"Plungės miesto sodas"

Birželio 16 d. 17.00 val. kviečiame į D.Dagienės ir E.Petrauskienės fototyrinėjimų Plungės parke metu gimusių darbų parodą "Plungės miesto sodas". Parodoje - 15-ka fotodarbų ciano tipijos, šlapio kolodijaus ir chlorofilo atspaudo rechnika, vaizduojančių Plungės parko svarbiausius augalus ir vietas: į vertybių sąrašą įrašytus parko medžius, saugotinas pievas, istorinius tiltelius, kitus parko ženklus (paukščio plunksna, medžio rievės ir pa.). Ypatingas darbas -  ant melsvės lapo atspaustas kunigaikštienės Marijos Oginskienės portretas...

Sukurti profesionalūs darbai ir paroda - ne tik naujas žvilgsnis į aplinką, vertinga dokumentika bet profesionalus menas, svariai papildysiantis bibliotekos ir miesto vertybinius fondus.