4. Kvalifikaciniai dokumentai

     F. 2. B. 4.
1.    Pažyma. VDU medicinos fakulteto baigimo pažyma, 1963 m. vasario mėn. 19 d.  (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
2.    Lietuvos kardiotorakalinės chirurgijos draugijos garbės narys (pažymėjimo originalas lotynų kalba 1 lapas).
3.    Charakteristika. Pasirašyta Semaško ir Dmitrakovos (oficialus dokumentas rusų kalba iš 2 lapų).
4.    Medicinos mokslų kandidatas (sveikinimai apgynus daktaro disertaciją ir gavus Mokslų kandidato laipsnį: telegrama-atvirukas – 1 originalas rusų kalba, telegramos – 16 vnt. rusų kalba po 1 lapą, sveikinimo žodžiai ant lapelių – 4 vnt. rusų kalba, sveikinimas voke – 1 vokas su 1 sveikinimo lapu; Borisas Efrosas 1993 m. nostrifikavo mokslo laipsnį suteiktą už medicinos mokslų kandidato disertaciją, apgintą 1949 m. Vilniaus valstybiniame universitete. Lietuvos mokslų tarybos pranešimas ir pažymėjimas: Lietuvos mokslo tarybos pranešimas – kopija iš 3 lapų (43, 59, 60 psl.), Lietuvos mokslo tarybos daktaro mokslo laipsnio nostrifikavimo pažymėjimas – 1 kopija iš 1 lapo; kandidato diplomas: mokslų kandidato diplomas, 1950 m., Maskva – 2 kopijos rusų kalba po 1 lapą, diplomas – 2 kopijos lotynų kalba po 1 lapą).
5.    Licencija užsiimti privačia gydytojo chirurgo praktika 1995 m. rugsėjo mėn. 9 d. (1 originalas iš 1 lapo, 2 kopijos po 1 lapą).
6.    Racionalizatorius, pasirašo 1973 m. balandžio mėn. 23 d. (1 originalus pažymėjimas iš 1 lapo).
7.    Personalinis vardas, pasirašo Kotliarevskis, 1951 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
8.    Nusipelniusio gydytojo vardas (sveikinimai gavus „Nusipelniusiojo gydytojo vardą“: 4 originalios telegramos – 1 lietuvių kalba, 3 rusų kalba, telegrama-atvirukas – 1 originalas rusų kalba; Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo suteiktas Lietuvos TSR Nusipelniusio gydytojo garbės vardo pažymėjimo kopija, pasirašo Naujalis ir Kučinskas, 1958 m. balandžio mėn. 28 d. lietuvių kalba 1 lapas; Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo suteiktas Lietuvos TSR Nusipelniusio gydytojo garbės vardo pažymėjimo išrašas, pasirašo Naujalis, 1958 m. balandžio mėn. 28 d., 1 kopija rusų kalba 1 lapas).
9.    Sveikinimai kvalifikacijos pakėlimo proga, pasirašo S. Melnikas, 1968 m. spalio mėn. 18 d. (rusų kalba 1 lapas).
10.    VDU diplomas (Medicinos gydytojo laipsnio nuorašo nuorašas, 1947 m. rugpjūčio mėn. 27 d. – 1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo, nuorašo nuorašas, 1947 m. rugpjūčio mėn. 27 d. – 1 kopija lietuvių kalba 1 lapas, prašymas  išduoti  diplomo dublikatą iš Kauno Valstybinio Medicinos Instituto, 1957 m. kovo mėn. 20 d. – 1 originalas lietuvių kalba, 1 lapas, kopija kopijos, kad B. Efrosas baigė VDU, Medicinos gydytojo laipsnio nuorašo nuorašas, 1957 m. liepos mėn. 11 d., Kaunas – 2 kopijos rusų kalba po 1 lapą, oficialus nurodymas, kur kreiptis išsiimti diplomo dublikatą, pasirašo Zaikauskas, 1957 m. gegužės mėn. 10 d. – 1 originalas lietuvių kalba, 1 lapas).
11.    Karinis laipsnis, pasirašo V. Ragauskas, 1960 m. lapkričio mėn. 16 d. (2 dokumentai rusų kalba – 1 originalas iš 1 lapo, 1 kopija iš 1 lapo).
12.    Nusipelniusio gydytojo pažymėjimas, pasirašo Naujalis, 1958 m. balandžio mėn. 28 m. (3 kopijos).
13.    Tobulinimosi kursai, pasirašo prof. G. Uždavinys ir doc. V. Vencevičius, 2000m. lapkričio mėn. 8 d. (VI Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimo pažymėjimas B. Efrosui“ originalas lietuvių kalba iš vieno lapo).
14.    Atestacija (nuorašas tvirtinantis atestuotą  gydytojo kvalifikaciją, pasirašo J. Platūkis ir A. Volčeskas, 1983 m. gruodžio mėn. 26 d. – 2 originalai ir 2 kopijos kopijos nuorašų lietuvių kalba po 1 lapą; prašymas pratestuoti chirurgo aukščiausiajai kvalifikacinei kategorijai patvirtinti, pasirašo B. Efrosas – 1 kopija lietuvių kalba iš 2 lapų, atestacijos lapas – 1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo, atestacijos lapas – 1 kopija rusų kalba iš 2 lapų, pažymėjimas, 1969 m., 1963 m. vasario mėn. 19 d. – 4 kopijos rusų kalba po1 lapą, kategorijos išdavimo pažyma, pasirašo N. Kurilovas, 1968 m. spalio mėn. 18 d. – 1 kopija rusų kalba 1 lapo).

15.    Archyvinis nuorašas iš Centrinio Valstybinio Archyvo Filialo B. Efrosui, kad įgijo medicinos gydytojo laipsnį, pasirašo Zibleris, Borodkaitė, 1957 m. kovo mėn. 24 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo). Nuorašo nuorašas iš Vytauto Didžiojo universiteto, pažyminti, kad B. Efrosas įgijo medicinos gydytojo laipsnį, 1947 m. rugpjūčio mėn. 27 d., 1951 m. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo, 3 kopijos rusų kalba).
Dėžutėje:
B. Efroso Medicinos mokslų kandidato diplomas (Диплом кандидата наук), 1949 m. birželio mėn. 4 d., Maskva 1950 m. kovo mėn. 18 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Medicinos mokslų daktaro diplomas, 1994 m. balandžio mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso Atestacijos pažymėjimas, 1969 m. kovo mėn. (1 originalas rusų klaba).
B. Efroso Nusipelniusio gydytojo vardo pažymėjimas, 1958 m. balandžio mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B. Efroso Vyriausiojo chirurgo pažymėjimas, išduotas 1957 m. kovo mėn. 18 d., galiojo iki 1958 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Vyriausiojo chirurgo pažymėjimas, išduotas 1958 m. gruodžio mėn. 30 d., galiojo iki 1961 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Vyriausiojo chirurgo pažymėjimas, išduotas 1972 m. rugpjūčio mėn. 22 d., galiojo iki 974 m. gruodžio mėn. 31 d. 91 originalas rusų kalba).
Pažymėjimas, kad B. Efrosas pripažintas pirmos kategorijos specialistu chirurgu, 1952 m. gegužės mėn. 14 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalba).