6. Personalinė pensija

     F. 2. B. 6.
1.    Komisijai pristatomų dokumentų sąrašas. 1969 m. (1 originalas lietuvių kalba iš 3 lapų).
2.    B. Efroso prašymas skirti jam personalinę pensiją, 1969 m.
3.    Dokumentai skirti personalinei premijai gauti, 1969 m.
3.1.    Atsiliepimas kolegų apie B. Efrosą. (G. Žemaitis, P. Norkūnas, K. Katilius)
3.2.    Išrašai apie darbo stažą (3).
3.3.    Pažymos apie priedus prie atlyginimo (4).  
4.    Dokumentai, skirti pensijos padidinimui 1986 m.
4.1.    Medicininė pažyma (2 egz.).
4.2.    Pažymos.
4.3.    Personalinių pensijų sk. sprendimas padidinti dr. Efrosui personalinę pensiją.
5.    Dokumentai LR pirmojo laipsnio valstybinei pensijai, 1994.
5.1.    Dr. B. Efrosui paskirta LR pirmojo laipsnio valstybinė pensija.
5.2.    Dokumentai, skirti   Dr. B. Efrosui paskirta LR pirmojo laipsnio valstybinei pensijai gauti 1994.
5.3.    Dr. B. Efroso prašymai kolegų tarpininkauti , skiriant LR pirmojo laipsnio valstybinę pensiją.
5.4.    Komisijai pristatomų dokumentų sąrašas, 1994 m.
5.5.    B. Efroso prašymas skirti LR pirmojo laipsnio valstybinę pensiją.
5.6.    Dr. B. Efrosui paskirta Respublikinės reikšmės personalinė pensija, 1994 m.
6.    Dėžutėje:
7.    B. Efroso Respublikinės reikšmės personalinio pensininko pažymėjimas, 1985 m. rugsėjo mėn. 25 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
8.    B. Efroso personalinio pensininko knygutė, 1985 m. lapkričio mėn. 19 d.(1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
9.    B. Efroso personalinio pensininko pensijos knygutė, knygelės išrašymo data 1994 m. liepos mėn. 4 d. (1 originalas lietuvių kalba).

Pensijos skyrimo pažymos:
Pensijos skyrimo pažyma B. Efrosui, 1986 m. spalio mėn. 31 d., pasirašo T. Mučinis (1  originalas lietuvių kalba iš 1 lapą).
Pensijos skyrimo pažyma B. Efrosui, 1986 m. spalio mėn. 31 d., pasirašo T. Mučinis (3 kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
Išrašas iš bendrojo šalies posėdžio protokolo (Выписка из протокола общего партсобрания), pasirašo T. Tkač (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Užtarimas B. Efrosui dėl personalinės pensijos, pasirašo T. Tkačas (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Oficialus laiduojamasis laiškas Respublikos pensijų skyrimo komisijai dėl personalinės pensijos skyrimo B. Efrosui, pasirašo M. Čobotas, 1994 m. gegužės mėn. 12 d. (3 kopijos lietuvių kalba po 2 lapus).
