2023 12 18

"Vietos identiteto paieškos: meninės interpretacijos gamtos ir kultūros paveldo tema". Projektu siekiama sutelkti bendruomenę ir skatinti jos meninę saviraišką ir kūrybiškumą per profesionalių menininkų organizuojamas kūrybines veiklas ir iniciatyvas gamtos ir kultūros paveldo tema. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 2600.00 Eur.


"XXI a. neskubėjimo festivalis UPĖ". Projekto tikslas - suorganizuoti tradicinį XXI a. neskubėjimo ciklą Upę ir taip didinti profesionaliosios kultūros prieinamumą Plungės rajone. 2023 m. festivalis buvo dedikuotas poetui Sigitui Gedai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 11770.00 Eur.


2022 12 07

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybinių kompetencijų stiprinimas". Projekto tikslas - gerinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybines kompetencijas ir skatinti jų kūrybišką bei inovatyvų mąstymą planuojant veiklas bei ieškant skirtingų finansinių galimybių joms organizuoti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 2250.00 Eur.


"Kintanti ir keičianti realybė - profesionalaus meno tyrinėjimai Plungėje". Projekto tikslas - suburti bendruomenę bendrai kultūrinei šviečiamajai veiklai - nevyriausybinės organizacijos bus sukviestos kartu išbandyti naujas kultūrinio tyrinėjimo patirtis. Tam, kad išmoktume būti ir kažką įdomaus ir naudingo veikti kartu, kad pajustume bendrystės galią ir naudą. Kad būtų nuveikti svarbūs darbai - suvoktas turimas turtas (ypatingi augalai ir žemaičių identitetas), išmokta naujų pažinimo būdų (analoginė fotografija, kaip ypatingas aplinkos stebėjimo ir fiksacijos būdas). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 5145.00 Eur.


"Kūrybinės iniciatyvos kultūros paveldo įprasminimui". Projekto tikslas - per kūrybines veiklas ir iniciatyvas įprasminti kultūros paveldo būtį, ugdyti vietos gyventojų kūrybinį potencialą, įtraukti bendruomenę į prasmingas veiklas, ugdyti kitokį suvokimą kas yra biblioteka ir ką joje galima veikti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 9054.00 Eur.


"XXI a. neskubėjimo ciklas Upė". Projekto tikslas - suorganizuoti tradicinį XXI a. neskubėjimo ciklą Upę ir taip didinti profesionaliosios kultūros prieinamumą Plungės rajone. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 15600,00 Eur.


„Su knyga“. Projekto metu surengti susitikimai-edukacijos su rašytojais bei iliustratoriais: Vytautu Račicku, Danguole Kandrotiene, Selemonu Paltanavičium, Igne Zarambaite, Gediminu Beresnevičium, Egle Baliutavičiūte, Sigute Ach, Neringa Vaitkute. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 3620.00 Eur.


„Literatūriniai susitikimai Plungės viešojoje bibliotekoje“. Projekto metu surengti 5 susitikimai, į kuriuos buvo kviesta poromis: biblioteka rinkosi rašytojus, o savo kūrybos žinovus, moderatorius, kuris vestų pokalbį, rinkosi patys rašytojai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 4520.00 Eur.   


2021 12 18

„Plungės lobiai“. Projektu siekiama atnaujinti geoturą Plungės parke (sutvarkyti 4 lobiavietes) ir mieste įrengti 8 geolobiavietes kultūros paveldo ir istorinės atminties vietose. Iš jų dvi lobiavietės turės multiturus (senųjų kapinių ir šventoriaus), skirtus UNESCO nematerialiajam paveldui – kryždirbystei. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 5500.00 Eur.


„Po ūkanotu Žemaitijos dangumi. Vytautui Mačerniui 100“. Vykdant projektą pastatytas spektaklis „Laiškai Mačerniui“ (režisierius V. Masalskis ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunieji aktoriai) ir sukurta instaliacija-bareljefas V. Mačerniui (autorė - Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentė Beata Zdarmytė). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 8800.00 Eur.


„Sapnuojančio medžio pavėsy“. Žemaičių Kalvarijos miestelio biblioteka išleido ir pristatė knygą „Sapnuojančio medžio pavėsy“, skirtą V. Mačerniu atminti. Knygoje pateikti 2016-2020 m. konkurso, skirto poetui V. Mačerniui pagerbti, atrinkti dalyvių kūrybos darbai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 5100.00 Eur.


"XXI a. neskubėjimo ciklas Upė". Projekto tikslas - suorganizuoti tradicinį XXI a. neskubėjimo ciklą Upę ir taip didinti profesionaliosios kultūros prieinamumą Plungės rajone. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 8500.00 Eur.   


2020 04 09

XXI a. neskubėjimo ciklas „Upė“ (tęstinis projektas), finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Plungės r. savivaldybės administracijos. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto vertė – 17 142,85 Eur.


Vakarų regiono bibliotekininkų komunikacijos ir kūrybinio rašymo įgūdžių tobulinimo stovykla. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projektu siekiama gerinti vakarų regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų komunikacijos ir kūrybinio rašymo įgūdžius. Suorganizuojama bibliotekininkų stovykla, kurioje gilinsime viešųjų ryšių ir kūrybinio rašymo įgūdžius. Projekto vertė – 3000 Eur.


-        Atgyjanti XIX a. M.M. Oginskio oranžerija. 2 etapas. Pasitelkiant virtualią realybę ir XIX a. gyvavusias oranžerijos tradicijas atkurta XIX a. pastatytoje pilaitėje laikrodinėje gyvavusi oranžerija. Naudojantis virtualios realybės akiniais siūlome persikelti į praeitį ir susipažinti su tuo metu oranžerijoje augusiais augalais. Informacija pateikta lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat siūloma naudojantis augalų muzikos klausymosi aparatais pasiklausyti bibliotekoje augančių augalų skleidžiamų garsų. Projekto vertė - 15400 Eur.


       Atminties žemėlapyje tamsiųjų laikų tylieji humanistai. Projektu pastatytos interaktyvios supynės parke, prie bibliotekos. Supantis sūpynėmis skamba žydų klezmerių muzika bei pasakojimai apie Plungės rajono žydų gelbėtojus. Šalia sūpynių pastatytas atminimo akmuo, ant kurio iškaltos Plungės raj. žydų gelbėtojų pavardės. Taip pat suorganizuotas grupės „Rakija klezmer orkestar koncertas“. Bendradarbiaujant su klubu „Išminties upeliukas“ surengta virtuali klubo narių piešinių paroda, skirta žydų gelbėtojams atminti bei Klaipėdos žydų bendruomenės teatro „Šatil“ spektaklio „Mamulės“ virtuali peržiūra. Projekto vertė - 10400 Eur.


      Grafų Zubovų istorinis, kultūrinis palikimas Šiaurės vakarų Lietuvoje. Remiantis istorikų konsultacijomis ir ekspedicijų po Šiaurės vakarų Lietuvą metu surinkta medžiaga, sukurtas pažintinis istorinis maršrutas – gidas žymios grafų giminės - Zubovų takais. Išleista 500 vnt. pažintinių gidų. Projekto vertė -  4200 Eur.