Knygnešio dienos paminėjimas

Saules gimcazijos moksleiviai vad. mokyt. E. Klimienės atlieka lietuvių liaudies dainą.

Kovo 14 d. Plungės viešojoje bibliotekoje vyko Knygnešio dienos minėjimas. Renginys prasidėjo Ode knygnešiui (A. Paulavičiaus eilės ir muzika), kurią padainavo Rūta Černeckienė ir Rita Banionienė, akomponavo Steponas Bidva. Istorijos mokytojas, Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas Gintautas Černeckis visiems susirinkusiems papasakojo apie Spaudos draudimo laikotarpį ir knygnešystę. Technologijų ir verslo mokyklos moksleiviai parengė literatūrinę kompoziciją, skirtą knygnešio dienai, o „Saulės“ gimnazijos moksleiviai vadovaujami Elenos Klimienės padainavo dvi lietuvių liaudies dainas, vieną iš jų pritariant visai auditorijai. Po to, sekė daugiausiai bibliotekoje skaitančiųjų apdovanojimai. Daugiausia bibliotekos knygų 2018 m. perskaitė Loreta Kijanina. Labiausiai skaitanti mokykla - „Saulės“ gimnazija.