 m. Kaune su giminėmis. [Nuotr.]
84.     Kaune, 1992 m. [Nuotr.]
85.     1992 m. J. Bagdonas Kaune Laisvės alėjoje su giminėmis. [Nuotr.]
86.     1992 m. J. Bagdonas Kaune ant tilto per Nemuną. [Nuotr.]
87.     1992 m. J. Bagdonas Kaune ant tilto per Nemuną.[Nuotr.]
88.     1992 m. J. Bagdonas Kaune. [Nuotr.]
89.     1992 m. J. Bagdonas prie Kauno Marių. [Nuotr.]
90.     Kaune prie Pažaislio su giminėmis. [Nuotr.]
91.     J. Bagdonas Kryžių kalne. [Nuotr.]    
92.     J. Bagdonas Kryžių kalne. [ Nuotr.]
93.     Kryžių kalne. [ Nuotr.]
94.     J. Bagdonas Kryžių kalne. [Nuotr.]
95.     J. Bagdonas Kryžių kalne su giminėmis. [ Nuotr.]
96.     J. Bagdonas Kryžių kalne. Nuotr.]
97.     J. Bagdonas Kryžių kalne. [Nuotr.]
98.     J. Bagdonas Kryžių kalne. [Nuotr.]
99.     1992 m. Kelionėse po Žemaitiją su fotografu Viliumi Kapočiumi. [Nuotr.]
100.    J. Bagdonas Orvidų sodyboje. [Nuotr.]
101.    J. Bagdonas Orvidų sodyboje. [Nuotr.]
102.    Prie Telšių etnografinio muziejaus. [Nuotr.]
103.    J. Bagdonas Antakalnio kapinėse. [Nuotr.]
104.    J. Bagdonas Mosėdyje. [Nuotr.]
105.    J. Bagdonas Mosėdyje. [Nuotr.]
106.    J. Bagdonas Mosėdyje. [Nuotr.]
107.    J. Bagdonas su giminėmis Nasrėnuose prie vysk. M. Valančiaus klėtelės.  [Nuotr.]
108.    J. Bagdonas Nasrėnuose buvusioje vysk. M. Valančiaus sodyboje. [Nuotr.]
109.    Prie Germanto ežero su Edmundu ir Genute Rimkevičiais ir Rūta Bagdonaite-Rimkevičiene. [Nuotr.]
110.    J. Bagdonas Lietuvoje prie ežero su giminaičiais. [Nuotr.]
111.    J. Bagdonas Lietuvoje prie ežero. [Nuotr.]
112.    Prie Lietuvoje prie ežero. [Nuotr.]
113.    Prie Lietuvoje prie ežero. Nuotr.]
114.    Prie Lietuvoje prie ežero. Nuotr.]
115.    J. Bagdonas Kretingoje. [Nuotr.]
116.    J. Bagdonas Kretingoje. [Nuotr.]
117.    J. Bagdonas Kretingoje. [Nuotr.]
118.    J. Bagdonas Kretingoje. [Nuotr.]
119.    J. Bagdonas prie Pabrėžos paminklo Kretingoje. [Nuotr.]
120.    1992 m. Nidoje su p. G. Žaliene. [Nuotr.]
121.    1992 m. Nidoje su  p. G. Žaliene. [Nuotr.]
122.    1992 m. Nidoje su  p. G. Žaliene. [Nuotr.]
123.    1992 m. Nidoje su  p. G. Žaliene. [Nuotr.]
124.    1992 m. Nidoje su  p. G. Žaliene. [Nuotr.]
125.    J. Bagdonas Nidoje su G. Žaliene, filmuoja Viktoras Kapočius. [Nuotr.]
126.    1992 m. Nidoje su p. G. Žaliene. [Nuotr.]
127.    1992 m. Nidoje. [Nuotr.]
128.    1992 m. Nidoje su p. G. Žaliene ir A. Stakniene. [Nuotr.]
129.    1992 m. Nidoje. Pirma iš kairės. A. Stankienė, pirmas iš dešinės V. Kapočius. [Nuotr.]
130.    J. Bagdonas 1992 m. Nidoje. Antra iš dešinės Alina Stankienė, pirmas iš kairės – Staknys. [Nuotr.]
131.    J. Bagdonas Palangoje. [Nuotr.]
132.    J. Bagdonas prie jūros. [Nuotr.]
133.    J. Bagdonas prie Palangos bibliotekos. [Nuotr.]
134.    J. Bagdonas su giminaičiais. [Nuotr.]
135.    J.Bagdonas Telšiuose ant ,,Alkos“ muziejaus stogo su giminaičiais. [Nuotr.]
136.    J. Bagdonas su meno istorike L. Žeruolyte-Kančiauskiene. [Nuotr.]
137.    J. Bagdonas su meno istorike L. Žeruolyte-Kančiauskiene. [Nuotr.]
138.    J. Bagdonas su meno istorike L. Žeruolyte-Kančiauskiene. [Nuotr.]
139.    J. Bagdonas, jam iš dešinės L. Žeruolytė. [Nuotr.]
140.    Liudos Žeruolytės-Kančiauskienės vasarvietėje Dauguose 1993 m. [Nuotr.]
141.    Liudos Žeruolytė-Kančiauskienės vasarvietėje Dauguose 1993 m. [Nuotr.]
142.     Liudos Žeruolytės-Kančiauskienės vasarvietėje Dauguose 1993 m. [Nuotr.]
143.    Liudos Žerulytės-Kančiauskienės vasarvietėje Dauguose 1993 m. [Nuotr.]
144.     J. Bagdonas pas L. Kančiauskienę svečiuose. [Nuotr.]
145.    J. Bagdonas pas L. Kančiauskienę svečiuose. [Nuotr.]
146.    Liuda Žerulytė-Kančiauskienė (meno istorikė), Liet. dailės istorijos katedros docentė antra iš kairės. [Nuotr.]
147.     J. Bagdonas grybauja. [Nuotr.]
148.     Liuda Žeruolytė-Kančiauskienė. [Nuotr.]
149.     Liuda Žeruolytė-Kančiauskienė prie ežero. [Nuotr.]
150.     J. Bagdonas pas Zalatorius. [Nuotr.]
151.    J. Bagdonas su Zalatoriene. [Nuotr.]
152.    J. Bagdonas su L. Žeruolyte-Kančiauskiene. [Nuotr.]
153.     J. Bagdonas su Zalatoriene. [Nuotr.]
154.     J. Bagdonas su Zalatoriene ir jos seserimi už Vilniaus. [Nuotr.]
155.    J. Bagdonas Zalatorių sode už Vilniaus. [Nuotr.]
156.    Albertas Zalatorius pjauna šieną savo sode. [Nuotr.]
157.    J. Bagdonas A. Zalatoriaus sode prie Vilniaus. [Nuotr.]
158.    Turskytė, Vida. ,,Lietuva man graži kaip svajonė“ : [straipsnis apie J. Bagdono apsilankymą savo tėviškėje] // Žemaitis. – 1995, liep. 16. – P. 3.
159.    Padėka J. Bagdonui nuo VDU už dovanotus penkis paveikslus. - Kaunas, 1996, rugsėjis. Pasirašo VDU rektorius B. Vaškelis.
160.    Kauno Valst. M. K. Čiurlionio Dailės Muziejaus eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktas. - 1996, gruod. 10.
161.    Kvietimas į parodą „Kauno meno mokyklai – 75“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
162.    Parodos nuotrauka.
163.    Kvietimas vasario 11 d. susitikti su dailininku J. Bagdonu Plungės meno mokyklos salėje.
164.     Besmegenis [popierinis lankstinukas] – dovana J. Bagdonui nuo Babrungo pagrindinės mokyklos mokinių susitikimo  progą.
165.    Sveikinimas su Šv. Kalėdom J. Bagdonui nuo Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos kolektyvo, pasirašo mokyklos direktorė Janina Pociūtė, 2001 12 21.
166.    -
167.    Jonušas, Augustinas. Dar viena dovana muziejui : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono dovanas Telšių „Alkos“ muziejui] // Kalvotoji Žemaitija. – 2002 liep. 27.
