RANKRAŠČIAI

 KAIMŲ ISTORIJOS


BABRUNGĖNAI

JODĖNAI

LIEPLAUKALĖ

Prisiminimai apie Didvyčių kaimą (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)
Vydeikių kaimo istorija (Zenonas Šeškauskis)

Grigaičiai (Jadvyga Beržanskienė)

Surbliai (Jadvyga Beržanskienė)


DVARŲ ISTORIJOS
 

Aleksandravo dvaras

Gintališkės dvaras

Oveltos dvaras

Žvirblaičių dvaras

Jazdaičių

Kaveckų

Lapinsko

Rūdžio


POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI


Aidas. Juozas Mečinskas

Baltija Stefa Večerskytė-Daukšienė

Benamis. Bronius Kiela

Dragūnas. Antanas Stabingis

Eglė Nemunaitė. Ona Aneta Jaskelevičiūtė

J.Radžiūnas. Stasys Gorodeckis

Linas. Leonardas Matuzevičius

Mąstis. Leonas Brazdeikis

Paupietis. Juozas Ralynaitis

Rasas. Vaclovas Gudaitis

Samana. Donata Ona Šimkevičiūtė-Podėnienė

Saulėnas. Jonas Kudžma

Smiltis. Stasė Vitaitė-Babraitienė

Širvėnas. Petras Zablockas

Vita. Laima Žąsinaitė-Brazdeikienė

Žibutė. Rozalija Preibytė-Valiūnienė

Žilvitis. Dolfas LiaukonisKNYGNEŠIAI


Tėviškės knygnešiai
. Grigola Povilas

Apie knygų kioską „Knygynėlį" veikusį Kulių miestelyje. Juozas Grušys.

Prisiminimai apie knygnešį, senelį Gurainį Juozą. Adelė Gurainytė.

Apie tai, kas neturi išnykti. Konstantinas Bružas.

A.Liutikos, knygnešio S.Liutikos sūnaus prisiminimai. A.Liutika.

Liudos Liutikaitės, knygnešio Leono Liutikos dukters, prisiminimai. Liuda Liutikaitė


PRISIMINIMAI APIE PRANĄ GENĮ


J. Beržanskienė

E. Mikulskienė

E. Ravickienė

J. Bunka

J. Griciūtė

J. Gurevičius

J. Raudys

Kalinauskaitė

Laukys

N. Filipovienė

P. Skersys

R. Poškienė 


KITI RANKRAŠČIAI:

Prisiminimai apie Plungę (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)

- Vlado Leliugos linų verpyklos ir lininių ir medvilninių audinių fabriko pažymėjimas Nr.163 1935 metai.

Plungės gimnazijos 1942/1943 biudžetinių metų II pusmečio pateisinamieji išlaidų dokumentai.

- Laiko uždangą praskleidus... Plungės apylinkėse gyvenusių mūsų probočių žemaičių, dar 19 amžiaus pradžios šnekamosios kalbos žodžių rinkinys (Adelė Beinoraitė - Daugintienė)


- Stanislovas Riauba (bibliotekos surinkta archyvinė informacija)

- Stanislovo Riaubos kūriniai


 FOTOGRAFIJOS:


- Stanislovas Riauba


- Eleonora Ravickienė


- Adelės Daugintienės nuotraukų archyvas


- Plungės rajono bibliotekų istorijos nuotraukų archyvas

- Plungės rajono mokyklos