Bibliotekos organizacijos

Prie bibliotekos veikia penkios nevyriausybinės organizacijos: draugija  „Saulutė", kuri leidžia kultūros savaitraštį „Žemaičių saulutė", S. Daukanto bibliofilų klubas, literatų klubas „Vingiorykštė", keliautojų klubas „Terra incognita" , fotoklubas "Žybt", Plungės kraštotyrininkų klubas ,,Pilaitė", bibliotekos bičiulių klubas ,,Riešutmedis". .

Savaitraštis "Žemaičių saulutė"

Literatų klubas "Vingiorykštė"

S.Daukanto bibliofilų klubas

Fotoklubas "Žybt"