Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime

Birželio 11 d. Viešojoje bibliotekoje atidaryta Vilniaus kurčiųjų dailininkų darbų paroda "Kurčiųjų meno pasaulis - pamatykime ir susipažinkime". Renginio metu pristatyta ir pasaulio kurčiųjų meno istorija. 

Parodą Viešosios bibliotekos Skaitykloje aplankyti galite visą birželio mėn. bibliotekos darbo valandomis.

MALONIAI KVIEČIAME.

Kurtieji yra gana uždara kalbinė ir kultūrinė bendruomenė. Kurtumas riboja informacijos prienamumą ir bendravimo galimybes, kurtiems asmenims daug sunkiau „siųsti“ pasauliui informaciją apie save, kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, kurią moka nedaugelis. Lietuvių gestų kalbą (LGK) vartoja apie 6000 asmenų – turinčių klausos sutrikimą ir girdinčiųjų (pvz., gimusių kurčiųjų šeimose).
Atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos kurtieji įgijo galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose. Vizualus menas yra kurtiesiems artimiausia meno sritis, jie pasirenka tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės, restauravimo sritis.
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras stengiasi supažindinti visuomenę su kurčiųjų pasiekimais, tam skirtas projektas "Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime", kuris pristato Vilniaus kurčių dailininkų meno darbus. 2022 m. planuojamos parodos Tauragės, Plungės, Vilkaviškio, Rokiškio savivaldybių bibliotekose. Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su kurčiųjų kultūra, pabendrauti su kurčiais dailininkais..
Parodos atidarymo metu bus trumpai pristatyta pasaulio kurčiųjų dailininkų istorija, dalyvaus gestų kalbos vertėjas, bus galima užduoti klausimų, pabendrauti.

Parodą remia Lietuvos kultūros taryba.
Parodą įgyvendina Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

MALONIAI KVIEČIAME.