18. Medicininiai tyrimai (3)

     F. 2. B. 18.
1.    Kardiogramos (2 originalai).
2.    Negatyvai (3 originalai; skaidrių apie širdies operacijas dublikatai – 36 vnt.).
3.    Rentgeno nuotraukos (20 nuotraukų).