14. Oficialūs sveikinimai švenčių ir jubiliejų proga. Garbės raštai.

F. 2. B. 14.
1.    Sveikinimai B. Efrosui 60-mečio proga (1974 m. lapkričio mėn. 1 d.):

Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui 50-mečio proga, pasirašo Žemaitis, Babininas (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo atvirukas B. Efrosui, pasirašo V. Čiosovas (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo V. I. Gomziakovas, P. D. Sverčkovas, D. J. Frolovas (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo S. I. Kubickaja (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo L. Nichamkinas, S. Lazauskas, J. Dulinas (1originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo N. Krasnobajevas, A. Sarapas (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo V. Balickis (1 originalas rusų kalba).
Oficialus sveikinimo raštas B. Efrosui, pasirašo Chirurginio kabineto kolektyvas iš 3-ios poliklinikos, Vilnius (1 originalas rusų kalba).


2.    Sveikinimai B. Efrosui 80-mečio proga:
Oficialus sveikinimo laiškas B. Efrosui, pasirašo prof. A. Marcinkevičius (1 originalas lietuvių kalba).14. Oficialūs sveikinimai švenčių ir jubiliejų proga. Garbės raštai.


3.    Garbės raštai:
Garbės raštas B. Efrosui, 1954 m. liepos mėn. 13 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Garbės raštas B. Efrosui už pasiektus laimėjimus, gerinant Vilniaus darbo žmonių buitinį-kultūrinį aptarnavimą ir dalyvavimą miesto sutvarkymo darbe, 1955 m. spalio mėn. 14 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Garbės raštas B. Efrosui už sąžiningą darbą sveikatos apsaugos srityje ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame kolektyvo gyvenime, 1968 m. birželio mėn. 14 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Garbės raštas B. Efrosui, 1964 m. spalio mėn. 31 d. (1 kopija rusų kalba).
Garbės raštas B. Efrosui už ilgametį nepriekaištingą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą,  ryšium su šešiasdešimtosiomis gimimo metinėmis, 1974 m. spalio mėn. 31 m. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Raštas B. Efrosui, pasirašo G. Miterevas, 1965 m. rugsėjo mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba).
Garbės raštas B. Efrosui už ilgametį ir nepriekaištingą darbą teikiant gyventojams medicinos pagalbą, 1958 m. vasario mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).

Garbės raštai (įdėkluose, spintoje):
Garbės raštas B. Efrosui už įžymius nuopelnus liaudies sveikatos apsaugos srityje ir naujų chirurginių gydymo metodų pritaikymą, suteiktas nusipelniusio gydytojo garbės vardas, 1958 m. balandžio mėn. 28 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Garbės raštas ir sveikinimas 60-to jubiliejaus proga B. Efrosui, 1974 m. spalio mėn. 22 d. (1 originalas latvi ir rusų kalbomis).
Garbės raštas B. Efrosui už nuopelnus liaudies sveikatos apsaugos srityje ir aktyvią visuomeninę veiklą ryšium su gimimo penkiasdešimtosiomis metinėmis, 1964 m. spalio mėn. 31 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
Garbės raštas B. Efrosui už ilgametį gerą darbą ir visuomeninę veiklą, septyniasdešimtųjų gimimo metinių proga, 1984 m. spalio mėn. 30 d. (1 originalas lietuvių kalba).