WAAT projekto partneriai mokėsi kurti filmus Zagrebe, Kroatijoje

Plungės viešoji biblioteka įgyvendina Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“ (WAAT). Rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. vyko projekto partnerių mokymai Kroatijos sostinėje Zagrebe. Mokymai suteikė žinių ir įgūdžių, kaip kurti trumpus filmus, kurie gali būti naudojami suaugusiųjų mokymui apie kultūros paveldo vertybes įvairiose Europos šalyse. Dalyviai ne tik išmoko pagrindinių vaizdo įrašų kūrimo principų, bet ir išbandė intelektinius produktus, sukurtus projekto metu. Vis labiau projektas padeda užmegzti naujus santykius su vietos suinteresuotosiomis šalimis kultūros paveldo srityje ir paruošiamieji darbai kuriant skaitmeninę talpą filmams dar labiau išplės šią patirtį.

Mokymai buvo sudaryti iš keturių dalių, o juos vedė Zadaro universiteto docentas Mirko Duić. Pirmosios mokymų dalies metu dalyviai susipažino su skaitmeninių istorijų kūrimo pagrindais bei reikalavimais filmų kūrimui, mokėsi rašyti scenarijus bei juos pristatė dalyviams, taip pat išsirinko filmavimo objektus praktinei užduočiai. Antrosios mokymų dalies metu dalyviai susipažino su filmavimo ypatybėmis, apšvietimo, garso įrašymo ir kitais filmavimui svarbiais reikalavimais bei pasiskirstę į grupes filmavo pirmoje dalyje pasirinktus objektus. Filmavimui buvo parinkti tokie objektai kaip Kroatijos nacionalinis teatras, Zagrebo meno paviljonas, Kroatijos mokslų ir menų akademija, Kroatijos istorijos institutas ir Zagrebo meno akademija. Trečiosios mokymų dalies metu dalyviai mokėsi montuoti filmus specialiomis programomis ir montavo savo nufilmuotus vaizdo įrašus, buvo apžvelgtos filmavimams skirtų išteklių galimybės internete ir autorių teisių problemos. Paskutinioji mokymų dalis buvo skirta galutinių rezultatų pristatymui. Kiekviena grupė pristatė savo sukurtus vaizdo įrašus, kurie buvo sujungti į vieną galutinį filmą, aptarė, kas buvo padaryta gerai ir ką reikėtų tobulinti. Partneriai taip pat išbandė sukurtą skaitmeninę platformą, kurioje bus talpinami kultūros paveldą pristatantys filmai, dalijosi pastebėjimais ir siūlymais platformos tobulinimui. Mokymų dalyvių indėlis įjungė naują šviesą tolesniems projekto veiksmams bei įkvėpė dar labiau sukti galvas, kaip skatinti naudotis sukurtais produktais kitus, visoje Europoje, o gal net Pasaulyje...:)

Mokymų rezultatai atsispindės parengtame mokymo ir instrukcijų vadove, kuriame visų partnerių kalbomis bus pateikta informacija apie kultūros paveldo aspektus, instrukcijos kaip kurti trumpus filmus, reprezentuojančius kultūros paveldą bei kaip naudotis projekto metu sukurta skaitmenine platforma. Vis labiau projektas padeda užmegzti naujus santykius su vietos suinteresuotosiomis šalimis kultūros paveldo srityje ir paruošiamieji darbai kuriant skaitmeninę talpą filmams dar labiau išplės šią patirtį.


Projekto trukmė 2021.12.01 – 2022.05.31. Šalys partnerės: Nyderlandai, Italija, Ispanija, Kroatija, Austrija ir Lietuva, kuri yra ir pagrindinė projekto koordinatorė. Daugiau apie projektą:
https://www.facebook.com/WAATproject arba www.waatproject.eu

Erasmus+ Strategic partnership for adult education “We are all together to raise awareness of cultural heritage” / “Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą” (WAAT, 2020-LT01_KA204-077823)

                                                         Straipsnį paruošė projekto koordinatorė Gintarė Gurevičiūtė-Gailė