Veiklos planai

Metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu  Nr.1435.
 

2024 metų veiklos planas

2023 metų veiklos planas

2022 metų veiklos planas

2021 metų veiklos planas

2019 metų veiklos planas
2018 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas