5. Darbo dokumentai, pažymos

     F. 2. B. 5.
1.    Darbo knygelė (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
2.    Darbo dokumentai (ranka rašytas tekstas – rusų kalba iš 1 lapo, ranka rašytas tekstas – lietuvių kalba iš 2 lapų).
3.    Darbo sutartis (Baltic-American Medical & Surgical Clinic – 1 originalus lankstinukas anglų kalba, darbo sutartis – 1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo, darbo sutartis – 1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo, tekstas rusų kalba – 1 kopija).
4.    Balchašas, dokumentai: 1945 m. liepos mėn. 29 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); 1945 m. pasirašo Šumauskas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); 1945 m. gegužės mėn. 26 d., pasirašo Zilovas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); 1945 m. birželio mėn. 8 d., pasirašo Rachimbekovas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); pranešimas atlaisvinti darbo vietą, 1941 m. liepos mėn. 9 d. Balchašas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); išrašas iš įsako, pasirašo Pospelovas, 1944 m. rugpjūčio mėn. 16 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); išrašas, 1941 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); neįvardintas dokumentas, 1942 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); neįvardintas dokumentas, 1944 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo); skundas dėl netvarkos Balchašo ligoninėje, pasirašo Miroz (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo);
5.    Pažymos apie nelaimėtus konkursus.
6.    Įvairūs atskiri dokumentai:
•    Oficialus Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės vokas su adresu  (adresuota gerb. dr. V. Žygeliui ir dr. E. Efrosui).
•    Pažyma, žyminti, kad B. Efrosas dirbo Marijampolės ligoninėje, pasirašo vyr. gydytojas Giraitis, 1964 m. spalio mėn. 8 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Knygos medžiaga, leidykla „Mintis“, Vilnius 1975 m. (knygos medžiaga iš „VU širdies-kraujagyslių chirurgijos laboratorija ir klinika“ – 2 kopijos iš lietuvių-rusų kalbomis po 1 lapą).
•    Respublikinė medicinos socialinės ekspertizės komisijos išvados už 1985 – 1987 m.  (1 kopija lietuvių kalba iš 1 viršelio ir 1 lapo teksto).
•    Prašymas gauti medicininę įrangą, pasirašo E. V. Litvinova, 1966 m. liepos mėn. 7 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo ir papildomas lapelis su tekstu rusų kalba).
•    B. Efroso pareiškimas Lietuvos Komunistų partijos centro komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjui dėl chirurgo vardo reabilitacijos, 1983 m. lapkričio mėn. (1 originalas lietuvių kalba iš 3 lapų).
•    Pranešimas apie gautą laišką, 1983 m. lapkričio mėn. 3 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Padėka B. Efrosui laišku, 1983 m. spalio mėn. 27 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Vokas, 1983 m. lapkričio mėn. 3 d. (1originalus vokas su užrašu lietuvių kalba).
•    Kvitas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Pašto siuntos įteikimo pranešimas su priklijuota pažyma – neįteikta, 1983 m. spalio mėn. 13 d. (1 originalas rusų kalba iš 2 lapo).
•    1 originalus tekstas 1983 m. spalio mėn. 9 d. rusų kalba iš 1 lapo.
•    Pažyma dėl pensijos, 1995 m. rugsėjo mėn. 28 d., V. –K. Židonienė (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Pareiškimas, pasirašo B. Efrosas (1 kopija rusų kalba iš 2 lapų).
•    Pažyma valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Pažyma valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti (2 skirtingos kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
•    Pažyma apie pajamas pensijai skirti (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Pažyma dėl dirbamų antraeilių gydytojo chirurgo pareigų, pasirašo M. Gutmanas, 1995 m. rugsėjo mėn. 26 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Pareiškimas, pasirašo B. Efrosas, 1969 m. gruodžio mėn. 3 d., 15 d. (2 kopijos rusų kalba – viena kopija iš 2 lapų, kita kopija iš 3 lapų).
