Grafikės ir knygų iliustratorės Albinos Makūnaitės (1926m. – 2001m.) darbų paroda

Spalio 15 d.  Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7) atidaryta įžymios grafikės, knygų iliustratorės Albinos Makūnaitės (1926m. – 2001m.) darbų paroda. Paroda veiks iki lapkričio 5 d.
Ekspozicijos lankymas bibliotekos darbo valandomis: pirmadieniais – penktadieniais 9 – 18 val.  šeštadieniais 9 – 14 val.

„Prieš mus lakštų dvimatėse plokštumose skleidžiasi teatras, kylantis, augantis ir virstantis keturmate kintančių įvykių scena. Už jų nuo žingeidžių žiūrovų slapstosi šio teatro  režisierė ir scenografė Albina Makūnaitė."  (J.A.Krištopaitis)

Grafikė Albina Makūnaitė, viena garsiausių XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos  knygų vaikams iliustruotojų, gimė netoli Kauno, Padainupio kaime. Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo grafiką pas profesorių Antaną Kučą. 1950m. baigusi mokslus  A.Makūnaitė  aktyviai dalyvavo kūrybinėje veikloje, savitus lino ir medžio raižinius nuolatos eksponavo parodose.  1951 m. A.Makūnaitė įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. Menininkės darbai buvo siunčiami į įvairius užsienio šalių meno renginius. Parodose ir konkursuose jos kūriniai, o ypač iliustruotos knygos, neretai buvo vertinami medaliais bei apdovanojimais. Daugiausia  grafikė kūrė lino raižinius, estampus.  Ne viena karta užaugo  vartydama A.Makūnaitės iliustruotas A. Liobytės („Saulės vaduotojas“, 1959, „Ežerinis“, 1962, pasakų rinkinys „Gulbė karaliaus pati“, 1963), V. Krėvės, P. Cvirkos, Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, S. Nėries, A. Vienuolio, K. Donelaičio, J. Marcinkevičiaus, A. Matučio, B.Brazdžionio, J.Biliūno ir kt. knygas. Jų, kurioms būdingas  vaizdo konstruktyvumas, savitas lietuvių liaudies grafikos tradicijų interpretavimas, dekoratyvumas, sodrus koloritas ar juodai baltas  masyvus štrichas, iliustruota  ne viena dešimtis. Dailininkės elementoriumi „Vyturėlis“ džiaugėsi beveik septynios kartos pirmokėlių. Pagal lietuvių liaudies pasaką A. Liobytės parašyta ir A.Makūnaitės iliustruota  knyga „Saulės vaduotojas“ (1959m.) buvo išleista vienuolika kartų lietuvių, gruzinų, anglų, rusų, ispanų, farsi, suachili ir kt. kalbomis. Menininkės iliustracijos su dailininkės estampais 1962 m. buvo eksponuotos Sovietų Sąjungos paviljone XXXI Venecijos bienalėje. Už lietuvių liaudies pasakų rinkinio „Gulbė karaliaus pati“ (1963m.) apipavidalinimą A.Makūnaitė apdovanota aukso medaliu Maskvos knygų parodoje, 1965m. menininkė gavo Leipcigo knygų mugės diplomą ir nusipelniusios meno veikėjos vardą.  1966m. už medžio raižinių ciklą „Žalčio pasaka“ (LDM) A. Makūnaitei buvo paskirta Respublikinė premija. 1986m. grafikei suteiktas liaudies dailininkės vardas. Dėmesio sulaukė ir personalinės menininkės parodos Maskvoje, Jerevane (1964), Erfurte (1965m.), Lenkijoje (1966m.), Belgrade (1967m.) ir kitur. Įspūdingi estampai, kylantys iš etninės kultūros gelmių - raižinių ciklai „Rugio daina“, „Lino kančia“, „Žalčio pasaka“ ir kiti,  tapo lietuvių grafikos aukso fondo dalimi.
 Plungės viešojoje bibliotekoje eksponuojama A.Makūnaitės sukurtos iliustracijos lietuvių liaudies pasakoms „Gulbė karaliaus pati"(1961m., 1962m.), V. Krėvės padavimams "Aitvaras"(1970m.), Vaižganto apysakai "Nebylys" (1989m.), lino raižiniai Just. Marcinkevičiaus "Baladei apie Ievą" (1965m.iš poemos "Dvidešimtas pavasaris").
A.Makūnaitė laikoma viena iš ryškių nacionalinio modernizmo, oponavusio socialiniam realizmui, atstovių.

Parodos metu bus demonstruojami filmai apie lietuvių knygų iliustruotojus (aut. M.Alper, T.Tamošaitis).

Eksponuojami darbai iš menininkės šeimos archyvo.
Parodos kuratorė-menotyrininkė R. Jakštonienė.

Parodą remia Lietuvos kultūros taryba.
 
Tekstas parengtas pagal   svetainėje http://lituania-bologna.eu/lt/405419 pateiktą  informaciją bei adresu http://litlogos.eu/L46/165_173psl.pdf publikuotą informaciją.