Vydūno išminties sklaida Žemaitijoje

"Vydūnas šiandien" - taip vadinosi Plungės viešosios bibliotekos trijų Plungės rajono Šateikių seniūnijos kaimiškųjų bibliotekų - Aleksandravo, Narvaišių ir Šateikių projektas, skirtas Vydūno metams  įprasminti, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris - Lietuvos menų ir mokslo asociacija "Vydūno šviesa". Projekto tikslas buvo priminti Vydūno idėjas ir išmintį, puoselėti žmonių dvasines vertybes, ugdyti tautiškumą, skatinti meninę  veiklą. Buvo pastatyta Vydūno komedija "Piktoji gudrybė". Išvažiuojamaisiais renginiais suteikėme galimybę Vydūno idėjoms skleistis ne tik Mažojoje Lietuvoje, bet ir visoje Žemaitijoje. Renginiuose dalyvavo virš  500 žmonių. Projekto partnerių Lietuvos menų ir mokslo asociacija "Vydūno šviesa" pranešėjos Adelė Daukantaitė ir Irena Stražinskaitė - Glinskienė paruošė  pranešimus, remdamosis Vydūno išmintimi ir filosofiniu palikimu. Projekto dalyvė Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė paruošė ir 6 kartus skaitė paskaitą "Vydūno draminė veikla" įvairiose Žemaitijos vietose ir pasakojo apie Vydūno siekį išsaugoti žmonėse ištikimybę krašto etnokultūrai per dramą, kad žmogus privalo jausti ryšį su jį supančia aplinka, kalba, istorija, papročiais. Antra tiek  kartų Vydūno komediją "Piktoji gudrybė", suvaidino Aleksandravo teatro mėgėjų grupė "Rīšolīs". Tai buvo pagrindinis, linksmiausias  ir laukiamiausias renginių akcentas. Renginių veiklų kokybei pagerinti reikšmės turėjo už projekto lėšas įsigyta scenos garso ir šviesos technika.

Nuolatinė šių renginių bendrakeleivė Kintų Vydūno muziejaus direktorė Rita Tarvydienė  atsisveikindama su projekto veiklomis kalbėjo: "Net gaila, kad baigėsi plungiškių bibliotekininkių ir aleksandraviškių (Plungės r.) mėgėjų teatro "Rīšolīs" sugalvotas projektas pristatyti Vydūną ir jo kūrybą žemaičiams žemaitiškai. Projektas baigėsi, bet nuostabus spektaklio sprendimas ir aktorių įgyta patirtis išliko. Populiarioji Vydūno komedija "Piktoji gudrybė" buvo suvaidinta net trylika kartų įvairiuose Žemaitijos regionuose. Man teko keliauti kartu ir pasakoti apie Vydūno asmenybę ir jo dramaturginės kūrybos simbolių kalbą. Parinktas labai taiklus, net sakyčiau vydūniškas, metodas populiarinti autorių ir jo kūrybą, prieinant prie žiūrovo jam lengvai suvokiama kalba ir linksmais vaizdais parodyti jo filosofijos esmę - visada išlikti žmonėmis ir nepasiduoti įvairioms provokacijoms. Visur buvome labai šiltai priimti vietos bendruomenių. Dar kartą žaviuosi aleksandraviškių įkūnytais personažais: žaismingoji mimikų meistrė - Žaltienė (Irena Stražinskaitė-Glinskienė), įspūdingos išvaizdos ir vaikų gąsdintojas Velnias (Eitaras Eitaras Pokvytis), romiųjų ir taikiųjų lietuvių šeimos personažai vyras Adomas (Rimantas Lukauskas) ir žmona Lengvutinienė (Sasė Mačiulskienė). Jūs esate nuostabus kolektyvas, tarsi šeima, nepaleiskit savo režisierės Virginijos Pokvytienės! Ačiū už gražią misiją ir buvimą kartu. Iki kitų susitikimų..."                        Irena Stražinskaitė-Glinskienė, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ bendrasteigėja, Aleksandravo mėgėjų teatro „Rīšolīs“ artistė: "Džiaugiuosi savo dalyvavimu projekte „Vydūnas šiandien“. Tokio visapusiškai „vydūniško“ laiko, ko gero, pasiilgsiu. Repeticijos įkūnijant Vydūno komedijos „Piktoji gudrybė“ personažą – Žaltienę, Vydūno raštų studijos ruošiantis pranešimui „Dvasinis pozityvumas ir Vydūno išminties galia“, vydūniškos šviesos nešimas laukiantiems žmonėms... Be jokios abejonės – ir patys augome veikdami, atsakingai žiūrėdami į užsibrėžtus tikslus ir juos įgyvendindami. Sulaukta didelio ir pozityvaus atgalinio ryšio. Sutikta daugybė šviesiai mąstančių žmonių, įgyta naujų draugų. Jaučiu padėką projekto rengėjams."
        Projekto rengėjai dėkoja pagalbininkams: Lietuvos menų ir mokslo asociacijos "Vydūno šviesa" pranešėjoms Adelei Daukantaitei ir Irenai Stražinskaitei - Glinskienei, Šateikių seniūnui Zigmantui Strumylai, asociacijai "Vizijos", aleksandraviškiams teatro artistams ir visiems kitiems dalyviams, bei žiūrovams. Su Vydūno "Piktąja gudrybe" aleksandraviškiai dar tikisi apsilankyti ne vienoje kultūros erdvėje.

                                                                                               Virginija Pokvytienė
                                                                                   projekto "Vydūnas šiandien" vadovė,
                                                                    Plungės viešosios bibliotekos Aleksandravo kaimo                     
                                                                                   bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė