Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendins tarptautinį Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“ (nr. 2020-LT01-KA204-077823)

Kultūros paveldas jungia praeitį, dabartį ir ateitį ir taip pat formuoja mūsų kasdieninį gyvenimą. Jis supa mus Europos miestuose ir miesteliuose, gamtiniuose kraštovaizdžiuose ir archeologinėse vietovėse. Jis slypi ne tik literatūroje, mene ir paminkluose, bet ir iš mūsų protėvių perimtuose amatuose, pasakose, kurias sekame vaikams, mėgstamuose patiekaluose ir filmuose, kuriuos žiūrėdami atpažįstame save. Tačiau kultūros paveldo išsaugojime turime dar daug ko išmokti ir suvokti. Todėl ne be priežasties 2018 m. buvo „Europos kultūros paveldo metai“, kurių tikslas buvo atpažinti ir suprasti sukurtos praeities aplinkos istorinę vertę. Tačiau dar ir dabar yra tam tinkamas laikas tęsti ir plėsti tų metų tikslą. Visi žinome, kad šiandien pasaulis nėra toks, koks buvo vakar, ir rytoj jis bus kitoks. Mes galime būti tų pokyčių aukos arba galime aktyviai skatinti pokyčius mokydamiesi ir gerindami įgūdžius bei kompetencijas. Vardan šių užmojų svarbu susivienyti, dalintis, mokytis ir mokyti kitus apie Europos istorijos vertybes ir paveldą. Šiam projektui įgyvendinti susivienijo 6 skirtingų Europos Sąjungos šalių institucijos. Projekto partneriai yra kultūros paveldo, suaugusių švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros sričių specialistai. Jie projekto metu rengs naują mokymosi sistemą apie 4 kultūros paveldo aspektus (kilnojamas, nekilnojamas, gamtos, skaitmeninis) ir kurs juos pristatančius video filmukus, kuriuos patalpins naujoje projekto metu sukurtoje virtualioje platformoje. Ši graži partnerytė sudaryta kad motyvuotų ir skatintų suaugusiųjų švietėjus ir suaugusius besimokančiuosius gilinti žinais ir efektyviai mokyti ir mokytis apie kultūros paveldo išlikimą, svarbą ir jo naudą.

Projekto biudžetas – 173020,00 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 gruodžio 1. iki 2022 metų gegužės 31 d.
Projekto koordinatorius - Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir projekto partneriai:
• ICARUS HRVATSKA- ne pelno siekianti asociacija įsikūrusi Kroatijos sostinėje, kuri tiria istorinius šaltinius bei skatina archyvų skaitmeninimą ir prieiga pasitelkiant naujausias technologijas.
• EGInA SRL yra privati mokymo agentūra ir konsultacinė įstaiga įsikūrusi Italijos Folinjo mieste. Šią agentūrą įkūrė projektų vadovų komanda turinti ilgalaikę patirtį rengiant, teikiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos projektus.
• Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz (MERGIN) – daugiadiciplininis tyrimų institutas įsikūręs Graco mieste, Austrijoje.
• Centro de Educación de Adultos de Olmedo – suaugusių švietimo centras įsikūręs Olmedo mieste, Ispanijoje.
• Quiosq - ne pelno siekianti asociacija įsikūrusi Amsterdame, Nyderlanduose, kurios misija yra šviesti visuomenę apie kultūros paveldo svarbą ir jo puoselėjimą.
Tikslinė auditorija:
• Kultūros ir kultūros paveldo specialistai.
• Suaugusių švietimo specialistai.
• Meno galerijų, muziejų, archyvų ir bibliotekų darbuotojai.
• Besimokantys suaugusieji.
• Kitos suinteresuotosios šalys.
Projekto uždaviniai
• Skatinti dialogą tarp Europos kultūros ir kultūros paveldo profesionalų paveldo klausimais ir dalintis gerąją patirtimi.
• Paruošti išsamią medžiagą apie suvokimo ugdymą Europos kultūros paveldo srityje.
• Parengti naują mokymosi sistemą apie 4 kultūros paveldo aspektus.
• Atskleisti 4 kultūros paveldo aspektus sukuriant juos reprezentuojančius video filmukus.
• Sukurti virtualią platformą, kurią naudodamasi visuomenė viešintų Europos kultūros paveldą.
• Skatinti tikslinės grupės kūrybiškumą ir žinias pristatant kultūros paveldą skaitmeniniam formate.
Planuojami rezultatai
• Suorganizuoti 2 tarptautiniai mokymai, kuriose projekto vykdytojai pagilins žinias kultūros paveldo srityje ir praktiškai patikrins ir išbandys projekto metu sukurtus intelektinius produktus.
• Parengtas mokymo ir instrukcijų vadovas, kuriame visų partnerių kalbomis bus pateikta medžiaga apie 4 kultūros paveldo aspektus, instrukcijos kaip kurti video filmukus reprezentuojančius kultūros paveldą ir kaip naudotis projekto metu sukurtą skaitmeninę platformą.
• Sukurta viešai prieinama virtuali platforma, kurioje projekto vykdytojai patilps reprezentuojančius kultūros paveldą filmukus (WAAT skaitmeninė platforma).
• Suorganizuoti 6 sklaidos renginiai.

                                                                    Projekto koordinatorė Gintarė Gurevičiūtė - Gailė