Svečiuose - poetė ir vertėja Lidija Šimkutė

Rugsėjo 16 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje  vyko susitikimas su Australijoje gyvenančia lietuve poete ir vertėja Lidija Šimkute

Lidija Šimkutė - dvikalbė poetė ir vertėja. Gimė Lietuvoje. Vaikystę praleido pabėgelių stovyklose, Vokietijoje. Atvyko į Australiją 1949m. Profesija: dietologė – dirbo keliose Australijos ligoninėse 1964-2001m. Tobulinosi lietuvių kalboj, istorijoj literatūroj ir tautosakoj per įviairas institucijas.                                                

Išleisti rinkiniai: trys lietuvių ir vienas anglų kalba, penki dvikalbiai, keturi vertimai: vokiečių, lenkų, du japonų kalbomis. Publikuota žurnaluose bei antologijose Lietuvoje, Australijoje ir kitur; iš jų “Turnrow Australijos šiuolaikinių poetų antalogijoje (2014); Dabartinė Lietuvių Poezija (Gruzijai, 2014). Pasaulio Poezijos antologijose (2008, 2010). Poezija išversta į 16 kalbų, pati yra išvertusi lietuvių poezijos į anglų kalbą ir australų poezijos ir prozos kūrinių bei kitų tautų poezijos į lietuvių kalbą. Jos eilėraščiai panaudoti keliuose modernaus šokio /teatro spektakliuose  Lietuvoje, Europoje.  Australijoje ir Ukrainoje. Lietuvių ir australų kompozitorei  jos kūryba panaudojo įvairiose kompozicijose išpildytose  Lietuvoje, Lenkijoje, Kaliningrade bei Australijoje (įskaitant Sidniejaus Operos rūmuose- Utzono rečitalių salėje, 2015m.) Įtraukta i prof. J.A Kikštopaičio knygą „ Įškilių asmenybių gyvenimo tiesa“, 2016m. www.ace.net.au/lidija