•    Pažyma dirbus Marijampolės ligoninėje chirurgo pareigose, pasirašo vyr. gydytojas Giraitis, 1964 m. spalio mėn. 8 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Įsakas, 1953 m. Vilnius, pasirašo Kuznecovas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Įsakas, pasirašo N. Krasnobajevas, 1953 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Įsakas, 1945 m. rugsėjo mėn. 20 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Išrašas iš įsakymo, pasirašo N. Krasnobajevas, 1952 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Prašymas, pasirašo Leontjevas, Rabuchinas, Aleksašina, 1954 m. balandžio mėn. 27 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Prašymas, pasirašo K. Bukelis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 26 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Patentas užsiimti individualia darbine veikla, 1987 m. balandžio mėn. 7 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Prašymas, pasirašo E. N. Mešalkinas, 1957 m. lapkričio mėn. 4 d., Maskva  (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Prašymas, 1941 m. balandžio mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Pažymėjimas dirbus Marijampolės ligoninėje chirurgo pareigose, pasirašo vyr. gydytojas Giraitis, 1964 m. spalio mėn. 8 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Prašymo kopija, 1941 m. balandžio mėn. 30 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
•    Archyvinis pažymėjimas „Kur anksčiau dirbo“, pasirašo V. Daunienė ir F. Raišys, 1964 m. rugsėjo mėn. 22 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Pažymėjimas dirbus Marijampolės ligoninėje chirurgo pareigose, 1964 m. spalio mėn. 8 d.  (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Vilniaus Chirurgų Draugijos posėdžio dienotvarkė, 1974 m. lapkričio mėn. 14 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Komandiruotės lapelis, 1941 m. birželio mėn. 21 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Kvietimas dalyvauti Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų draugijos I-me suvažiavime. Pasirašo prof. V. Sirvydis 1991 m. spalio mėn. 21 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Projekto „Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų draugijos I-sis suvažiavimas (konferencija)“ aprašymas-dienotvarkė, 1991 m. gruodžio mėn. 6 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 2 lapų).
•    Актив медицинских работников Литовской жел. дороги 19-21 декабря 1956 г. программа : - Vilnius, 1956. – 7 p. Kvietimas-programa B. Efrosui dalyvauti ir skaityti pranešimą „Хирургическое лечение туберкулеза“ (1 originalas rusų kalba iš 7 lapų).
•    Išrašas, 1951 m. gegužės mėn. 8d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Racionalizacijos pasiūlymas, pasirašo Balickis, 1973 m. balandžio mėn. 23 d.
•    Dokumentas rusų kalba, pasirašo E. Petrulienė, 1978 m. rugsėjo mėn. 13 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
•    Pažyma B. Efroso tėvui I. B. Efrosui, kad gali keltis su 5 asmenų šeima gyventi į Arzamasko rajoną, 1941 m. rugpjūčio mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba).
•    Išrašas iš įsakymo nedelsiant perkelti B. Efrosą į Kazachstano SSR, pasirašo G. Miterevas, 1945 m. balandžio mėn. 7 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Lietuvos mokslo tarybos pranešimas, 1993 m. gegužės mėn. 18 d., 43 psl. (1 kopija lietuvių kalba)
•    Oficialus raštas V. I. Balickiui dėl siunčiamo eksponato į Vilniaus ligoninę, pasirašo J. Petrulienė, 1978 m. rugsėjo mėn. 19 d. (1 originalas rusų kalba 1 lapas).
•    B. Efroso profsąjungos nario kortelė, užpildymo data 1960 m. (1 originalas rusų kalba 1 lapas).
•    B. Efroso profsąjungos apmokėjimo kortelė, 1974 – 1978 m, 1979 – 1983 m. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
•    B. Efroso komandiruotės lapelis, 1941 m. birželio mėn. 21d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Pažymėjimas, kad B. Efrosas dirbo Marijampolės ligoninėje chirurgo pareigose nuo 1940 m. rugpjūčio mėn. 1 d. iki 1941 m. birželio mėn. 22 d., pasirašo vyr. gydytojas Giraitis, 1964 m. spalio mėn. 8 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo ir 1 kopijos kopija).
•    Sertifikatas iš VI Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimo. Pasirašo prof. G. Uždavinys ir doc. V. Vencevičius, 2000 m. lapkričio mėn. 8 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    B. Efroso Darbo knygelė, 1945 m. rugpjūčio mėn. darbo įrašai  nuo 1939 m. iki 1991 m. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
•    B. Efroso Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, išdavimo data 1993 m. spalio mėn. 1 d. (1 originalas lietuvių kalba).