Oficialus laiduojamasis laiškas Respublikos pensijų skyrimo komisijai dėl personalinės pensijos skyrimo B. Efrosui, pasirašo J. Brėdikis. 1994 m. gegužės mėn. 10 d. (2 kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
Oficialus pranešimas iš Valstybinio medicinos instituto, apie gautus B. Efroso dokumentus instituto konkursui, pasirašo T. Meteleva, 1963 m. vasario mėn. 28 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui, kad Medicinos institutas jo kandidatūros neatrinko, pasirašo I. G. Košinas, 1963 m. kovo mėn. 23 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie grąžinamus dokumentus ir nepraeitą konkursą, pasirašo M. Ch. Kiurus, 1963 m. vasario mėn. 26 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie grąžinamus dokumentus ir nepraeitą konkursą, pasirašo N. Tolstichas, 1963 m. gegužės mėn. 7 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie grąžinamus dokumentus ir nepraeitą konkursą, pasirašo T. A. Antonovskija (1originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie nepraeitą konkursą, pasirašo N. A. Fedorovas, 1969 m. kovo mėn. 20 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui, kad išrinktas kitas kandidatas, pasirašo F. Kolomicevas, 1963 m. liepos mėn. 13 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie grąžinamus dokumentus ir nepraeitą konkursą, pasirašo R. A. Sokolova, 1963 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie grąžinamus dokumentus, pasirašo O. P. Krilova, 1963 m. kovo mėn. 9 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie nelaimėtą konkursą, pasirašo I. Drževeckaja (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pranešimas B. Efrosui apie nelaimėtą konkursą, pasirašo Maksudovas, 1963 m. balandžio mėn. 27 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Išrašas B. Efrosui apie darbo stažą, 1951 m. gegužės mėn. 8 d. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
Išrašas B. Efrosui apie nustatytą stažą, pasirašo Stepanova, 1952 m. balandžio mėn. 17 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Pažyma B. Efrosui apie išmokamą pensiją, pasirašo Semaška ir Degesena, 1963 m. vasario mėn. 23 d. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
Pažyma B. Efrosui apie išmoką už darbo stažą, 1963 m. gegužės mėn. 16 d., kopija (2 ii
Pranešimas apie B. Efrosui išmokamą 20 % atlyginimo priedą, pasirašo Beščevas, Basiljeva, 1957 m. sausio mėn. 10 d. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
B. Efroso medicininė pažyma, pasirašo gydytojas M. S. Storpirštis, 1986 m. spalio mėn. 7 d. ir 1988 m. spalio mėn. 22 d. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
Atsakymas į B. Efroso prašymą (1995 m. rugsėjo mėn. 11 d.) iš Specialiosios paskirties akcinės bendrovės Lietuvos Geležinkelių, pasirašo O. Samušienė, 1995 m. rugsėjo mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
Pažymos apie B. Efroso draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti, 1995 m. rugsėjo mėn. 18 d., 1995 m. rugsėjo mėn. 13 d. (3 kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
Pažyma, kad B. Efrosas nuo 1983 m. vasario mėn. 14 d. iki 1986 m. liepos mėn. 1 d. dirbo Naujamiesčio (7-oje) poliklinikoje, pasirašo Z. Ramanauskienė, 1995 m. rugsėjo mėn. 27 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
Oficialus laiduojamasis laiškas dėl personalinės pensijos skyrimo B. Efrosui, pasirašo A. Pronckus, 1994 m. balandžio mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo, 1 kopija).
Personalinių pensijų skyriaus sprendimas padidinti B. Efrosui respublikinės reikšmės personalinę pensiją, pasirašo A. Balčiūnienė, 1986 m. gruodžio mėn. 8 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo ir 1 kopija).
Nuorašas iš Socialinio aprūpinimo ministerijos dėl senatvės pensijos mokėjimo nutraukimo, pasirašo A. Balčiūnienė ir J. Miklaševičius, 1977 m. gruodžio mėn. 23 d., 1976 m. rugsėjo mėn. 16 d.(2 originalai lietuvių kalba po 1 lapą).
Pažyma B. Efrosui apie išduodamą pensiją, 1991 m. sausio mėn. 11 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas skirti B. Efrosui personalinę pensiją, pasirašo V. Kleiza, I. Pūslienė (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
B. Efroso prašymas Lietuvos Respublikos personalinių pensijų skyrimo komisijai paskirti personalinę pensiją, 1994 m. gegužės mėn. 4 d. (2 kopijos lietuvių kalba iš 4 ir 2 lapų).
Informavimas apie paskirtą pirmojo laipsnio valstybinę pensiją B. Efrosui, pasirašo A. Miškinienė, 1995 m. kovo mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo, 1 kopija).
Dokumentų sąrašas, pridedamas prie tarnybinės charakteristikos ir autobiografijos, juodraščiai (6 lapai tusų kalba).
