2020 04 09

Praeinančio laiko fiksuotojai. Projektas skirtas trijų žymių plungiškių, fiksavusių praeinantį laiką savo fotografijose, jubiliejams: prof. I. Končiaus, fotografo A. Beresnevičiaus, fotografo V. Gaudiešiaus. Buvo parengtos parodos ir profesionalūs pristatymai Plungės viešojoje bibliotekoje. Projekto vertė – 950 Eur.


Žemaičių žemės etninės kultūros puoselėjimas. Tęstinis projektas, kurio tiksas - Žemaičių tarmės išsaugojimas, regiono kultūros paveldo puoselėjimas, išsaugojimas bei tradicijų savitumo išlaikymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko 5 renginiai. Projekto vertė – 1500 Eur.


Platelių miestelio biblioteka Lietuvos šimtmečio kelyje. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – istorinės atminties išsaugojimas: tinkamai paruošti ir pateikti visuomenei Platelių  bibliotekoje sukauptą istorinę medžiagą. Projektui skirta suma – 100 Eur.


2020 04 09

Žvelgiu naujai. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi savo kraštu per fotografiją; surengta jaunimo fotografijų paroda. Projektui skirta suma – 50 Eur.


Vizualios informacijos pateikimo galimybės Aleksandravo bibliotekoje. Projektą įgyvendino Aleksandravo filialas. Už projekto lėšas įsigyti remėliai parodų eksponavimui. Projektui skirta suma – 50 Eur.


2020 04 09

Žodį, vardą, knygą pamirštą Tėvynei sugrąžinkime. Projekto tikslas – parodyti bibliofilijos ir knygos kultūros ženklus, kuriuos paliko  Simono Daukanto bibliofilų klubas, aktyviai veikdamas Žemaičiuose per 30 metų. Buvo išleistas laikraštis „Žemaičių bibliofilas“. Projekto vertė – 300 Lt.


Metų laikai Plungėje. Projektas buvo skirtas K. Donelaičio 300 gimimo metinėms. Šio literatūrinio projekto idėja – pasiūlyti plungiškiams iš naujo skaityti, dar kartą suprasti ir atrasti Kristijono Donelaičio poemą „Metai”. Poema buvo skaitoma lietuvių, prancūzų, ukrainiečių, vokiečių, rusų, ispanų, armėnų kalbomis. Projekto įgyvendinimo metu surengti du renginiai. Projekto vertė – 300 Lt.


 Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą. Projektą įgyvendino Narvaišių filialas. Skirta suma – 100 Lt.


2020 04 09

Fotoalėja 2013, skirta 1500 Lt.