2021 m. Plungės bibliotekos vartotojų poreikių tyrimas

2021 m. liepos- lapkričio mėn. buvo atliekami du tyrimai, kurių tikslas išsiaiškinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) vartotojų požiūrį į bibliotekos veiklas (vienas tyrimas – skirtas Plungės miesto bibliotekų lankytojams, antras – struktūrinių teritorinių padalinių bibliotekų lankytojams). Tyrimais siekiama geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklas. Pateiktos anketos buvo anoniminės ir konfidencialios.


Pirmajame tyrime Plungės miesto bibliotekų lankytojams dalyvavo 315 respondentų, kurie lankosi Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje, Miesto bibliotekoje ir Vaikų literatūros skyriuje. 22,9 proc. apklaustųjų lankosi bibliotekoje kartą per keletą mėnesių, 22,5 proc. – kartą per mėnesį, 15,9 proc. kartą per keletą savaičių, 15,9 proc. – kartą per savaitę. Didžioji dalis, t.y. 67 proc. apsilankiusiųjų bibliotekoje užtrunka iki valandos, 28,9 proc. – 1-2 val.
Didžioji dalis apklaustųjų, t.y. 75,6 proc. bibliotekoje lankosi, nes skolinasi iš jos knygas, 41,3 proc. – apklaustųjų identifikavo, kad viena iš priežasčių, dėl kurių lankosi – patraukli bibliotekos atmosfera, 38,4 proc. lanko parodas ir renginius. Kalbant apie vartojamas paslaugas, tai 26 proc. naudojasi interneto prieiga, 17,1 proc. naudojasi dokumentų spausdinimo, kopijavimo, skenavimo paslaugomis. 9,8 proc. skaito periodinius leidinius, 9,2 dalyvauja įvairiuose (užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir kt.) mokymuose.
59,7 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad bibliotekoje nepasigenda nieko, viskas juos tenkina, tačiau 14 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta naujausios grožinės literatūros, 12,7 proc. pažymėjo, kad trūksta kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų, 9,2 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta literatūros ir muzikos vakarų, 8,3 proc. pažymėjo, kad trūksta neformalių susitikimų su bendraminčiais.
Kalbant apie aktualiausias veiklas, tai 59,4 proc. apklaustųjų aktualiausios yra literatūrinės krypties veiklos, 39,7 proc. – meninės krypties, 38,1 proc. – edukacinės krypties, 29,5 proc. – pramoginės krypties, 24,4 proc. – istorinės krypties veiklos.
Antrajame tyrime dalyvavo 15 struktūrinių teritorinių padalinių vartotojai. Viso dalyvavo 468 respondentai, t.y. vidutiniškai po 31 iš kiekvieno padalinio. 25,6 proc. apklaustųjų lankosi bibliotekoje kartą mėnesį, 18,4 proc. – kartą per keletą mėnesių, 19,2 proc. kartą per keletą savaičių, 14,7 proc. – kartą per savaitę. Didžioji dalis, t.y. 62 proc. apsilankiusiųjų bibliotekoje užtrunka iki valandos, 27,1 proc. – 1-2 val.
Paklausus, kodėl vartotojai lankosi bibliotekoje 58,5 proc. respondentų atsakė, kad bibliotekoje randa visą reikiamą informaciją, 38,5 proc. skaito naujausius periodinius leidinius, 36,1 proc. naudojasi nemokamu internetu, 32,1 proc. lankosi, nes vyksta įdomūs renginiai ir mokymai, 17,1 proc. randa veiklos pagal pomėgius, galimybes ir norus, 14,1 proc. ateina susitikti su draugais, 12,2 proc. lankosi bibliotekoje, nes joje sužino autobusų grafikus, moka mokesčius, deklaruoja pajamas ir atlieka kitas elektronines paslaugas.
59,7 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad bibliotekoje nepasigenda nieko, viskas juos tenkina, tačiau 14 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta naujausios grožinės literatūros, 12,7 proc. pažymėjo, kad trūksta kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų, 9,2 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta literatūros ir muzikos vakarų, 8,3 proc. pažymėjo, kad trūksta neformalių susitikimų su bendraminčiais.
63,5 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad bibliotekoje nepasigenda nieko, viskas juos tenkina, tačiau 13,9 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta naujausios grožinės literatūros, 12 proc. pažymėjo, kad trūksta populiarių žurnalų ir laikraščių, 4,7 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta literatūros ir muzikos vakarų, 4,5 proc. pažymėjo, kad jiems trūksta naujausios mokslinės literatūros.
Kalbant apie vartojamas paslaugas, tai struktūrinių teritorinių padalinių lankytojai dažniausiai, t.y. 69,7 proc. apklaustųjų, skolinasi leidinius į namus, 44 proc. lanko parodas ir renginius, 41,7 proc. naudojasi dokumentų spausdinimo, kopijavimo, skenavimo paslaugomis, 41,2 naudojasi interneto prieiga, 38,5 proc. skaito periodinius leidinius.
Kalbant apie aktualiausias veiklas, tai 51,7 proc. apklaustųjų aktualiausios yra literatūrinės krypties veiklos, 32,9 proc. - edukacinės krypties, 32,7 proc. – pramoginės krypties, 31,4 proc. – meninės krypties, 27,1 proc. – sveikatingumo krypties ir 18,8 proc. – istorinės krypties veiklos.
Išvados
Didžioji dalis Plungės miesto gyventojų, pildžiusių anketą dėl pasiūlymų ateičiai ir pastebėjimų, susijusių su bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybe atsakė, kad „viskas puiku“, „neturi jokių nusiskundimų, „kokybė gera“ ir pan. Pastebėta, kad yra poreikis, jog netoliese parke (ar bibliotekoje) veiktų kavinė, kad dažniau ir greičiau būtų pasiūlyta naujausia grožinė literatūra. Taip pat džiaugiamasi aptarnaujančio personalo profesionaliu, maloniu bendravimu ir aptarnavimu.
Struktūrinių teritorinių padalinių vartotojų anketoje dėl pasiūlymų ateičiai ir pastebėjimų, susijusių su bibliotekų teikiamų paslaugų kokybe didžioji dalis respondentų komentarų neturėjo arba juos tenkina paslaugų visuma. Dažnokai pabrėžiama ir pasidžiaugiama vietos bibliotekininkų veikla, jų teikiamų paslaugų kokybe ir maloniu bendravimu. Pastebėta, kad yra poreikis didesniam periodinių spaudinių pasirinkimui.

Tyrimo trukmė: 2021 liepos-lapkričio mėn.
Viso apklausta respondentų: 783 (315+468)
Tyrimą atliko Direktorės pavaduota Uršulė Padagienė ir Kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Antanavičiūtė