"Žemaičių krašto antropologinio kultūros lauko fotofiksacija"

Plungės ir Rietavo krašto fotoklubas „Žybt“ 2021 m. parengė ir vykdo projektą „Žemaičių krašto antropologinio kultūros lauko fotofiksacija“, kurį dalinai finansavo Plungės rajono savivaldybė. Projekto partneris – Akmenės ir Mažeikių krašto fotoklubas „Lokys“.


Antropologijos terminą pirmą kartą paminėjo Aristotelis. Kaip savarankiška mokslo šaka atsirado XVI a. Paul Broca pirmas apibrėžė uždavinius ir tyrimo metodus, o Claude Levi-Strauss vienas ryškiausių lauko tyrėjų, JAV antropologai Franz Boas, Marvin Hariss ir kt. plėtojo kultūrinę antropologiją, sietiną su žmogumi ir jo veiklos padariniais. Antropologija sietina su etnografija, etnologija, archeologija, istorija ir kt. Lietuvoje vienas pirmųjų antropologinių tyrimų ėmėsi Povilas Višinskis, dirbęs daugiausia Žemaitijoje, taip pat ir Medingėnuose, Plungėje. Tyrinėjo išimtinai žmones, nufotografavo 106 žmones, padarė 170 nuotraukų. Kitas ryškus fotografas Balys Buračas, laikytinas kultūrinio lauko tyrėju, kurio temų ratas universalus: kasdienė kaimo buitis, mažoji architektūra, dailės dirbiniai, piliakalniai, žmonės. Išliko 11 000 negatyvų ir pozityvų su tiksliomis metrikomis. 2007 m. Plungės viešoji biblioteka vykdė tarptautinį projektą „Veidai ir vaizdai: Žmogus ir jo aplinka (antropologinis menininko žvilgsnis)“, kuriame dalyvavo ir būsimo fotoklubo „Žybt“ nariai. 2020 m. fotoklubas „Žybt“ vykdė projektą „Žemaičio kodas fotografijoje“. Nuotraukos eksponuotos Seime, Žemaitijos nacionaliniame parke, virtualioje erdvėje. 2021 m. projektas - tęsinys vykdytų projektų, apimantis daug platesnį temų ratą, nuotraukos tiksliai dokumentuojamos (vieta, laikas, pavadinimai, pavardės). Pasirinktas tradicinės bendruomenės (žemaičių) lauko tyrimas. Fotografai pavieniui arba grupėmis rengia tiriamąsias išvykas po Žemaitiją. Fotografuoja kraštovaizdį, paveldo objektus, miestelius, žmones, buitį, pastatus, darbus, meno dirbinius, būdingas šventes, religines apeigas, šeimas, kapinaites, gamtos objektus ir pan. Fiksuojami objektai kruopščiai aprašomi, žmonių pasakojimai užrašomi. Fotografuojami objektai turi būti būdingi tam kraštui, kuo autentiškesni, kuriems, galimai, grėstų sunykimas.
Iš projekto metu sukurtų darbų parengta ataskaitinė jubiliejinė (10 m.) Metinė paroda ir planuojamas projekto darbų katalogas būtų pristatyti gruodžio mėn. Plungės viešojoje bibliotekoje. Kartu su fotoparoda būtų eksponuojami ir seni, kuo autentiškesni buities daiktai. Fotografų prašome tokių daiktų paieškoti savo namuose arba pas kaimynus. Surinkta medžiaga butų įrašoma į DVD ir kitas laikmenas, publikuojama žiniasklaidoje.

Projekte dalyvaujančių fotoklubų „Žybt“ ir „Lokys“ nariai pristato po 5 nuotraukas el. paštu savo klubų vadovams iki gruodžio 1 d., iš kurių būtų atrenkamos nuotraukos katalogui (apie 2 vnt.), pateiktos parodai nuotraukos būtų atspausdintos projekto lėšomis. Fotografai gali teikti ir ankstesnių metų nuotraukas, atitinkančias projekto kriterijus. Paruošta paroda keliaus po Žemaitijos parodų sales.

Pasitarti dėl nuotraukų tematikos ir kokybės galima su klubų vadovais ir projekto autoriais:
Fotoklubas „Žybt“ (vadovas Mantas Viržintas tel. 8 692 21263; el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )
Fotoklubas „Lokys“ (vadovas Sigitas Kazlauskas tel. 8 612 36413; el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Projekto autorė Kristina Paulauskaitė (tel. 8 614 65329; el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )