13. Sveikinimai - šventiniai atvirukai, telegramos, darbiniai sveikinimai

F. 2. B. 13.
1.    Sveikinimai su Naujaisiais metais:

Atvirukas-telegrama B. Efrosui, sveikina Lenia, Toma, Danik (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, sveikina su ateinančiais 1968 metais (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas, sveikina su Naujais 1969 metais, 1968 m. gruodžio mėn. 30 d. (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1968 m. gruodžio mėn. 25 d. (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, sveikina pacientė Gudelytė, 1967 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1964 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, sveikina K. K. Jankovskis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-kalendorius B. Efrosui (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas B. Efrosui, 1968 m. (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, 1967 m. gruodžio mėn. 29 d. (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1967 m. gruodžio mėn. 28 d. (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, sveikina su Naujaisiais 1968-siais metais, 1967 m. (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui sveikina su Naujaisiais 1967-iais metais (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui ir visam chirurginio skyriaus kolektyvui, sveikina Adomaitytė (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, pasirašo D. Šlapoberskis (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas B. Efrosui, (1 originalus vokas ir 1 originalus atvirukas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui ir visam chirurginio skyriaus kolektyvui, sveikina su Naujaisiais 1969-iais metais, pasirašo Urbonas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, 1966m. gruodžio mėn. 30 d., Kaunas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, sveikinimas su Naujaisiais 1967-iais metais (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas B. Efrosui, 1966 m. gruodžio mėn. 28 d. (1 originalus vokas ir 1 originalus atvirukas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Telegrama, pasirašo V. Aleksejeva (1originalas rusų kalba).
Atvirukas, 1963 m. gruodžio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas daktarui B. Efrosui (1originalus vokas ir 1 originalus atvirukas lietuvių kalba).
Atvirukas – telegrama B. Efrosui, sveikina Lenia, Toma, Danik, 1968 m. (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui su Naujaisiais 1968-iais metais (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas B. Efrosui su Naujaisiais 1969-iais metais (1 originalus vokas ir 1 originalus atvirukas rusų kalba).
Sveikinimas B. Efrosui Naujųjų 1981-ųjų metų proga, Vilnius (1 originalas lietuvių kalba).

2.    Sveikinimas Tarybinės armijos dienos proga: 1968 m. vasario mėn. 21 d. (1 originalus atvirukas rusų kalba).

3.    Sveikinimai Gegužės 1-osios dienos proga:
Atvirlaiškis B. Efrosui Gegužės 1-osios dienos proga (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui Gegužės 1-osios dienos proga (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui Gegužės 1-osios dienos proga (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui Gegužės 1-osios dienos proga, 1958 m. balandžio mėn. 28 d. (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas Gegužės 1-osios dienos proga, pasirašo Silva ir Aleksandras (1 originalus vokas ir 1 originalus atvirukas lietuvių ir rusų kalbomis).
Atvirukas Gegužės 1-osios dienos proga (1 originalas lietuvių kalba).

4.    Jubiliejiniai sveikinimai:
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Kemarskaja (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo senelis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Zaikinas (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Toma, Danik, Olia (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama, pasirašo Chirurginio kabineto kolektyvas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui jubiliejaus proga (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui jubiliejaus proga (1 originalas rusų kalba).

5.    Sveikinimai gimimo dienos proga:
Atvirukas B. Efrosui gimimo dienos proga, 1964 m. lapkričio mėn. 1 d., Vilnius (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui gimimo dienos proga, pasirašo pacientas Romas Alkavičius (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui gimimo dienos proga, pasirašo Chirurgijos kolektyvas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui gimimo dienos proga, pasirašo Kacioniai (1 originalas lietuvių kalba).
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Vaikų chirurgai (1 originalas lietuvių kalba).

6.    Kovo 8-oji: Sveikina ligoninės chirurginį skyrių Kovo 8-osios proga (1 originalus vokas ir originali atvirutė rusų kalba).

7.    Spalio revoliucijos šventė:
Atvirukas B. Efrosui, 1964 m. spalio mėn. 31 d. (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, pasirašo B. M (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1966 m. (1 originalas rusų kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, 1966 m. lapkričio mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimas B. Efrosui Didžiojo Spalio šventės proga, 1981 m. (1originalus vokas ir 1 originalus atvirukas lietuvių kalba).
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1958 m. balandžio mėn. 29 d. (1 originalas rusų kalba).

8.    Sveikinimai Pergalės dienos proga (gegužės 9d.):
Sveikinimas B. Efrosui, 1966 m. (1 originalus vokas ir 1 originalus atvirukas).
Telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).

9.    Sveikinimai Gyvybės gelbėjimo dienos proga:
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Zagorskis (1 originalas rusų kalba).

10.    Sveikinimai Medicinos darbuotojo dienos proga:
Atvirlaiškis B. Efrosui, 1968 m. (1 originalas rusų kalba).

11.    Sveikinimai 50-čio proga:
Atvirukas-telegrama dr. B. Efrosui, pasirašo Valetinas Larionovas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Vitkus (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama, pasirašo Kumanevas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo I. Gureckas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Grodzenskis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Matulioniai (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Gnidenokas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo A. V. Popovis (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui, pasirašo D. M. Petropavlovskaja (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Taraseiskis Dembovičius (1 originalas rusų kalba).
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Lenia (1 originalas rusų kalba).

12.    Atvirlaiškiai, sveikinimai 60-mečio proga:
Telegrama B. Efrosui, pasirašo Moleckas (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Vanda ir Leonas Kalveliai (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Gutmanas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Šneideris (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Dusia (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Aleksandras (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Nagornichų šeima (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Dora (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Cybulkis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, Klaipėda (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Karoliniškis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, Igoris ir Olga Kašnickiai (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Mandzilevskis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Galina Naumovna (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Matulionų šeima (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Leva ir Iza (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Volceskai (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Kibarskis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Ana Semenovna (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Goldbergas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Ju. Melnikovas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Leonidas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Marija ir Algirdas Galvydžiai (1 originalas lietuvių kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Trachtenbergių šeima (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo A. M. Zakarinas, F. Vorčečkas, E. B.Rabinovičius, Dobričskas (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Arkadijus ir Raulis (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Lina Švarc, Tamara Aleksandrovna ir Valia Aksenova (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo O. S. Negosenova (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo Šukovičius (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas B. Efrosui, pasirašo gyd. D. Triponienė (1 originalas rusų kalba).
Atvirukas-telegrama B. Efrosui, pasirašo Afina Ivanovna, Leonidas Klimentjevičius (1 originalas rusų kalba).
Sveikinimo laiškas B. Efrosui, pasirašo I.S. (1 originalas  rusų kalba).

13.    Darbiniai sveikinimai:
Sveikinimai jubiliejais proga. Sveikinimas B. Efrosui jubiliejaus proga, pasirašo prof. A. Marcinkevičius, 1998 m. kovo mėn. 12 d., Vilnius (1 kopija lietuvių kalba iš 1 lapo).
B. Efrosą sveikina Lietuvos komunistų partija Vilniaus miesto tarybų rajono komitetas su  sėkmingai atlikta antra širdies operacija, pasirašo I. Stasiukėnas, 1959 m. vasario mėn. 6 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).

14.    Fototelegrama: B. Efrosui adresu Vilnius, Sierakausko g. 14-3 (1 originalas rusų kalba, 1 vokas ir 1 telegrama).