NIUJORKE SU DRAUGAIS 1964-1999 M.

-    J. Bagdono draugų nuotraukos, vizitinės kortelės;
-    Svečiuose pas dailininką J. Bagdoną Niujorke (nuotraukos, straipsniai);
-    J. Bagdonas pas draugus Niujorke (nuotraukos, straipsniai).

1.    J. Bagdono draugai Niujorke.
Banienė-Daukantienė A., Puidokienė I. Viešnagė pas dail. J. Bagdoną : [straipsnis] // Darbininkas. – 1996, bal. 12. [2 nuotr.].
2.    Banienė A., Daukantas, Puidokienė I. Viešnagė pas J. Bagdoną [straipsnis] // Darbininkas. – bal. 12. – P. 8
3.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
4.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
5.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
12.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
13.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
14.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].
15.    Niujorkas, J. Bagdonas savo namų studijoje. [Nuotr.].

16   . Niujorke, J. Bagdono paveikslai jo studijoje. [Nuotr.].
21.    J. Bagdonas Niujorke, skulptūrų parke. [Nuotr.].

Juozo Bagdono draugai Amerikoje.
22.    J. Bagdono ir jo draugų vizitinės kortelės.
23.    Vytautas Didžiulis su žmona ir J. Bagdonas. Nuotrauka atsiųsta iš Kolumbijos.
24.    Didžiulis su anūkais. Karolina (Carolina), 1990 m. [Nuotr.].
25.    Conflict Rages, but Capital Basks in Good Times : [straipsnis, kuriame rašoma apie J. Bagdono krikštasūnį buvusį Bogotos merą Antaną Mockų] // The New York Times. [Be leidimo duomenų].
26.    Nijole Savickas : [lankstinukas, kuriame Fernando Garavito rašo apie pristato dailininkę Nijole Sivickas, ispanų kalba] // 1980.
27.    Niujorkas, 1967 m. Iš k. į d. J. Bagdonas, jo žmona. Iš d. į k. Anelė Šimkienė. [Nuotr.].
28.    Algis Didžiulis, 1990 m. birželio 27d. [Nuotr.].
29.    Dailininko Petro Kalnėno žmonos Vasios rezidencijoje už Niujorko. [Nuotr.].
30.    Tyliai Kanadoje, 1961m. [Nuotr.].
31.     Tyliai Kanadoje, 1961m. [Nuotr.].
32.    Prof. Albinas Liaugminas, Floridoje. [Nuotr.].
33.    Niujorkas, Mildos ir Algio Sperauskų namuose. [Nuotr.].
34.    Niujorkas, prie Metropoliteno su prof. japonu, kuris moka lietuviškai ir yra išvertęs į japonų kalbą K. Donelaičio „Metus“. [Nuotr.].
35.    Pas dailininką A. Elskų. Stovi A. Elskus, jo žmona ir J. Bagdonas. [Nuotr.]
36.    Niujorkas, J. Bagdonas pas dailininką Albiną Elskų. [Nuotr.].
37.     Niujorkas, J. Bagdonas pas dailininką Albiną Elskų. [Nuotr.].
38.    Niujorkas, J. Bagdonas pas dailininką Albiną Elskų. [Nuotr.].
39.    Sirusų fermoje, Niudžersis, (New Jersy), 1978 m. [Nuotr.].
42.    J. Bagdonas su Jadvyga Laucevičiene. [Nuotr.].
43.    J. Bagdonas pas ponią Jadvygą Laucevičienę. [Nuotr.].
44.    Ona ir Juozas Žilioniai ir Juozas Bagdonas su žmona Klyvlende prie Žilionių namų. (Viktorija Bagdonienė jų dukters krikšto mama). [Nuotr.].
45.    Juozas Žilionis su J. Bagdonu Klyvlende prie Žilionių namų. [Nuotr.].
46.    Niujorkas, Juozas Žukas. [Nuotr.].
47.    Niujorkas, J. Bagdonas svečiuose pas Žukus. [Nuotr.].
48.    J. Bagdonas Klyvlende pas Žilionius. [Nuotr.].
49.    Niujorkas, Elenos ir Jono Žukų namuose. [Nuotr.].
50.    Niujorkas, Elenos ir Jono Žukų namuose. [Nuotr.].
51.    J. Bagdonas su vysk. Baltakiu. [Nuotr.].
52.    Niujorkas, J. Bagdonas Juozo ir Elenos Žukų namuose. [Nuotr.].
53.    J. Bagdonas Žukų namuose Niujorke. Šeimininkai stovi iš dešinės. (Žukas žymus vargonininkas) [Nuotr.].
54.    J. Bagdonas svečiuose pas Žukus. [Nuotr.].
55.    J. Bagdonas svečiuose pas Žukus. [Nuotr.].
56.    Niujorkas, J. Bagdonas su dailininku V. Žiliumi. [Nuotr.].
57.    Niujorkas, pas dailininką Vladą Žilių. Iš k. į d. Vida Turskytė, J. Bagdonas ir V. Žilius. [Nuotr.].
58.    Niujorkas, J. Bagdonas su dailininku V. Žiliumi. [Nuotr.].
59.    Niujorkas, pas J. Bagdoną bute dailininkas Žilius. [Nuotr.].
60.    Niujorkas, pas J. Bagdoną bute dailininkas Žilius. [Nuotr.].
61.    Niujorkas, pas J. Bagdoną bute dailininkas Žilius. [Nuotr.].
62.    Niujorkas, Valdo Žiliaus studijoje. [Nuotr.].
63.    Niujorkas, Valdo Žiliaus studijoje. [Nuotr.].
64.    Niujorkas, pas J. Bagdoną bute Žilienė su J. Bagdonu. [Nuotr.].
65.    Niujorkas, pas J. Bagdoną bute Žilienė su J. Bagdonu. [Nuotr.].
66.    Niujorkas, Aldona Zikarienė savo bute. [Nuotr.].
67.    Niujorkas, A. Zikarienė, skulptoriaus Juozo Zikaro sūnaus žmona. [Nuotr.].
68.    Niujorkas, J. Bagdonas pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
69.    Niujorkas, pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
70.    Niujorkas, pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
71.    Niujorkas, pas Aldoną Zikarienę svečiuose. Iš k. į d. A. Zikarienė, I. Jankutė, J. Bagdonas [Nuotr.].
72.    Niujorkas, pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
73.    Niujorkas, J. Bagdonas pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
74.    Niujorkas,  J. Bagdonas pas Aldoną Zikarienę svečiuose. [Nuotr.].
75.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
76.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
77.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
78.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. Pirmas iš dešinės Paulius Jurkus. [Nuotr.].
79.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
80.    Niujorkas,  svečiuose pas A. Zikarienę. A. Zikarienė stovi pirma iš dešinės, antra – I. Jankutė, pirma iš kairės – Liusi. [Nuotr.].
81.    Niujorkas, Ieva Jankutė svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
82.    Niujorkas, Ieva Jankutė svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
83.    Niujorkas, Ieva Jankutė svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
84.    Niujorkas, Jankutė svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
85.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
86.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
87.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
88.    Niujorkas, J. Bagdono draugės pas A. Zikarienę. Nuotrauka padaryta specialiai J. Bagdonui jau grįžusiam gyventi į Lietuvą. [Nuotr.].
89.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
90.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
91.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
92.    Niujorkas,  svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
93.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
94.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
95.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
96.    Niujorkas, svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
97.    Niujorkas,  svečiuose pas A. Zikarienę. [Nuotr.].
98.    J. Bagdonas su draugėmis kiniečių restorane Niujorke. [Nuotr.].
99.    J. Bagdonas su draugėmis kiniečių restorane Niujorke. [Nuotr.].
100.    J. Bagdonas su draugėmis kiniečių restorane Niujorke. [Nuotr.].
101.    J. Bagdonas su draugais Kultūros Židinyje, Niujorke, 1995 02 14. [Nuotr.].
102. J. Bagdonas su draugais Kultūros Židinyje, Niujorke. [Nuotr.].
103. Niujorkas, 1999 11 06. [Nuotr.].
104. Prie vienuolyno bažnyčios griuvėsių. B. Brazdžionio nuotrauka, atsiųsta J. Bagdonui. B.    Brazdžionis pirmas iš kairės. [Nuotr.].
