Pasaulio danas SØRENAS KIERKEGAARDAS – teologas, filosofas, rašytojas

Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko g.7) veikia jubiliejinė paroda, skirta danų teologui, filosofui, rašytojui Sorenui Kierkegaardui (1813-2013).

Kovo 20 d. vyko parodos pristatymas ir susitikimas su Baltijos šalių Danijos kultūros instituto atstove Lietuvai Audra Sabaliauskiene ir kanauninku Andriejum Sabaliausku.
Parodą parengė Baltijos šalių Danijos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Kopenhagos universiteto Søreno Kierkegaardo tyrimų centru ir „Golden Days" 2013-ųjų – jubiliejinių Kierkegardo metų programų taryba.

Sørenas Kierkegaardas yra vienas originaliausių ir labiausiai žavinčių Naujųjų laikų rašytojų. Atskiro asmens reikšmę ir atsakomybę Kierkegaardas iškelia virš filosofinių ir politinių sistemų, todėl dažnai yra vadinamas egzistencializmo tėvu. Skvarbia tokių reiškinių kaip nerimas ir neviltis analize jis ir psichologijos požiūriu gerokai pranoko savo epochą. Kierkegaardas gyveno, dirbo ir mirė Kopenhagoje. Čia leistos knygos, dažniausiai pasirašytos slapyvardžiais, sulaukė menko skaitytojų dėmesio, o jis pats – tik riboto pripažinimo. Sudėtinga ir paini Kierkegaardo kūryba, apimanti nemažą dalį religinių diskursų, paskelbtų jo paties vardu, dažnai vadinama literatūra literatūroje ir ligi šiol plačiai tiriama visame pasaulyje. Kierkegaardas padarė didelę įtaką Jean-Paului Sartre'ui, Simone'ai de Beauvoir ir Albert'ui Camus, įkvėpė Martiną Heideggerį, Karlą Jaspersą ir Ludvigą Wittgensteiną. Jo teologija paliko ryškių pėdsakų Dietricho Bonhoefferio, Paulo Tillicho, Karlo Bartho, Rudolfo Bultmanno darbuose. Kierkegaardo poveikis juntamas ir tokių rašytojų kaip Henrikas Ibsenas, Augustas Strindbergas ir Franzas Kafka kūryboje. Šiandien jį galime vadinti pasaulinės reikšmės autoriumi, kurio veikalai nuolat verčiami į įvairiausias kalbas.

Kierkegaardo kūrybinį palikimą sudaro daugiau nei 40 knygų ir tiek pat straipsnių dienraščiuose. Dauguma kūrinių yra pasirašyti slapyvardžiu. Be šių darbų, savo vardu jis yra paskelbęs nemaža religinių kalbų, pabrėžtinai save laikydamas religiniu krikščionių rašytoju. Šiuos kūrinius papildo jo rašyti žurnalai ir dienoraščiai.

Parodą parengė Danijos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Kopenhagos universiteto Søreno Kierkegaardo tyrimų centru ir „Golden Days" 2013-ųjų – jubiliejinių Kierkegardo metų programų taryba.
 Tekstų autorius Joakimas Garffas, teologijos licenciatas ir Søreno Kierkegaardo tyrimų centro lektorius. Jis yra vienas iš Søreno Kierkegaardo „Raštų" redaktorių ir Søreno Kierkegaardo draugijos pirmininkas. Garffas yra parašęs knygas „Reginos paslaptis" (2013) ir „SAK. Søren Aabye Kierkegaard. Biografija" (2000). Pastaroji yra išversta į daugelį kalbų.
 Parodos tekstą išvertė Giedrius Tamaševičius.

Parodą parėmė Danijos užsienio reikalų ministerija ir Danijos kultūros ministerija.