Veiklos planai

Metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu  Nr.1435.


2018 metų veiklos planas

2019 metų veiklos planas