168.    J. Bagdonas su Telšių „Alkos“ muziejaus direktoriumi Švegždavičiumi prie P. Genio paminklo. [Nuotr.]
169.    J. Bagdonas Plungės viešojoje bibliotekoje. [Nuotr.]
170.    J. Bagdonas su Plungės viešosios bibliotekos direktore V. Skėriene ir Komplektavimo ir metodinio skyriaus vedėja A. Skariene šalia vaikų bibliotekos. [Nuotr.]
171.    J. Bagdonas su Plungės viešosios bibliotekos direktore V. Skėriene ir komplektavimo ir metodinio skyriaus vedėja A. Skariene šalia vaikų bibliotekos. [Nuotr.]
172.    Dailininko J. Bagdono archyvo priėmimo į Plungės viešąją biblioteką oficialus raštas (aktas). Pasirašo J. Bagdonas ir bibliotekos direktorė V. Skierienė, 2002 08 13.
173.    J. Bagdonas šalia Plungės  viešosios bibliotekos su Erika ir Egle Rimkevičiūtėmis. [Nuotr.]
174.    J. Bagdonas su savo  giminaičiais šalia Plungės Laisvės paminklo. [Nuotr.]
175.    J. Bagdonas su G. Rimkevičiene ir jos dukrelėmis Erika ir Egle. [Nuotr.]
176.    Dailininko Juozo Bagdono knygos pristatymas : kvietimas į J. Bagdono knygos pristatymą Plungės viešojoje bibliotekoje.
177.    Juozas Bagdonas : [straipsnis nekrologas apie J. Bagdono  gyvenimo istoriją.] // Žemaitis. – 2005, bal. 15.
178.    Virketis, Jonas. Atsisveikinimas su Juozu Bagdonu : [straipsnis apie J. Bagdoną po jo mirties] // Žemaitis. – 2005, bal. 19. – P. 3.
179.    Atsisveikinimas su Juozu Bagdonu Žemaičių dailės muziejaus salėje, 2005. [Nuotr.]
180.    Atsisveikinimas su Juozu Bagdonu Žemaičių dailės muziejaus salėje, 2005, salėje, šalia urnos Ieva Jankutė. [Nuotr.]
181.    J. Bagdono paskutinis nebaigtas paveikslas prie šarvojimo salės, 2005. [Nuotr.]
182.    Svajūnas Rimkevičius prie J. Bagdono urnos. [Nuotr.]
183.    J. Bagdono urnos išnešimas iš šarvojimo salės, neša Edmundas Rimkevičius. [Nuotr.]
184.    J. Bagdono urnos išnešimas iš šarvojimo salės Žemaičių dailės muziejuje, 2005. [Nuotr.]
185.    Kaune Eigulių kapinėse laukiama J. Bagdono urnos, 2005. [Nuotr.]
186.    Plungės mero Algirdo     Pečiulio kalba, pasakyta atsisveikinimo ceremonijoje, mirus dailininkui Juozui Bagdonui, 2005 04 14.
187.    Laiškas Plungės viešosios bibliotekos direktorei V. Skėrienei nuo Petro Anuso, kuriame jis siunčia J. Bagdono Ravensburgo  lietuvių gimnazijos buvusių mokinių pavardes, kurie išreiškia užuojautą dėl J. Bagdono mirties. Laiške minimas taip pat Paulius Jurkus.
188.    Vaičekauskaitė, Jūratė. Duoklė spalvų ir erdvių dermei : [straipsnis apie J. Bagdono  100-to metų gimimo sukaktį] // Žemaitis. – 2011, rugs. 13 d.
189.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
190.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
191.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
192.    J. Bagdonas apie 1965 m. [Nuotr.]
193.    J. Bagdonas apie 1965 m. [Nuotr.]
194.    J. Bagdonas apie 1965 m. [Nuotr.]
195.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
196.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
197.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
198.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
199.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
200.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
201.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
202.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
203.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
204.    J. Bagdonas.[Nuotr.]
205.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
206.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
207.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
208.    J. Bagdonas. [Nuotr.]
209.    J. Bagdonas. [Nuotr.]