Vartotojų aptarnavimo skyrius

Tel.(8 448) 72372; 71371

El.paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Vedėja Genovaitė Matevičiūtė,

Vyresn. bibliotekininkė Valentina Žukauskaitė,

Vyresn. bibliotekininkė Dalia Domarkienė,

Vyr. bibliografė Otilija Juozapaitienė  el.paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Skaitytojai aptarnaujami:

-         abonemente

-         periodikos skaitykloje

-         kraštotyros skaitykloje

Skaitytojų aptarnavimo tvarka numatyta „ Naudojimosi biblioteka taisyklėse “

Abonementas

Per 45 tūkst. spaudinių fondas

Knygų išdavimas į namus

Atsakymai į skaitytojų užklausas

Informacijos paieška elektroniniame kataloge

Knygų skolinimasis iš kitų šalies bibliotekų (TBA)

Literatūrinių renginių organizavimas

Periodikos skaitykla

Daugiau negu 100 pavadinimų laikraščių ir žurnalų

Informaciniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai

Kopijavimo paslaugos

Kraštotyros skaitykla

kviečia apsilankyti besidominčius 
- Plungės krašto istorija ir nūdiena –
istorijos, kultūros, architektūros, gamtos paminklais, bažnyčių, miesto ir rajono kaimų, mokyklų bei kitų įstaigų ir organizacijų istorija ir veikla, NVO, rajono spaudos istorija, rajono gamta ir meno bei kultūros vertybėmis.  
Čia taip pat rasite medžiagos apie Plungės gatvių istoriją, Plungės dvarą ir Plungės valdytojus Zubovus bei Oginskius, laikrodinę-oranžeriją, ir kt.;

- žymiais kraštiečiais –
čia XIX a. pradžioje gyveno vienas iškiliausių XIX a. švietėjų, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas kun. Jurgis Pabrėža, Žemaičių Kalvarijos mokykloje mokėsi S. Daukantas ir Žemaičių vysk. M. Valančius. Plungės rajone gyveno ar mokėsi žymieji Lietuvos mokslininkai: Z. Ivinskis, I. Končius, J. Jucys, P. Mantvydas, G. Valančius ir kt; 
Čia rasite medžiagos apie iš Plungės rajono kilusius arba čia kurį laiką gyvenusius menininkus: M. K. Čiurlionį, K. Varnelį, Igną Budrį, L. Truikį, S. Riaubą, režisierių B. Dauguvietį ir kt.  Rajono kraštotyrinikus: Eleonorą Ravickienę, Jadvygą Čekavičiūtę, Konstantiną Bružą;
Plungės rajone gimė arba gyveno   žymūs Lietuvos rašytojai: Žemaitė, J. Tumas Vaižgantas, Šatrijos Ragana, S. Čiurlionienė, V. Mačernis, P. Jurkus, Stasys Anglickis, K. Saja ir kt.; Kraštotyros skaitykloje rasite ir dabartinių Plungės krašto poetų bei literatų išleistų leidinių bei medžiagos apie juos;

- dailininko Juozo Bagdono archyvu –
 kuriame yra J. Bagdono asmeniniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, eskizai. J. Bagdono asmeninės bibliotekos knygų kolekcija;

- medicinos mokslų daktaro Boriso Efroso archyvu –
kuriame yra jo daktarinė disertacija, asmeniniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, jo mokslinio darbo rankraščiai, apdovanojimai;

- bibliotekos nuotraukų archyvu –
senosios Plungės vaizdai, Plungės pramonės įmonės, knygnešiai, kraštiečiai, kultūriniai renginiai ir kt.;

- retais spaudiniais esančiais Plungės viešojoje bibliotekoje – kontrafakcinai leidiniai, prieškario ir tarpukario bei karo ir pokario metų leidiniai.

 Plungės viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje taip pat yra renkama ir kaupiama literatūra apie Plungės krašto gamtą, lankytinas vietas, architektūrinius, kultūrinius bei gamtos paminklus, miesto ir rajono istoriją.