12. Laiškai

     F. 2. B. 12.
1.    Oficialūs B. Efroso rašyti laiškai:
B. Efroso laiškas B. Aleksandrovičiui, 1957 m. (1 originalas rusų kalba iš 2 lapų) ir kvitas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1957 m. birželio mėn. 2 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo). Prie laiško pridėtas pašto kvitas.
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1957 m. sausio mėn. 21 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1955 m. birželio mėn. 12 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui, 1955 m. sausio mėn. 14 d. (1 kopija rusų kalba iš 2 lapų).
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1955 m. balandžio mėn. 2 d.(1 kopija rusų kalba iš 2 lapų).
B. Efroso laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1953 m. spalio mėn. 26 d. (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).

2.    Oficialūs B. Efrosui rašyti laiškai:
Laiškas iš prof. B. A. Petrov, 1957 m. kovo mėn. 18 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo). Prie laiško pridėtas pašto kvitas.
Vokas adresuotas B. I. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
B. V. Petrovskio laiškas B. Efrosui, 1955 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. V. Petrovskio laiškas B. Efrosui, 1954 m. lapkričio mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
G. N. Lukjanovo laiškas redaktoriui, 1954 m. spalio mėn. 13 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Laiškas nuo redakcijos vadovo, 1953 m. gruodžio mėn. 10 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
S. I. Babičevo laiškas B. Efrosui, 1953 m. rugsėjo mėn. 23 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Išvada apie B. Efroso straipsnį (1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
J. Arenko laiškas žurnalo „Chirurgija“ redaktoriui B. V. Petrovskiui, 1953 m. birželio mėn. 2 d.

Asmeniniai laiškai:
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalus vokas rusų klaba ir 2 originalūs laiško tekstai rusų kalba).
•    Laiškas-padėka iš A. Marcinkevičiaus, 2001 m. gegužės mėn. 3 d. (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalus vokas rusų klaba ir 1 originalus atvirukas rusų kalba).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalus vokas rusų klaba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Išrašas iš įsako, pasirašo Michailčenko (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1949 m. gegužės mėn. 26 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1956 m. gruodžio mėn. 28 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1947 m. balandžio mėn. (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1958 m. kovo mėn. 20 d. (1 originalus vokas lietuvių kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Vokas adresuotas B. Efrosui į Geležinkelio ligoninę (1 originalas lietuvių kalba).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas B. Efrosui, 1944 m. gruodžio mėn. 2 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui nuo gyd. Alf. Benešnino, 1978 m. (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1962 m. (1 originalas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas B. Efrosui, 1958 m. balandžio mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1958 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Linkėjimai B. Efrosui (1 originalas rusų ir lietuvių kalbomis iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui, 1958 m. birželio mėn. 12 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 8 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1952 m. liepos mėn. 2 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1957 m. gegužės mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Vokas adresuotas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1945 m. gruodžio mėn. 7 d. (1 originalas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1957 m. birželio mėn. 3 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1958 m.(1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1957 m. rugpjūčio mėn. 7 d. (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Atvirlaiškis B. Efrosui, 1955 m. birželio mėn. 16 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1946 m. gegužės mėn. 2 d. (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, birželio mėn. 4 d. (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 3 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1942 m. birželio mėn. 13 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1964 m. lapkričio mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiško dalis, skirta  B. Efrosui (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1945 m. gruodžio mėn. 12 d. (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 2 lapų).
•    Laiškas  B. Efrosui, pasirašo V. R. Braicevas (1 originalus vokas rusų kalba ir 1 originalus tekstas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Laiškas  B. Efrosui, 1958 m. kovo mėn. 16 d. ir 1958 m. birželio mėn. 26 d. (1 originalus vokas rusų kalba ir 2 originalūs laiškai rusų kalba po 1 lapą).
•    Atvirlaiškis B. Efrosui, 1943 m. gegužės mėn. 30 d. (1 originalas).
•    Kvietimas dalyvauti I-ame Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų suvažiavime B. Efrosui, pasirašo organizacinis komitetas (1992 m.).
•    Oficialus kvietimas ir programa B. Efrosui dalyvauti Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikos trisdešimtmečio minėjime (1 originalas lietuvių kalba iš 2 lapų ir 1 voko).
•    Oficialus prašymo laiškas vokiečių prof. P. Satteriui operuoti B. Efrosą, pasirašo prof. Vytautas Sirvydis, 1994 m. gruodžio mėn. 11 d. (1 kopija iš 1 lapo).
•    Laiškas, 1947 m. rugpjūčio mėn. 27 d. (1 originalas rusų kalba 1 lapas).
•    Laiškas, 1948 m. gegužės mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba 1 lapas).
•    Rankraštinė kopija, pasirašo V. Zacharinas, 1948 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).


Kiti laiškai:

1.    Prof. Sirvydžio laiškas į Vokietiją daktarui P. Satter prašant padėti prof. B. Efrosui jo ligos atveju.