WAAT projekto sklaidos renginys

erasmusWAAT logo

          Finišo tiesiąją netrukus pasieks Plungės viešosios bibliotekos 2020-2022 m. koordinuojamas projektas „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą" („We are all together to raise awareness of cultural heritage”, nr. 2020-LT01-KA204-077823), finansuotas „Erasmus +" programos. Projektas skirtas sustiprinti kultūros paveldą, paskatinti domėjimąsi juo, į pagalbą pasikviečiant Neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Projektu taip pat siekta suaktyvinti patį Neformalųjį švietimą, pasiūlant įdomią temą bei naujus mokymo(si) metodus ir formas. Šiandien mes jau galime pakviesti testuoti šio projekto metu sukurtus intelektinius produktus, juos rasite skaitmeninėje platformoje www.waatproject.eu

          Projekto sklaidos renginyje dalyvavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kultūros paveldo, atminties institucijų, turizmo specialistai, nevyriausybinio sektoriaus atstovai. Jiems pristatėme tarptautinės komandos, sudarytos iš Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Austrijos, Kroatijos ir Lietuvos kultūros paveldo ir švietimo specialistų parengtą, tarpusavio susitikimuose, diskusijose, bendruose mokymuose išgrynintą WAAT gidą edukatoriams ir WAAT skaitmeninę platformą bei, žinoma, papasakojome apie projekto metu partnerius aplankiusius iššūkius ir „nušvitimus“.

          Susirinkusiesiems buvo plačiau pristatyta dinamiška, konstruktyvistinė kultūros paveldo samprata ir supratimas, kuris gali būti siejamas su filmų kūrimu. Taip pat kalbėta apie paveldo vertinimą ir svarstyta apie paveldo autorystę, kuri itin svarbi WAAT skaitmeninei platformai. Konstruktyvistinę paveldo sampratą pristačius U. Padagienė teigė, kad svarbu projektą vertinti kaip dinamišką procesą, teisingai jį identifikuoti ir siekti, kad paveldo vartotojas (o taip pat ir skaitmeninės platformos naudotojas) pats jaustųsi paveldo dalimi. Toks supratimas paneigia paveldo, kaip statiško objekto idėją, skatina įvairiapusę interpretaciją pasitelkiant skaitmenines vaizdo istorijas. Vėliau projekto komandos narys Paulius Gadeikis, remdamasis gidu ir vietos susitikimų metu sukaupta patirtimi papasakojo, į ką svarbu atsižvelgti kuriant skaitmenines istorijas. Jis priminė, kad itin svarbu kokybiškas garsas, nes „už kurčiąjį garsą labiau įvertins tik garso montuotojas“. Taip pat Paulius pabrėžė, kad šiuolaikinės technologijos, t.y. mūsų kasdien naudojami išmanieji telefonai yra tokie pažangūs, kad dažniausiai jų pakanka, jog galėtume užtikrinti aukštus kokybės standartus savo kuriamuose filmukuose, reprezentuojančiuose kultūros paveldą.


          Gintarė Gurevičiūtė-Gailė pristatė WAAT skaitmeninę platformą (kuri yra prieinama visiems www.waatproject.eu ), jos turinį, naudojimo galimybes, pademonstravo, kaip įkelti video filmukus, susikurti vartotojo profilį ir pan. Taip pat aptarė platformoje jau įkeltą vaizdinį turinį, kvietė diskutuoti apie projekto ir sukurtų intelektinių produktų naudą specialistams ir visuomenei. Susirinkusiesiems buvo rodomi partnerių ir suinteresuotų grupių sukurti filmukai, po kurių kilo diskusijos dėl filmukuose demonstruojamo istorinio naratyvo teisingumo/neteisingumo. Dėl to nutarta, artimiausiame ir paskutiniame partnerių susitikime Italijoje, vyksiančiame paskutinę balandžio savaitę, aptarti šį klausimą siekiant, kad WAAT skaitmeninėje platformoje būtų talpinamas tik etiškas ir istoriškai teisingas turinys.

          Renginio metu turėjome svečią – architektą Justiną Dudėną. Jis Viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje pirmą kartą lankėsi prieš keletą metų, tuomet rengė straipsnių ciklą apie bibliotekas, įsikūrusias paveldo pastatuose. Sklaidos renginio dieną Justinas skaitė pranešimą apie kultūros paveldo suvokimą, paveldo objektų pritaikymą šiuolaikinės visuomenės poreikiams ir kvietė renginio dalyvius diskusijai.

          Po oficialiosios dalies dalyvius pakvietėme į ekskursiją po Plungės dvaro sodybos parką, aplankėme grafų Zubovų palikimą, XIX a. statytas varpinę ir koplyčią, kurioje buvo suorganizuotas neformalus projekto aptarimas.

          Džiaugiamės, kad vienbalsiai buvo nutarta, jog projektas yra įdomus ir naudingas tiek specialistams, dirbantiems kultūros paveldo ar Neformaliojo švietimo srityje, tiek visiems kitiems besidomintiems kultūros paveldu ir suaugusiųjų švietimu.

          Daugiau apie projektą rasite čia www.waatproject.eu

          „Erasmus+" strateginių partnerysčių projektas "We are all together to raise awareness" (WAAT), Nr. 2020-LT01-KA204-077823.

          Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. gruodžio 1 d. - 2022 m. gegužės 31 d.

          Plungės viešosios bibliotekos informacija. Parengė U. Padagienė