ŽYMIOS SUKAKTYS

Vasario 2 d. sukanka 110 m., kai gimė (1911) Kazimieras Olšauskas – kunigas, visuomenės veikėjas. 1927 m. baigė Plungės gimnaziją.
Kazimieras Olšauskas gimė 1911 m. sausio 19 d. Kretingos apskrities Salantų valsčiaus Žeimių kaime. Mokėsi Plungės gimnazijoje. Baigęs Plungės gimnaziją įstojo į Telšių kunigų seminariją , vėliau mokslus tęsė Romoje. Į kunigus įšventintas 1934 m. Teologijos mokslo daktaro laipsnis suteiktas Romoje , apginus disertaciją „Tobulumo sąvoka Šv. Povilo laiškuose“. 1936 m. grįžęs į Lietuvą profesoriavo Telšių kunigų seminarijoje . 1937 – 1940 m. redagavo Telšių vyskupystės savaitraštį „Žemaičių priedelius“. Rašė ir į kitus respublikos laikraščius, leido knygas. 1946 m. buvo suimtas ir įkalintas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjime Sibire . Baigiantis įkalinimo laikui pateko tarp dviejų vagonų ir buvo mirtinai sužeistas. Mirė 1954 m. Palaidotas Sibire.