LITERATŪRINĖ ANKETA: 11 KLAUSIMŲ SKAITYTOJUI (7)

Šio išskirtinio, Nacionalinės bibliotekų savaitės antradienio ANKETOS viešnia – Plungės Senamiesčio mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja IRENA STONKIENĖ.
1. Esate skaitantis žmogus. Ką Jums reiškia skaitymas ir knyga?
Skaitymas man yra gyvenimo būdas, intensyvus dvasinis gyvenimas, ,,Matyt, liga pristojo chroniška,/Ir nieko čia nebepadarysi...“, kaip rašė K. Binkis viename eilėraštyje.
2. Kokias knygas, kokią literatūrą mėgstate?
Mėgstu skaityti negrožinę literatūrą: atsiminimus, laiškus, biografijas, eseistiką, metraščius, dienoraščius. Iš grožinės literatūros pirmenybę teikiu elitinei, daugiasluoksnei literatūrai, sudėtingiems kūriniams, kuriems suvokti reikia susikaupimo, dvasios bei proto pastangų, kuriuose yra gili potekstė. Tokias knygas skaitau ne vieną kartą ir vis atrandu naujų dalykų.
3. Ar turite mėgstamą autorių?
Turiu mėgstamą autorių kolektyvą. Tai dvasininkai, karvedžiai, karaliai, poetai, mokesčių rinkėjai, gydytojai, žvejai ir kiti žmonės, rašę Bibliją. Kaip žinome, Biblijos autorių priskaičiuojama daugiau nei keturiasdešimt.

4. Labiausiai įsiminusi (kuo?)knyga.
Knygų knyga, be abejonės, yra Biblija, rašyta apie pusantro tūkstančio metų. Ji stebina universalumu, aprėpia ne tik teologines, bet ir pasaulietiškas temas, aktualias visais laikais. Apmaudu, kad daug žmonių, valstybės reikalų tvarkytojų, neatsiverčia Šventojo Rašto, nepasigilina, kas jame kalbama apie santuoką, tėvystę, charakterio ugdymą, tiesos sakymą, melavimą. ,,Etika, moralė - ne šio pasaulio dimensijos“, - prieš aštuonerius metus pareiškė finansinių operacijų specialistų specialistas. Šis siera ir derva atsiduodantis posakis atskleidžia, kad jo autorius savarankiškai nėra perskaitęs ir apmąstęs nė vieno Biblijos skirsnio.

5. Kokią knygą patartumėte perskaityti kitiems?
Prancūzo, literatūros mokytojo (specializacija - ,,sunkios“ klasės) Daniel Pennac 1992 metais parašytą knygą ,,Kaip romanas“. Į lietuvių kalbą šis kūrinys išverstas 2004 metais, pratarmę parašė literatūrologas Kęstutis Urba. Štai paskutinis pratarmės sakinys: ,,Jūs neturite teisės neperskaityti šių apmąstymų apie skaitymą, apie skaitymo laimę, brangieji mokytojai ir bibliotekininkai, tėvai ir seneliai, visi, kuriems skaitymo reikalai maudžia širdį!“
Šiuo metu ant mano stalo vėl atsirado Alfonso Nykos-Niliūno ,,Dienoraščio fragmentai“, visi trys tomai, Sigito Gedos poetinės prozos ir eseistikos knygos ,,Vasarė ajero šneka“, ,,Adolėlio kalendoriai“, Tomo Venclovos ,,Nelyginant šiaurė magnetą“, Valentino Sventicko ,,Guriniai“, ,,Dar gurinių“. Šios knygos labai gerai treniruoja psichikos sistemą, atsakingą už logiką ir racionalumą.
6. Kokią knygą ir kodėl pasiimtumėte į negyvenamą salą?
Reikėtų pasiimti knygą ,,Kaip išgyventi negyvenamoje saloje“, bet į kuprinę įsimesčiau ne tą, o XX amžiaus pabaigos lietuvių poezijos antologiją. Išmokčiau atmintinai visus eilėraščius ir kasdien juos deklamuočiau, dainuočiau. Jie, manau, padėtų nenukvakti, išlaikytų ir sustiprintų atmintį, išsaugotų sveiką nuovoką, gal pavyktų gyventi ir ištverti.
7. Ar norisi perskaitytos knygos įspūdžiais pasidalinti su kitais? Ar turite su kuo?
Ir norisi, ir turiu su kuo, ir pasidalinu.
8. Kokie Jūsų skaitymo įpročiai: kada ir kaip dažniausiai skaitote?
Kadangi mamos darbai niekada nesibaigia, tai skaitau a) naktimis, b) kai keletą dienų tenka gulėti ligos patale, c) kai už lango siaučia pūga, audra, kai ilgai lyja.
9. Kokios knygos dabar labiausiai laukiate?
Laukiu ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ penkto leidimo, ketvirtas išėjo 2000 metais, jau reikia atnaujinti lietuvių leksikos duomenis.
10. Kaip renkatės knygas: pagal autorių, patartas/-a draugų, pasitikite bibliotekininkų rekomendacijomis, sekate literatūros, leidyklų naujienas?
Skaitau ,,Metus“, ,,Literatūrą ir meną“, ,,Šiaurės Atėnus“, nuo 2003 metų važiuoju į Vilniaus knygų mugę, tik šiemet dėl pandemijos ji neįvyko. Daug rekomendacijų išgirstu per Lietuvos radijo laidas ,,Kultūros savaitė“, ,,Pirmas sakinys“, ,,Vakaras su knyga“ ir kitas.
11. Kaip manote, ar ateityje žmonės skaitys knygas?
Be jokios abejonės.