1. Asmeniniai dokumentai

Plungė: iš dabartiesF. 2. B. 1.
1.    Gimimo liudijimas Efros Boris Izrailovič (2 kopijos).
2.    Paso išrašai (2 kopijos rusų kalba).
3.    Pažyma dėl asmeninės nuosavybės.
4.    Atleidimo nuo karinės prievolės liudijimas.
5.    Liaudies tarėjo išrinkimo pažymėjimas.
6.    Leidimas gydytis LTSR Sveikatos Apsaugos Ministerijos Ketvirtos valdybos respublikinėje ligoninėje.
7.    Buto nuomos mokėjimo įsakymas ir sąskaita.

        Dėžutėje:
B. Efroso karinis bilietas, SSSR ginkluotojų pajėgų atsargos karininkas (Военный билет. Офицера запаса вооруженных сил СССР), 1968 m. sausio mėn. 3 d. (1 originalas rusų kalba, 36 puslapiai).
B. Efroso Lietuvos komunistų partijos nario bilietas, bilietą išdavė Lietuvos KP Vilniaus miesto komitetas (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso Tarybų sąjungos komunistų partijos partinis bilietas, įstojimo į partiją data 1955 m. spalio mėn., išdavimo data 1987 m. vasario mėn. 23 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis, 12 lapų).
B. Efroso pensininko pažymėjimas, pažymėjimas išduotas 1992 m. gruodžio mėn. 30 d., pensija paskirta nuo 1986 m. lapkričio mėn. 19 d.
B. Efroso žvejo-mėgėjo bilietas, 1968 m. gegužės mėn. 14 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B. Efroso mokėjimo kvitas žvejo nario mokesčiui už 1968 m., 1968 m. gegužės mėn. 8 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B. Efroso Raudonojo kryžiaus bilietas, 1944 m. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Deputato bilietas, 1961 metų VII  šaukimas (1 originalas lietuvių ir rusų kalba).
B. Efroso Deputato bilietas, 1963 metų VIII šaukimas (1 originalas).
B. Efroso Deputato išrinkimo pažymėjimas, 1957 m. kovo mėn. 4 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B. Efroso Deputato išrinkimo pažymėjimas, 1959 m. kovo mėn. 16 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalba).
B. Efroso pensininko pažymėjimas, 1995 m. liepos mėn. 26 d. (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso vairuotojo pažymėjimas, 1995 m. balandžio mėn. 4 d. (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso Tarptautinės organizacijos pagalbos kovotojų revoliucijos bilietas (Международная организация помощи борцам революции), 1944 m. vasario mėn. 18 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Kolektyvinis gyvybės draudimas, 1941 m. balandžio mėn. 18 d., kolektyvo draudimo metai iki 1942 m. balandžio mėn. 18 d. (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso Profsąjungos nario bilietas (Geležinkelių transporto darbininkų profsąjunga), 1959 m. liepos mėn. 20 d. (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B. Efroso Medicinos darbuotojų profesinės sąjungos Kauno  skyriaus nario liudijimas, 1940 m. rugsėjo mėn. 6 d. (1 originalas lietuvių kalba).
B. Efroso Raudonojo Kryžiaus draugijos nario laikinas pažymėjimas, 1944 m. rugpjūčio mėn. 8 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Medicinos sanitarijos tarnybos darbuotojų profsąjungos nario bilietas, 1942 m. spalio mėn. 27 d. (1 originalas rusų kalba).
B. Efroso Osoaviaxim nario bilietas, 1943 m. kovo mėn. 5 d. Balchašas. (1 originalas rusų kalba).
B.  Efroso Lietuvos komunistų partijos mandatas Nr. 124, delegatas į XII-jį suvažiavimą (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Lietuvos komunistų partijos mandatas, delegatas į XIII-ją partinę konferenciją (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Lietuvos komunistų partijos mandatas Nr. 328, delegatas į XV-sios partinės konferencijos delegatas su sprendžiamojo balso teise (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Lietuvos komunistų partijos mandatas Nr. 24, delegatas į XVI-sios partinės konferencijos delegatas su sprendžiamojo balso teise (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Tarybų Sąjungos komunistų partijos mandatas Nr. 472, delegatas į XVIII-sios partinės konferencijos delegatas su sprendžiamojo balso teise (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Tarybų Sąjungos komunistų partijos mandatas Nr. 518, delegatas  į XXII-ją konferenciją (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).
B.  Efroso Tarybų Sąjungos komunistų partijos mandatas Nr. 574, delegatas  į XXIII-ją konferenciją (1 originalas lietuvių ir rusų kalbomis).