105. Su J. Bagdonu dailininkė Laurinavičienė, Čikaga. Foto V. Noreikos. [Nuotr.].
106. B. Brazdžionio nuotrauka, atsiųsta J. Bagdonui.  B. Brazdžionis antras iš kairės. Pirma – Zembreckienė. [Nuotr.].
107. Atvirukas J. Bagdonui nuo draugų su palinkėjimais.
108. Inž. K. Krulikui 60 metų : [straipsnis, kuriame yra nuotrauka su dailininko J. Bagdono dovana –  nutapytu paveikslu]. [Be leidimo duomenų].
Svečiuose pas Juozą Bagdoną
109. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
110. Niujorkas, J. Bagdono namuose Edvardas Staknys ir Černiauskienė. [Nuotr.].
111. Niujorkas, J. Bagdonas su viešniomis iš Lietuvos. [Nuotr.].
112. Niujorkas,  lietuviškame restorane. Iš Lietuvos atvykęs Antanaitis – pirmas iš kairės, antra – dailininko Osmolskio našlė Ona Osmolskienė. [Nuotr.].
113. Iš k. į d.: iš Lietuvos į Niujorką atvykusi Ingrida Korsakaitė, J. Bagdonas, Osmolskienė, Edvardas Staknys. [Nuotr.].
114. Niujorkas, restorane su viešnia iš Telšių. [Nuotr.].
115. Niujorkas, Menhatene prie Aušros vartų bažnyčios. Iš k. į d.: Edvardas Staknys, Ingrida Korsakaitė ir J. Bagdonas. [Nuotr.].
116.  Niujorkas, Ingrida Korsakaitė, rašytojos Jurgos Ivanauskaitės mama. [Nuotr.].
117. Niujorkas, kelionė į „Liberty island“ prie Laisvės statulos. [Nuotr.].
118. Niujorkas, laive, kuris veža iš Menhateno į  Liberty Island (Laisvės salą), prie Laisvės statulos J. Bagdonas su svečiais. [Nuotr.].
119. Niujorkas,  svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
120. Niujorkas,  svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
122. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
123. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
124. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
125. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
126. Oficialus J. Bagdono kvietimas Vidai Turskytei atvykti į Niujorką 1998m.
127. Mėnuo Niujorke : [straipsnis] // Žemaičių saulutė. – 1988, gruod. 25.
128. Parke už Niujorko, J. Bagdonas, Vida Turskytė ir Alina Staknienė. [Nuotr.].
129. Parke už Niujorko, Vida Turskytė, Alina Staknienė ir J. Bagdonas. [Nuotr.].
130. Parke už Niujorko, Vida Turskytė J. Bagdonas ir E. Staknys. [Nuotr.].
131. Parke už Niujorko, Bagdonas su Vida Turskytė ir E. Stakniu. [Nuotr.].
132. Parke už Niujorko, J. Bagdonas su Vida Turskytė ir E. Stakniu. [Nuotr.].
133. Parke už Niujorko, J. Bagdonas su Vida Turskytė. [Nuotr.].
134. Niujorke, Vida Turskytė su J. Bagdonu ir Alina Stakniene. [Nuotr.].
135. Jang Beach prie Atlanto vandenyno 35 mylios nuo Niujorko. Iš k. į d.: J. Bagdonas, V. Turskytė, E. Staknys. [Nuotr.].
136. Parke už Niujorko, J. Bagdonas su Stakniais. [Nuotr.].
137. Parke už Niujorko, J. Bagdonas su Stakniais. [Nuotr.].
139. Niujorkas, svečiai pas J. Bagdoną. [Nuotr.].
140. Puskunigis H. Pas dailininką Juozą Bagdoną : [straipsnis] // Literatūra ir menas. – 1989, spal. 21.
141. Kašauskas R. Žemaičių tapytojas J. Bagdonas iš New Yorko : [straipsnis] // Vilnius. - 1989, gruod. 28 – 1990, saus. 3.