B. Efroso pareiškimas personalinei pensijai, 1969 m. (2 kopijos rusų kalba po 1 lapą).
Išrašas iš protokolo dėl personalinės pensijos, pasirašo T. Tkačas (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumento dalis dėl B. Efroso personalinės pensijos skyrimo S. F. Melnikui (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Privalomų dokumentų sąrašas, juodraščiai (1 kopija rusų kalba iš 3 lapų).
Užtarimas dėl personalinės pensijos B. Efrosui, pasirašo T. Tkačas (3 kopijos rusų kalba po 1 lapą).
Nuorašas iš Socialinio aprūpinimo ministerijos dėl antraeilių pareigų užmokesčio ir pensijos mokėjimo, pasirašo A. Balčiūnienė, 1978 m. kovo mėn. 30 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
Pažyma apie B. Efroso draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti, 1995 m. rugsėjo mėn. 19 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
Oficialus laiduojamasis laiškas dėl personalinės pensijos skyrimo B. Efrosui, pasirašo prof. Vytautas Sirvydis, 1994 m. balandžio mėn. 29 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
Oficialus laiduojamasis laiškas dėl personalinės pensijos skyrimo B. Efrosui, pasirašo Algimantas Marcinkevičius. 1994 m. balandžio mėn. 29 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
Pažyma B. Efrosui apie pajamas pensijai skirti (1 kopija lietuvių kalba).
Pažyma, kad  B. Efrosas dirbo medicinos centre „Ezra“  laikotarpiu 1994 m. balandžio mėn. 3 d. – 1995 m. rugsėjo mėn. 10 d., pasirašo M. Zakas (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
Oficialus laiškas  profesoriui P. Satteriui nuo prof. Vytauto Sirvydžio, 1994 m. gruodžio mėn. 11 d. (1 kopija vokiečių kalba iš 1 lapo).

Nesugrupuoti dokumentai:
Juodraščiai (24 lapai).
Komisijai pristatomų dokumentų sąrašas, juodraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 5 lapų).
B. Efroso prašymas Lietuvos Respublikos Personaliniam pensijų skyrimo komisijai paskirti personalinę pensiją, juodraštis, 1944 m. Vilnius (1 originalas iš 3 lapų).
B. Efroso oficialus prašymas prof. A. Marcinkevičiui tarpininkauti, kad teigiamai būtų išspręstas personalinės pensijos paskyrimo klausimas, juodraštis, 1994 m., Vilnius (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
B. Efroso oficialus prašymas prof. V. Sirvydžiui tarpininkauti, kad teigiamai būtų išspręstas personalinės pensijos paskyrimo klausimas, juodraštis, 1994 m., Vilnius (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
B. Efroso oficialus prašymas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministrui M. Bredikui tarpininkauti, kad teigiamai būtų išspręstas personalinės pensijos paskyrimo klausimas, juodraštis, 1994 m., Vilnius (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
Ligos istorija, 1958 m. vasario mėn. 17 d., kopija, patikrinimo data 1958 m. balandžio mėn. 28 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
Ligos istorija, 1959 m. vasario mėn. 6 d., kopija, (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso prašymas Šleževičiui tarpininkauti, kad teigiamai būtų išspręstas personalinės pensijos paskyrimo klausimas, juodraštis, 1994 m., Vilnius (1 originalas lietuvių kalba iš 6 lapų).
B. Efroso oficialus prašymas Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministrui M. Bredikui tarpininkauti, kad teigiamai būtų išspręstas personalinės pensijos paskyrimo klausimas, juodraštis, 1994 m., Vilnius (1 originalas lietuvių kalba iš 9 lapų).
B. Efroso autobiografija, juodraštis (1 originalas iš 5 lapų).
Pažyma 3-čiai Pensijų ir pašalpų skyriui, kad B. Efrosas dirbo radijo matavimų prietaisų gamykloje, pasirašo I. Uosytė, A. Menkininkienė (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).


10.    J. Brėdikio raštas Lietuvos Respublikos personalinių pensijų skyrimo komisijai. Personalinės pensijos skyrimas, juodraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 6 lapų).