Vietos projektai 2018 m.

Kūrėjai Lietuvos šimtmečiui ir Žemaitijai. Projekto tikslas – pristatyti rajono skaitytojams naujausias lietuvių autorių knygas apie Žemaitijos žymiausius kūrėjus, ugdyti ir stiprinti žemaitiškumo savivoką, supažindinant su kaimyninės Latvijos literatūros kūrėjais. Įgyvendinant projektą, buvo organizuoti du renginiai: susitikimas su rašytoja A. Ruseckaite (knygos „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“ pristatymas) ir vakaras, skirtas Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti, kurio svečiai – poetai Knutas Skujeniekas ir Vladas Braziūnas. Projekto vertė – 300 Eur.


Plungės savivaldos 100-mečio istorija. Projektas buvo skirtas paminėti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį Plungėje. Surengta konferencija „Plungės savivalda Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“ ir paroda „Plungės savivaldos 100-mečio istorija plungiškių asmeniniuose archyvuose“. Projekto vertė – 500 Eur.


XXI a. neskubėjimo seansas „Upelis“. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Vyko poezijos skaitymai, slemo varžytuvės, dainuojamosios poezijos pasirodymai, šokio teatro PADI DAPI FISH spektaklio „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje“ ištraukos atlikimas. Projekto vertė – 500 Eur.


Žemaičių žemės etninės kultūros puoselėjimas. Tęstinis projektas, kurio tiksas - Žemaičių tarmės išsaugojimas, regiono kultūros paveldo puoselėjimas, išsaugojimas bei tradicijų savitumo išlaikymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko 3 renginiai. Projekto vertė – 300 Eur.


100 aitvarų Lietuvai. Projektą įgyvendino Grumblių filialas. Projekto tikslas – prisidėti prie kultūros sklaidos bei sociokultūrinės aplinkos gerinimo Grumblių kaime, siekiant mažinti socialinę atskirtį, stiprinti pilietinį aktyvumą bei Lietuvos valstybei reikšmingų 100-ųjų metinių įprasminimą. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Laiko knygą atvertus. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – paminėti Platelių bibliotekos veiklos 80-metį: surengti kraštotyros parodą ir suorganizuoti jubiliejinę bibliotekos gimtadienio šventę. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Šventinis vakaras „Gegrėnai šimtmečių kelyje“. Projektą įgyvendino Gegrėnų filialas. Tikslas – paminėti kaimo 765 metų jubiliejų, supažindinti su kaimo istorija, čia gyvenusiais žymiais žmonėmis bei jų darbais. Taip pat – skatinti jaunimo domėjimąsi savo krašto savitumu ir kultūriniu palikimu, gamtine aplinka, puoselėti istorinę atmintį. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Alsėdžių miestelio bibliotekai – 80 metų. Projektą įgyvendino Alsėdžių filialas. Skirta suma –100 Eur.