Naujienos

2021 01 13

Išėjo Zita, kolegė, bičiulė.
Zita gimė Gelgudiškių kaime, Raseinių rajone. Baigė Nemakščių vid. mokyklą, mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo lietuvių kalbos mokytoja Raseinių krašte. Apsigyvenusi Plungėje, mokė vaikus lietuvių kalbos Aleksandravo mokykloje. Čia subūrė vaikų teatriuką „Fata morgana“. Po to pradėjo dirbti Plungės viešojoje bibliotekoje bibliotekininke. Vėliau tapo direktorės pavaduotoja. Baigė studijas Klaipėdos universitete. Parengė ir įgyvendino daugelį projektų. Rinko medžiagą apie Lietuvos partizanus ir Plungės krašto žydų istoriją. Ne kartą lankėsi savo svajonių šalyje – Izraelyje. Rašė straipsnius. Už straipsnių ciklą „Žemaičių saulutės“ laikraštyje buvo apdovanota Atviros Lietuvos fondo premija. Prisidėjo atkuriant kultūros draugiją „Saulutė“ ir nuo 1991 m. pradėjus leisti laikraštį „Saulutė“, vėliau pavadintą „Žemaičių saulute“, rašė straipsnius kultūros ir istorijos temomis. Lietuvos Atgimimo pradžioje kartu su grupele jaunų idealistų įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Aktyviai dalyvavo įvairių nevyriausybinių organizacijų veikloje. Prisidėjo įkuriant klubą „Oginskių dvaro bičiuliai“, kuris rūpinosi kultūros paveldo saugojimu. Kartu su Žaliųjų klubu dalyvavo aplinkosaugos akcijose.
Gyvenimas – akimirka – tai, ką mes turim ir nuolat prarandam. Būsi dabar tik mūsų prisiminimų knygose. Ilsėkis ramybėje.


Plungės viešosios bibliotekos kolegos

Draugija „Saulutė“, „Žemaičių saulutės“ redakcija
Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“
Zitos draugai


2021 01 12

Mieli plungiškiai, sveikiname visus su Laivės gynėjų diena ir kviečiame prisiminti 1991 m. Sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir Plungėje.

Paveikslėlis1
2021 01 06

Skelbiamas konkursas Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.
2021-01-05
Konkursą skelbia: Plungės r. savivaldybės viešoji biblioteka; biudžetinė įstaiga, Parko g. 7, LT-90113 Plungė, tel. (8 448) 72373. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191124934.

Konkurso sąlygos


2020 12 05

Plungės viešoji biblioteka turi 2017 m. Lenkijoje išleistą biografinę knygą „Wanda“ apie žymią pasaulio alpinistę Vandą Rutkievič, kuri 1943 m. gimė Plungėje. Tai nepaprastai įdomi knyga. Plungiškiai labai norėtų ją perskaityti, tačiau nemokėdami lenkų kalbos neturi tokios galimybės. Todėl biblioteka pasiryžo dėti visas pastangas, kad knyga būtų išversta ir išleista. Šiais metais Plungės rajono savivaldybė skyrė finansavimą bibliotekos projektui „Knyga apie alpinistę Vandą Rutkevič lietuviškai“. Iš Lenkijos leidyklos buvo nupirktos knygos „Wanda“ autorinės teisės ir pradėtas vertimas. Projektas bus tęsiamas kitais metais.