Sveikiname konkurso nugalėtojas

Prieš Kalėdas vyko konkursas, skirtas kraštotyrininkės Eleonoros Ravickienės gimimo 100-mečiui paminėti. Jame dalyvavo rajono kaimų ir miestelių bibliotekininkės. Jos pristatė šiemet surinktus kraštotyros darbus. Geriausiu pripažintas Alsėdžių miestelio bibliotekos vyr. bibliotekininkės Rūtos Jurkaitienės darbas "Alsėdžių žydų istorija".  Antroji vieta atiteko Aleksandravo kaimo bibliotekininkei Virginijai Pokvytienei už pristatytą darbą „Kraštotyrininkė Veronika Drungilaitė - Simutienė - Aleksandravo kaimo šviesuolė“. Trečiosios vietos nugalėtoja tapo Varkalių kaimo bibliotekininkė Lina Macijauskienė už surinktą ir pristatytą istorinę medžiagą „Gondingos kraštas“. Paskatinamaisiais prizais apdovanotos - Grumblių bibliotekininkė Lina Budrienė už darbą „Grumblių kaimo praeitis ir dabartis“ , Glaudžių bibliotekininkė Vida Rumšienė už surinktą mežiagą apie Nijolę Norbutienę „Vieno gyvenimo istorija“, Žemaičių Kalvarijos vyr. bibliotekininkė Violeta Garbenčienė už darbą „Konstantinas Bružas - kraštotyrininkas, Žemaičių Kalvarijos kultūros ir gamtos paveldo saugotojas ir puoselėtojas“. Nugalėtojoms įteiktos rėmėjų dovanos, taurės, diplomai bei padėkos raštai už istorijos saugojimą.