Konferencija, skirta Šatrijos Raganos 140 - osioms gimimo metinėms

Gegužės 13 d.  bibliotekoje vyko konferencija „Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir jos karta: moderniosios Lietuvos kūryba“, skirta  M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms. Vėliau renginys persikėlė į rašytojos tėviškę Keturakius. Dėkojame visiems dalyvavusiems, o doc. dr. Brigitai Speičytei ir dr. Gediminui Mikelaičiui ne tik už puikius pranešimus, bet ir bibliotekai dovanotus leidinius.