7. Pirmoji širdies operacija Lietuvoje

     F. 2. B. 7.
1.    Oficialūs sveikinimai atlikus pirmąją širdies operaciją Lietuvoje 1958 m. Telegrama B. Efrosui, pasirašo Žemaitis, Kadziulis (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
2.    B. Efroso prisiminimai apie pirmąją širdies operaciją 1958 m., 1985 m. spalio mėn. 10 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 3 lapų, 1 originalas rusų kalba iš 3 lapų).
3.    B. Efroso pranešimas „Kaip mes pasiryžome – pirmoji mitralinė komisurotomija Lietuvoje ir širdies chirurgija Vilniaus geležinkelininkų ligoninėje“ (1 rankraštinis originalas (5 lapai) ir 3 mašinraščiai lietuvių kalba po 3 lapus). 1 – 4 lapų, 1 – 3 lapų, 1- 5 lapų). B. Efrosas apie pirmąją širdies operaciją 1991 m. lapkričio mėn.
4.    Kardiochirurgijos plėtros istorija Vilniaus Geležinkelininkų ligoninėje „История развития кардиохирургии Железнодорожной больнице ст. Вилнюс Литовской ССР“, pasirašo B. Efrosas, V. Žigelis (1 originalas rusų kalba iš 3 lapų, 2 juodraščiai rusų kalba po 3 lapus).
5.    Medicininės bylos viršelis (1 originalas lietuvių kalba).
6.    Pirmosios planinės širdies operacijos ligonio istorija.
7.    Juodraščiai (rusų klaba 14 lapų).