Žymūs kraštiečiai

Plungės rajono žymių datų kalendorius - 2024 m.

 

525 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1499) Karklėnai (Nausodžio sen.).
470 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1554) Keturakiai (Žlibinų sen.).
460 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1564) Kuliai.
430 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1594) Šateikiai.
380 m., kai įkurta (1644) Žemaičių Kalvarijos parapinė mokykla.
280 m., kai Plateliuose pastatyta (1744) pirmoji bažnyčia.
270 m., kai Gegrėnuose pastatyta (1754) pirmoji bažnyčia.
220 m., kai įkurta (1804) Kulių parapinė mokykla.
220 m., kai įkurta (1804) Platelių parapinė mokykla.
145 m., kai pastatyti (1879) Plungės dvaro rūmai. Pastatė kunigaikštis Mykolas Oginskis.
105 m., kai įkurta (1919) Šateikių mokykla.
85 m., kai įkurta (1939) Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
75 m., kai įkurtas (1949) Plungės šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“.
70 m., kai įkurta (1954) Stanelių kaimo biblioteka (Paukštakių sen.).
70 m., kai įkurta (1954) Šateikių miestelio biblioteka.
60 m., kai buvo įkurta (1964) Plungės Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“.

 

Kovas


6 d. sukanka 115 m., kai gimė (1909) Petras Lygnugaris – kunigas, politinis kalinys. Kunigavo Plungėje, Žemaičių Kalvarijoje. Palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.
8 d. sukanka 100 m., kai gimė (1924) Jonas Puškorius – Klivlando Lietuvių Alumnų klubo vienas iš įkūrėjų ir vadovų. Aktyvus krikščionis demokratas, ateitininkas. Baigė Plungės gimnaziją.
12 d. sukanka 110 m., kai gimė (1914) Juozas Jucius – 1941 m. birželio 22 d. sukilimo Kaune dalyvis, mokytojas, ruošęs spaudai vadovėlius. Gyveno Plungėje, Gintališkės kaime, Plateliuose.
13 d. sukanka 165 m., kai gimė (1859) Vincentas Jarulaitis – kunigas, klebonas, visuomenininkas. 1893 m. – Kulių klebonas, 1900–1910 m. – Plungės klebonas. 1906 m. prie Babrungo upės Plungėje įrengė Lurdą.
13 d. sukanka 10 m., kai mirė Martynas Malakauskas – Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universiteto) Statybos ir santechnikos bei Statybos fakultetų dekanas, docentas. Vadovėlių autorius. Gimė ir užaugo Plungėje.
16 d. sukanka 140 m., kai gimė (1884) Vladas Taškūnas – kunigas, laikraščio „Darbininkas“ (JAV) redaktorius, žurnalistas. Kurį laiką klebonavo Alsėdžiuose, karo metais gyveno Žemaičių Kalvarijos Marijonų vienuolyne.

17 d. sukanka 55 m., kai gimė (1969) Rita Urniežienė – Klaipėdos savivaldybės muzikos centro mišraus choro „Aukuras“ solistė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė, solinio dainavimo vyr. mokytoja, koncertmeisterė.
28 d. sukanka 55 m., kai gimė (1969) Rudolfas Budginas – pianistas virtuozas, gyvena JAV. Gimė Plungėje, mokėsi Plungės 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Ryto“ pagrindinė).

31 d. sukanka 70 m., kai gimė Rimantas Mėčius – ilgametis Plungės rajono laikraščio „Žemaitis“ redaktorius. Gyvena Plungėje.