RANKRAŠČIAI

KAIMŲ ISTORIJOS

    

- Babrungėnai

- Jodėnai

- Lieplaukalė

Prisiminimai apie Didvyčių kaimą (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)
Vydeikių kaimo istorija (Zenonas Šeškauskis)

Grigaičiai (Jadvyga Beržanskienė)

Surbliai (Jadvyga Beržanskienė)


DVARŲ ISTORIJOS

   

Aleksandravo dvaras

- Gintališkės dvaras

- Oveltos dvaras

- Žvirblaičių dvaras

- Jazdaičių

- Kaveckų

- Lapinsko

- Rūdžio


POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI


- Aidas. Juozas Mečinskas

- Baltija Stefa Večerskytė-Daukšienė

- Benamis. Bronius Kiela

- Dragūnas. Antanas Stabingis

- Eglė Nemunaitė. Ona Aneta Jaskelevičiūtė

- J.Radžiūnas. Stasys Gorodeckis

- Linas. Leonardas Matuzevičius

- Mąstis. Leonas Brazdeikis

- Paupietis. Juozas Ralynaitis

- Rasas. Vaclovas Gudaitis

- Samana. Donata Ona Šimkevičiūtė-Podėnienė

- Saulėnas. Jonas Kudžma

- Smiltis. Stasė Vitaitė-Babraitienė

- Širvėnas. Petras Zablockas

- Vita. Laima Žąsinaitė-Brazdeikienė

- Žibutė. Rozalija Preibytė-Valiūnienė

- Žilvitis. Dolfas Liaukonis


KNYGNEŠIAI


- Tėviškės knygnešiai
. Grigola Povilas

- Apie knygų kioską „Knygynėlį" veikusį Kulių miestelyje. Juozas Grušys.

- Prisiminimai apie knygnešį, senelį Gurainį Juozą. Adelė Gurainytė.

- Apie tai, kas neturi išnykti. Konstantinas Bružas.

- A.Liutikos, knygnešio S.Liutikos sūnaus prisiminimai. A.Liutika.

- Liudos Liutikaitės, knygnešio Leono Liutikos dukters, prisiminimai. Liuda Liutikaitė


 PRISIMINIMAI APIE PRANĄ GENĮ


- J. Beržanskienė

- E. Mikulskienė

- E. Ravickienė

- J. Bunka

- J. Griciūtė

- J. Gurevičius

- J. Raudys

- Kalinauskaitė

- Laukys

- N. Filipovienė

- P. Skersys

- R. Poškienė 


 KITI RANKRAŠČIAI:


Prisiminimai apie Plungę (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)

- Vlado Leliugos linų verpyklos ir lininių ir medvilninių audinių fabriko pažymėjimas Nr.163 1935 metai.
Plungės gimnazijos 1942/1943 biudžetinių metų II pusmečio pateisinamieji išlaidų dokumentai.

- Laiko uždangą praskleidus... Plungės apylinkėse gyvenusių mūsų probočių žemaičių, dar 19 amžiaus pradžios šnekamosios kalbos žodžių rinkinys (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)

- Stanislovas Riauba (bibliotekos surinkta archyvinė informacija)

- Stanislovo Riaubos kūriniai


 FOTOGRAFIJOS:


- Stanislovas Riauba

- Eleonora Ravickienė

- Adelės Daugintienės nuotraukų archyvas

- Plungės rajono bibliotekų istorijos nuotraukų archyvas
- Plungės rajono mokyklos


 ISTORINIAI IR POLITINIAI ĮVYKIAI:


- Baltijos kelias 1989 m.

- Paminklas kankiniams Plungės bažnyčios šventoriuje

- Plungės laisvės paminklo atstatymas ir pašventinimas

- Tautinės vėliavos šventinimas ir pakėlimas virš Plungės centrinės bibliotekos

- Tremties kryžius senosiose Plungės kapinėse

- Tremtinių atminties vakaras Plungės geležinkelio stotyje

- Vasario 16-osios minėjimas Plungėje 1989 ir 1991 m.