Skaitytojams

Registracija :

 * Registruotais bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, įstaigos, organizacijos, užsienio piliečiai.

 * Registruojantis pateikiamas asmens tapatybės dokumentas, vaikai pateikia gimimo liudijimą, moksleiviai ir studentai – pažymėjimą, vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai – laisvos formos mokslo įstaigos prašymą.

 * Registruojantis užpildomas darbuotojo pateiktas nustatytos formos dokumentas.

Nuo 2022 01 01 registruotis ir užsisąkyti leidinius galite per portalą ibiblioteka.lt


Skaitytojo pažymėjimas :

 * Skaitytojo pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį.

 * Praradus pažymėjimą, įsigyjamas naujas.

 * Pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus.

 * Skaitytojo pažymėjimą įsigyti / pasikeisti / persiregistruoti galima ne tik bibliotekoje, bet ir elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt.
 * LIBIS pažymėjimo naudojimo taisyklės (atsisiųsti PDF »)

 * Naudojimosi biblioteka taisyklės (atsisiųsti PDF »)

 * Naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės (atsisiųsti PDF »)

 * Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF)


Mokamos paslaugos.