Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, bibliotekoje įvyko kraštiečio, politinio kalinio, tremtinio, disidento, aktyvaus kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę kun. B.Bagužo 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Pranešimą perskaitė ir parodą pristatė Varnių vyskupystės muziejaus vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Jurgita Ivinskienė.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Jurgitai Ivinskienei už įdomų pranešimą, skaitmeninę parodą ir Plungės viešajai bibliotekai padovanotą knygą : „Kun. Brunonas Bagužas. Lietuvos piliečio kelias“ 
Nuoširdi mūsų padėka ir kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ nariui Algirdui Matui Duobliui už renginio metu Plungės viešajai bibliotekai padovanotus kun. Brunono Bagužo laiškus, rašytus A. M. Duoblio dėdei p. Stasiui Vaičiui į Čikagą ir originalią kun. B. Bagužo nuotrauką.

Parodą "Plungės kraštas kun. B.Bagužo archyve" galite aplankyti rugsėjo spalio mėn. bibliotekos darbo valandomis.