Mokamos paslaugos

Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Kaina (Eur)

 1.

Patalpų nuoma (1 salė) mokymams

1 val.

17,40

 2.

Patalpų nuoma (1 salė) šventiniams renginiams

1 val.

29,00

 3.

Įrangos komplekto nuoma (nešiojamasis kompiuteris, multimedijos projektorius, ekranas)

1 val.

14,50

 4.

Ekrano nuoma

1 val.

  5,80

 5.

Multimedijos projektoriaus nuoma

1 val.

  8,70

 6.

Elektroninio skaitytojo pažymėjimo suaugusiems išdavimas

1 vnt.

  1,75

 7.

Elektroninio skaitytojo pažymėjimo vaikams, pensininkams ir neįgaliems žmonėms išdavimas

1 vnt.

  0,60

 8.

Elektroninio skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas

1 vnt.

  1,20

 9.

Skenavimas A4 (viena pusė)

1 psl.

  0,30

10.

Teksto surinkimas kompiuteriu A4

1 psl.

  0,60

11.

Kopijavimas A4 (viena pusė)

1 psl.

  0,06

12.

Kopijavimas A4 (abi pusės)

1 lapas

  0,12

13.

Kopijavimas A3 (viena pusė)

1 psl.

  0,20

14.

Kopijavimas A3 (abi pusės)

1 lapas

  0,30

15.

Spausdinimas spausdintuvu A4

1 psl.

  0,09

16.

Spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4

1 psl.

  0,90

17.

Dokumentų siuntimas iš kitų bibliotekų

1 vnt.

Pašto paslaugos kaina

18.

Ekskursijų vadovo paslaugos organizuotoms grupėms

1 val.

  6,00

19.

Ekskursijų vadovo paslaugos neorganizuotoms grupėms

1 val.

  1,50

20.

Vienkartinis mokestis už naudojimąsi bibliotekos tualetu (ne bibliotekos lankytojams)

1 asmuo

  0,30

 

Patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr.T1-234