Naujienos

2021 01 21

 Pasiskaitīkėt nuostatus, katrus rasėt če http://svb.lt/lt/ ir registroukities.

Diktantas

2021 01 19

Plungės viešosios bibliotekos kasmet Miesto šventės metu rengiama lauko fotografijos paroda „Fotoalėja 2020“ dėl pandemijos buvo nukelta į rudenį. Paroda, išskirstyta dalimis, eksponuojama įvairiose parodinėse erdvėse: Sigito Kazlausko paroda eksponuota bažnyčioje, šiuo metu perkelta į Teismo vestibiulį. Šiuo metu Plungės bažnyčioje veikia Antano Jonaičio ir Kristinos Paulauskaitės parodos. Paveldo dienoms pažymėti fotoparoda buvo surengta Plungės senųjų kapinių koplyčioje. Kai kurias ekspozicijas žiūrovai spėjo aplankyti gyvai, kitos laukia karantino atlaisvinimo, kada galės lankytis žiūrovai. Dalis „Fotoalėjos“ darbų kartu su fotoklubo „Žybt“ metinės parodos „Žemaičio kodas fotografijoje“ darbais buvo eksponuoti Seime. Šiuo metu ši paroda veikia Žemaitijos nacionalinio parko parodų salėje dvaro svirne. Parkas yra parengęs virtualią ekspoziciją.
Plungėje metų pabaigoje surengta kas antrus metus vykstanti „Plungės fotobienalė 2020“, skirta Lietuvos fotografijai „Kasdienybės godos“. Fotobienalės parodų kuratorius Darius Vaičekauskas įvairiose erdvėse sukomponavo tematiškai artimų autorių darbus. Rimaldo Vikšraičio, Romualdo Vaitkaus, Ričardo Grigo, Arūno Baltėno, Mindaugo Ažušilio, Artūro Šeštoko ekspozicijos laukia atsiveriančių durų lankytojams. Yra parengta virtuali parodų peržiūra.


2021 01 18

Naujus metus biblioteka pradeda dovanomis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka maloniai dovanoja Jums lustinių kortelių skaitytuvus.
Lustinių kortelių skaitytuvas reikalingas naudojantis asmens tapatybės kortele savo tapatumo patvirtinimui el. erdvėje ir dokumentų pasirašymui el. būdu .Daugiau informacijos apie tai atnaujintoje svetainėje - https://www.eid.lt
Čia rasite naudingos informacijos apie asmens tapatybės korteles, sužinosite, kaip naudotis asmens tapatybės kortele savo tapatumui patvirtinti elektroninėje erdvėje, kai paslaugos teikiamos internetu, o elektroninius dokumentus būtina pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naujajame tinklapyje galima rasti informaciją susijusią su ATK išdavimo tvarka, sertifikatų atnaujinimu, aktualių elektroninių paslaugų gavimu, reikalavimais ir patarimais saugumui užtikrinti ir pan.
Taigi, lustinių kortelių skaitytuvą nemokamai galite gauti viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (Parko g.7) ir Vaikų bibliotekoje (Laisvės al. 19).
Kviečiame pasinaudoti šia ypatinga proga!
Tel. pasiteirauti: 8 448 72372.


2021 01 13

Išėjo Zita, kolegė, bičiulė.
Zita gimė Gelgudiškių kaime, Raseinių rajone. Baigė Nemakščių vid. mokyklą, mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo lietuvių kalbos mokytoja Raseinių krašte. Apsigyvenusi Plungėje, mokė vaikus lietuvių kalbos Aleksandravo mokykloje. Čia subūrė vaikų teatriuką „Fata morgana“. Po to pradėjo dirbti Plungės viešojoje bibliotekoje bibliotekininke. Vėliau tapo direktorės pavaduotoja. Baigė studijas Klaipėdos universitete. Parengė ir įgyvendino daugelį projektų. Rinko medžiagą apie Lietuvos partizanus ir Plungės krašto žydų istoriją. Ne kartą lankėsi savo svajonių šalyje – Izraelyje. Rašė straipsnius. Už straipsnių ciklą „Žemaičių saulutės“ laikraštyje buvo apdovanota Atviros Lietuvos fondo premija. Prisidėjo atkuriant kultūros draugiją „Saulutė“ ir nuo 1991 m. pradėjus leisti laikraštį „Saulutė“, vėliau pavadintą „Žemaičių saulute“, rašė straipsnius kultūros ir istorijos temomis. Lietuvos Atgimimo pradžioje kartu su grupele jaunų idealistų įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Aktyviai dalyvavo įvairių nevyriausybinių organizacijų veikloje. Prisidėjo įkuriant klubą „Oginskių dvaro bičiuliai“, kuris rūpinosi kultūros paveldo saugojimu. Kartu su Žaliųjų klubu dalyvavo aplinkosaugos akcijose.
Gyvenimas – akimirka – tai, ką mes turim ir nuolat prarandam. Būsi dabar tik mūsų prisiminimų knygose. Ilsėkis ramybėje.


Plungės viešosios bibliotekos kolegos

Draugija „Saulutė“, „Žemaičių saulutės“ redakcija
Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“
Zitos draugai