Magistrinio darbo pristatymas

Vasario 18 d. Plungės viešojoje bibliotekoje  – Kulių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Plungės literatų  klubo „Vingioryštė“  narė  Ramutė Damulienė pristatė  magistrinį darbą tema  „Konkrečiosios poezijos  principų prasiskverbimas į lietuvių literatūrą“.