VAIŽGANTAS KULIUOSE

Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia Kuliuose

1898 - 1901 m. Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje vikaru buvo kun. Juozas Tumas -Vaižgantas, rašytojas, redaktorius, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, švietėjas.  Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia (architekto Karlo Eduardo Stramdmano projektas) baigta statyti 1900 metais.  Netoliese dar stovi raudonų plytų dviaukštis namas – buvusi klebonija, kurioje gyveno ir draudžiamų lietuviškų knygų slėptuvę buvo įrengęs  vikaras J. Tumas - Vaižgantas. Prie pastato yra pritvirtinta memorialinė lentelė. 1989 m. bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta medinė skulptūra (medžio skulptorius V. Stumbras), skirta pagerbti  kunigo ir švietėjo J. Tumo atminimą.  1994 metais, minint kunigo 125-ųjų gimimo metų  sukaktį,  netoli miestelio prie tvenkinio pasodintas Vaižganto ąžuolynas – 125 ąžuoliukai.