25. B. Efroso moksliniai darbai

     F. 2. B. 25.
Зфрос, Борис. Лечение трофических язв нижних конечностей пересадкой консервированного гомопластического сальника : [B. Efroso autoreferatas] // Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Vilnius. – 1949, 8 p. (3 originalai rusų kalba).
Respublikinės medicininės darbingumo ekspertizės komisijos chirurgo eksperto Efroso B. I. 1986 m. atestacijos byla : [spausdintų darbų ir pranešimų sąrašai, B. Efroso 1980 - 1982 m. darbo ataskaita-analizė, ligonių, sergančių piktybiniais navikais, kaulų, raumenų ir jungiamojo audinio  susirgimais, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige medicininės darbingumo ekspertizių analizės]. - 1983, 54 p. (1 originalas lietuvių kalba).
Respublik. Medicininės darbingumo ekspertizes komisijos chirurgo eksperto 1988 m. atestacijos byla B. Efroso : [B. Efroso charakteristika, spausdintų darbų ir pranešimų sąrašai, B. Efroso 1985 - 1987 m. darbo ataskaita-analizė, sergančių piktybiniais navikais, uropoetinės sistemos tbc medicininės darbingumo ekspertizių analizės 1986 m., kaulų lūžimų gydymo komplikacijos ir trūkumai 1987 m.]. - Vilnius, 1988. – 50 p.
Лечение трофических язв конечностей пересадкой трупного консервированного гомопластического сальника : [B. Efroso disertacija]. - Vilnius, 1949. – 388 p. (1 originalas rusų kalba (plius 20 puslapių priedų)).